هیچگونه فعالتی نداشتیم,نداریم و نخواهیم داشت.مزاحم نباشید.

این سایت فقط جهت تست زدن و آزمایش بازار بوده که واقعا فقط مزاحمت مفتخورها است.

بازار رسمی املاک و خدمات ساختمانی ایران, امداد املاک.ایران

جهت کنترل بازار هرجمعه 9تا12صبح-یک منطقه,یک فایل بازدید و مزایده است.

 

مختصر از سال 98 که بدانید چه خبره و کجا آمدید:

 

بنزین3هزار,گرانی کالاخدمات4برابر,ملکت تیلیارد,ماشین میلیارد,درامد10میلیون

با افزایش حقوق,درآمد,گرانی25%,قیمتهای فروش و اجاره بروز تعیین میشوند

توقعات خیالبافی زمین باغ ویلا با قیمتهای مفتخوری 40سال قبل! مزاحم نباش

فقط 30%افزایش قیمت در همین فروردین تا اردیبهشت99در همه کالا,خدمات

 

 

اول وضعیت تهران:

80 متر آپارتمان لونه موش تهرانت تیلیاردی باشه.زمین وسط تهران متری 60 تا 80 میلیون

بالاشهر80تا130میلیون تومان باشه,رهن اجاره دخمه خرابه  نمور زیرزمین حتی سگ نگاه

نمیکنه500میلیون پول راحت مفت بگیری.ماشینت حدالقل پراید67میلیون تا چند میلیاردی

پراید7شد67میلیون هم قبول نداری.هرننه قمری206-130میلیونی تا چند میلیاردی سواره

یک شبه ره 100 ساله رفتی رم کردی! کار تحصیل ازدواج سودهای کلان سرمایه گذاریها

حقوق,درامد بروز راحت مفت10ها میلیونی بگیری.ملت6لا پهنا بچاپی.ولی مال بقیه مفت

از نوکر مفت تا مال مفت(قیمت40سال قبل باشه).باغ ویلا لاکچری استخردار 100 تومنک!

پس رهنش 20تومنک!نهم با اثاثیه مدرن.اجاره روزانه اش حتما مفتی دیگه ی ماچم میدن!

 

از ارسال عکس و آدرس گفتن تا ملک,همه مفتی.ی ماشین صفر هم سر جهازیت میکنن!

یک نوکر مفت ببو هم برایت لقمه حاضر آماده کنه بری دورش بزنی تا راحت و مفتی بسود

ثروت ملک برسی.باش تا بیاد.گم شو  پست فطرت حرامزاده بیشعور نفهم مفتخور مزاحم

 

اماخودت تاپول مفت 6لاپهنا نچاپی حتی جواب سلام هم نمیدی.مثل:دکتر,وکیل

معلم,تاجر, کاسب,کارمند,و... فریبکاری:آه و ناله,وراجی مفتخوری روی اعصاب,

روضه خدا پیغمبر هم برای حرامزادگیت نگهدار,بقیه مثل تو دروغگو  دزد نیستن.

از معلم ماهی7میلیون حقوق,تا موبایل فروش ماهی60میلیون فقط اجارهشه.

 

98 بنزین شد 3000 -گرانی 4 برابر کالا,خدمات-لونه موش تهرانت تیلیاردی شد

ماشین حدالقل پرایدت 17شد 73 میلیون.درآمد حقوق راحت مفتت دهها میلیون

یک شبه ره 100ساله رفتی رم کردی! دلار سکه سودهای کلان سرمایه گذاری

انقدر شد که هرننه قمر جوان30ساله ازچند صد میلیون تا دهها میلیارد نقد داره

آهن سیمان حقوق 45% گران شدن,هزینه ساخت متری 3 شد 6 میلیون تومان

مال بقیه مفت, از نوکر مفت ببو مشاور-ارسال عکس-آدرس گفتن-بازدید رایگان

تا مال مفت(قیمت 40سال قبل باشه)باغ ویلا 100تومنک-رهنش 20تا50تومنک

اجاره روزانه حتما مفتی! تا راحت مفتی بسود ثروت ملک- عشق حالت برسی!

اما خودت از درآمد آنلاین بروز 6لا پهنا میچاپی تا کوره دهاتت متری 1/5 میلیون!

 

فرمول قیمتگذاری:قیمت زمینA,هزینه ساختB,نرخ بهره سالC,زمان ساختD

قیمت=((1+(زمان خواب سرمایهD مثلا2سال*نرخ بهره C مثلا 25%)*(A+B))

500زمین.متری7میلیون100بنا متری5م.بهره25%,مدت ساخت2سال=6میلیارد

نه راحت A با B جمع میکنی قیمت میدی!از کارشناس بیسوادت تا عمه مفتخور

یا خیلی بیشعور نفهمی یاتصورکردی خیلی زرنگی بقیه مثل تو بیشعور نفهمن

پول را در زمین نمی کارند یک شبه باغ ویلا سبز شود, از آسمان هم نمی افتد!

آنموقع که راحت سودهای کلان25% میگیری.سازنده با گرانی4برابر می جنگه

 

بنا بر قانون مشاوران املاک یا هرصنف دیگر:اول باید حق مشاوره یپردازی,بعد

سوال بپرسی(مثل:ویزیت دکتر.حق مشاوره وکیل).اول حق بازدید  می پردازی

اول قرارداد انتخاب مشاور باکمییسیون پنچ درصدبعدمیرویم بازدید.نه نوکر مفت

عمر زندگی دانش زحمت و پول مفت برایت تلف کند که فقط میخوای آشنابشی

بعد دورش بزنی.ملک میخوای آنهم چند میلیاردی.نه پفک.بیشعور مفتخور دیوث

از تلفن مزاحمت.تا از این املاکی به آن املاکی میپری.دنبال نوکر مفت,مال مفت

با زبانبازی, فلانجا چنده؟ دنبال اسم منطقه و آدرس میگردی. گم شو حرامزاده!

 

عمدا گفتیم که بدانی از:برج ساز,بساز بفروش.دلالها,مفتخورها,همه را خوب میشناسیم.

بخصوص پیر  کفتارها که عمری با شیادی بالا آمدن  و زنا زاده های دزد شون.

 

اگرمیشدباچندرغاز100-500تومان,زمین باغ 6دانگ بااجازه ساخت ویلا 

یاویلا آماده خرید,همه میخریدن.85مترآپارتمان مسکن مهر400میلیون

تومان شده.رهنش 90میلیون پیدا نمیشه.از کدام طویله آمدی؟ نفهم.

این مزاحمتهای مفتخوری بیشعوری برای خود حرامزاده دیوثت نگهدار

سالهاست روزی دهها مفتخور چندرغازی مزاحم از ظهر, شب, نصف شب داریم.

هیچگونه معاوضه نداریم باسم معاوضه و فریبکاری آمدی غلط کردی حرامزاده !

 

سال98 زیر 3میلیارد تومان اصلا صحبت نکنید.اما اگر میخواهید با سرمایه کمتر

از 400میلیون تومان ملک بخرید.فیشهای پیش فروش با برگه واگذاری قطعات

قطعات 250متری با کد رهگیری ثبت اسناد هست.در بالاشهر دماوند. کجا ! ؟

فعلا در حد زمین چند هکتاری,نقشه و پلاکهای ثبتی است نه خود زمین آماده.

هرقطعه 250متری فقط 200میلیون تومان.چه وقت حاضر میشه؟ما نمیدانیم.

درچه وضعیه؟نپرسید.هیچگونه اطلاعی نداریم و هیچ تائیدی هم هرگز نداریم.

 

یازمین 100متری دماوند,سند قولنامه ای با تائید شورا.فقط 350میلیون تومان

 

در شهرهای شرق تهران مثل پردیس, رودهن, دماوند, گیلاوند:

 

اگرمیشدباچندرغاز100-500تومان,زمین باغ 6دانگ بااجازه ساخت ویلا 

یا ویلا آماده خرید,که همه میخریدن.85متر آپارتمان مسکن مهر(زمین

متعلق بدولته اجاره باید بدهی),فقط ساختمانش درشهر پردیس600

میلیون.دماوند گیلاوند چند واحدی 200 میلیون,تکواحدی 400 میلیون

تومان شده.رهنش90میلیون پیدا نمیشه.توقع زمین باغ ویلا هم داری

 

فروش زمین باغ باغچه سند 6دانگ با قابلیت اجازه ساخت:

 

بعد از گرانی بنزین به 3هزارتومان.گرانی 4برابری کالا,خدمات و حقوق

گرانی1روز متری8میلیون ملک درتهران,شوک 25% آهن آلات سیمان

هزینه ساخت ساده متری 5میلیون, ویلائی متری7میلیون, تومان شد

 

 

زمین از متری7میلیون(زیر1/5میلیارد تومان).آپارتمان ازمتری 8میلیون

تومان(در شهرکهای اطراف-100متر آپارتمان ساده.800میلیون تومان,

رهنش متری 1/5میلیون-فقط 150میلیون تومان پول رهنش)!تا متری

18میلیون تومان  ویلائی نشینها.خانه ساده از متری 10 میلیون تومان

(زیر2/7میلیاردتومان)رهنش200میلیون ببالا.ویلا ساده 4 میلیاردتومان

ویلا معمولی استخردار زیر 5 میلیارد,لاکچری 90 میلیارد تومان.ندارند.

 

 آپارتمان لونه موش تهرانت تیلیاردی,ماشینت میلیاردی.درامد حقوق

راحت مفتت چند 10میلیونی,جوان 30ساله- 4ساله صدها میلیون تا

10ها میلیارد پول داره؟ولی مال بقیه مفت؟از نوکر مفت تا مال مفت.

 

باغ ویلا میخوای حدالقل 500متر منطقه ویلائی.VU منظره اش  طبیعت عالی

با ساختمان 40ستون 40پنجره,فول امکانات,سند 6دانگ,جواز,با هزارتا توقعات

دماوند و اطرافش 5تا 50میلیارد تومان قیمتشه نه چندرغاز 100تا 500 تومنک!

رهنش 500میلیون تومان,اجاره روزانه اش 6 تا 10میلیون تومان نه 100تومنک!

اگرمیشدباچندرغاز100-500تومنک,باغ ویلا بخرن,همه ویلامیخریدن نه آپارتمان

سالهاست روزی دهها مفتخور مزاحم ظهر شب نصف شب داریم. مزاحم نباش!

 

رهن و اجاره خانه,ویلا و باغ ویلا :

قیمت چند میلیاردی زمین باغ ویلا,کاهش سود بانکی به 15%(ازاردیبهشت99)

رهن کامل کمیاب شده(ویلا زیر400میلیون تومان رهن نداریم).با نرخ تبدیل 3%

12ماهه سالیانه 36%هم هیچ صاحبخانه ای نمی پذیرد.زیرا مستاجر میخواهد

راحت و مفت 36% با مالک حساب کند(حتی کلاهبردارها هم وعده دروغ 36%

به کسی نمیدهند)ولی مالک پول در بانک بگذارد 15% بگیرد!؟(21% ضرر کند)

مستاجران یا 15% بانکی- یا پولشان بگذارند در هر جای دیگر 36%  را بگیرند!

 

درنتیجه رهن آپارتمان زیر150میلیون تومان-خانه ساده زیر250میلیون

ویلا معمولی زیر 400 میلیون و لاکچری زیر 800 میلیون تومان نیست.

نه چندرغاز 20تا50تومنک با اثاث!مدام مزاحمی. از کدام طویله آمدی؟

 

زمین باغ ویلا بدون سند 6دانگ و مجوز ساخت:

 

اگردر اینترنت روزنامه ها,غیره باسم دماوند می بینید باغ ویلا مثلا:600میلیون

(زیر2میلیاردتومان)وقتی تماس گرفتی:معلوم میشه فریبکاریه,شهرهای دیگر

یاکوره دهات بیابان درزمینهای کاربری کشاورزی غیرقانونی که مهمان تخریبن

(نه مسکونی),بدون: سند6دانگ,جواز ساخت,اب لوله کشی و سایر امکاناتن

همین زمین کشاورزی کوره دهات هم متری حدالقل 1میلیون تومان شده. مثل گرمابسرد

همانهائی حتی متری 100 تومان هم نخریدن امروز متری 1/5م دهها میلیاردی میفروشن

 

اجاره روزانه:

ملک چند میلیاردی,اثاثیه,مبلمان, هزینه:آب برق گاز, زحمت و نظافت

کارگر روزی 200 هزارتومان.اعصاب خورد کردن ظهر, شب,نصف شب

جماعت بیشعورمفتخور,دزدی,خسارت,تا4نفر زیر700هزارتومان نداریم

مسافرخانه ها نفری150هزار,سوئیت ویلا ساده نفری 250هزار تومان

ویلا استخردار نفری 350هزارتومان.زیر 2میلیون تومان سال99 نداریم.

 

پس با قیمتهای 40سال قبل اصحاب کهف و زر زدن بیشعوری. مزاحم نباشید!؟

ملکت تیلیاردی.ماشینت میلیاردی.درامدت آنلاین بروز.مال بقیه40سال قبل!نفهم

 

اگر اینترنت زده سوئیت ویلا 100یا200.اولا:سایتهای واسطه دلال اند نه مالک

که تا برایشان حدالقل50هزارتومان سود نداشته باشد کاری نمیکنند.پس فریبکاری است.

ثانیا:ازجای300تا700هزارتومانی هرگز توقع  دسترسی 35 دقیقه ای(نه2ساعت پشتکوه)

خوب بودن,تمیز(پر شپشن),امنیت,نداشته باش.ثالثا:ما لاشیخونه 100تا500تومنک نداریم

تصورکردی شمال بدون بیعانه رزرو  قبلی میای دماوند. باغ ویلا مفت میگیری.100 تومنک!

میبینی نیست وراجی مفتخوری هم داری در گرما و سرما انقدر بگرد تا سقط بشی.دیوث

 

 برخلاف سایتهای دیگر 40تا ردیف کردن دلالبازی,نداریم.فقط 2مورد خودمان.

12متر اطاق مسافرخانه ها نفری 150 هزار.ویلا ساده نفری 250 هزار تومان.

استخردار نفری 350هزار.اجاره روزانه ویلا استخردار زیر2میلیون تومان نداریم.

5اصل مهم ما:شهردماوندنه اطراف.امنیت.اب تصفیه.گرمایش.دربست.تمیزی

اجاره روزانه ویلاساده240م حیاط73م بنا 2خ(1تا4نفر)زیر700هزارتومان نداریم.

پذیرش بابیعانه رزرو قبلی,تحویل10صبح,تخلیه10صبح فردا.شب میای نداریم.

باغ ویلا2500متر استخربیرونی.ساختمان3طبقه.هرطبقه120-2خواب2میلیون

 

پس مدام با مزاحمت نپرس دماوند: زمین باغ ویلا چنده؟مشاع چنده؟

سوئیت ویلاچنده؟فلانجاچنده؟قبرستان چنده؟بیشعور مفتخور مزاحم

فقط دنبال نوکر مفت,از مشاوره مفتی تا مال مفت میگردی.حرامزاده

 

لیست برخی آخرین حراجی 98 اکازیونهای فروش فوری زیرقیمت زمین باغ ویلا

اطراف تهران.دماوند در انتهای مطلب است.تذکر:قیمتها مربوط به سال98نه 99

بنزین3هزارتومان,هزینه های ساخت متری 5میلیون, گرانی4برابر کالا,خدمات, هزینه ها,مالیات,عوارض,حقوق کارمندان,کارگران از فروردین99 حدالقل25% همجا افزایش قیمت هست.ما دهها مورد ملک(زمین باغ ویلا) تک نایاب داریم با دهها نفر متقاضی دست به نقد در این بازار رسمی سرمایه گذاری املاک ملک میخرند یا میفروشند و سود میگنند. فقط دفعه اول همدیگر را می بینیم. دفعات بعدی آنقدر اطمینان دارند که تلفنی برایشان خرید فروش انجام میشود. آنهم نه 1بار بلکه 100بار و 100نفر دیگر هم معرفی میکنند برای خرید و فروش پرسود و سرمایه گذاری مطمئن در بازاری رسمی معتبر و این راز موفقیت و قاطعیت امداد املاک.ایران است.لذا فرصتی برای اتلاف وقت,مشاوره الکی و بازدید ول چرخیدن حالا چندتا فایل ببینی چه شود وراجی مفتخوری و مسخره بازیهای جماعت بیشعور مفتخور مزاحم اصلا نداریم.این مسخره بازیها را برای وجود بی ارزشت نگهدار.بخصوص سال99 که اتلاف وقت از کرونا فروردین تا ماه رمضان خرداد .پس لطفا عمر زندگی, دانش پول و اعصاب با ارزش ما را تلف نفرمائید.

 

اما کجا آمدی؟

اینجا علیدلالی و املاکی نیست.تالار بورس فروش بازار رسمی املاک و خدمات ساختمانی ایران,امداد املاک.ایران است. تالار بورس املاک میدانی یعنی چی: فقط  املاک تک مرغوب نایاب تائید شده شناسنامه دار خاص,برای آدمهای خاص,که خوب میفهمند و میدانند امداد املاک.ایران یعنی چی؟ چی میخواهند؟ چه زمانی؟چگونه؟از کجا؟چه قیمتی؟بخرند و بفروشند تا سود کنند.پس بازدید فقط عمومی نه تکی, فروش فقط مزایده,برای اینکه فقط دعواشون نشه, نه  هر ملک آشغال دیگران با هر قیمتی,در هر بظاهر املاکی.یا هر بی سروپای چندرغازی یا پیر کفتارهای حرامزاده با زنا زاده های دزدشون فقط دنبال نوکر مفت و مال مفت میگردن.همه الافن.  - یعنی: برای پیدا کردن این املاک تک گلچین و نایاب عمر زندگی زحمت  و پول زیادی تلف میشود پس کمیسیون از هر طرف معامله پنج درصد 5% است.خیلی هم ناراحتی میتوانی در برف سرما و گرما از شهر تا کوره دهات را  گز کنی, شاید نوکر مفت, مال مفت گیر آوردی!؟

یعنی: اول حق مشاوره می پردازی بعد سوال بپرس(مثل:ویزیت پزشک.یا حق مشاوره وکیل و غیره)نوکر مفت که نیستیم عمر زندگی زحمت دانش پول را هم نذر مفتخوری تو دیوث بیشعورث مفتخور حرامزاده نکردیم.اما خودت تا پول نگیری حتی جواب سلام هم نمیدی. ملک میخوای آنهم چند میلیاردی نه پفک!. هرگز فرصتی برای نظردهی مفتخوری کارشناس تا عمت وجود نداره که 100بار بیائی و بروی.عمر زندگی اعصاب دیگران را تلف کنی.دیوث بیشرف دزد.

یعنی:اول تنظیم قرارداد رسمی انتخاب مشاور باکمیسیون پنج5% بعد مشاوره بعد رفتن بازدید و خرید.یعنی:فقط ساعات,روزهای خاص(جمعه ها9تا12صبح) بازدید و مزایده همزمان است نه هرموقع عشقت کشید ظهر,شب نصف شب مزاحمت از مشاوره مفتی تا بازدید رایگان سرما گرما و ملک مفت همه چیز را مفت میخوای دور بزنی تا راحت و مفتی بسود ثروت و ملک برسی.باش تا بیاد! دیوث بیشرف بیشعور نفهم پست فطرت حرامزاده مفتخور مزاحم دله دزد و...!؟

-یعی: اول دقیق بدانی چی میخوای؟زمین باغ ویلا نه بلاتکلیف فقط دنبال نوکر مفت میگردی شرق تا غرب ول بچرخی تا ببینی چه شود گم شو مزاحم نباش. از لیست حراجی انتخاب یا اگر مورد خاصی مد نظر است هماهنگ بفرمائید. تا تاریخ و ساعت بازدید و مزایده آن ملک بشما اعلام شود.چون یک جمعه مثلا ویلا در دماوند,جمعه دیگر زمین در گیلاوند و غیره بازدید و مزایده فروش همزمان است. بازدید فقط عمومی,گروهی(جمعه ها 9تا12صبح-9تا10/5 موبایل روشن برای راهنمائی آدرس. 10/5تا12 کلا همه موبایلها خاموش بازدید و برگزاری مزایده است. 12 به بعد هم کلا, بازدید و مزایده تمام شده و ملک فروخته شده.

نه تکی هرموقع عشقت کشید ظهر رستوران ناهارتو خوردی الان دماوندی 10جا رفتی بازدید دنبال نوکر مفت حاضر آماده میگردی تا اعصاب عمر زندگی دانش زحمت و پول موبایل مفت برای تو دیوث بیشعور نفهم مفتخور حرامزاده تلف کنه که چی؟ فقط میخوای گردش تفریح کنی ملک ببینی آشنا بشی لوکیشن بزنی تا بعدا دورش بزنی پست فطرت بیشعور نفهم دزد.اشتباه آمدی.

-یعنی:فروش فقط مزایده(بالاترین قیمت فروختن), قیمت توسط تالار رسمی بورس(از حدالقل 20%زیرقیمت روز)تعیین میشود نه تو دیوث بیشعور مفتخور مزاحم پست فطرت حرامزاده. یعنی:اجرای صحیح قانون معاملات املاک. -یعنی: اگر ما گفتیم مثلا 100تومان تو گاله دهن کثیفتو باز کنی بگی 50تومان بخوای چانه بزنی با وراجی مفتخوری روی اعصاب بری.درجا چلوی جمع به اندازه وجود بی وجودت, قیمت تعیین میشه, بدتر از آنچه لیاقتته رفتار میشود!؟

یعنی: اول ارائه مدارک اثبات داشتن پول نقد کافی بعد ثبت نام و بازدید و شرکت در مزایده.خیالبافی و توقع ملک 5 میلیارد تومانی داری.باید 5 میلیارد تومان نقد داشته باشید.نه چندرغاز100تا500تومنک.دنبال مسخره بازی نوکر مفت,مال مفت و مزاحمت آمدی.اشتباه آمدی. در صورت برنده شدن در مزایده (نفرات2و3رزرو میمانند).باید درجا 30% قیمت نهائی مزایده+پنج درصد 5% کمیسیون را  نقدا بپردازید تا قولنامه نوشته شود.پس حتما کارت بانکی پر پول (کارتخوان هست), یا چک معتبر(تائیدیه از سیستم بانکی)همراه داشته باشید.

استعلامات بروز گرفته میشود.ممکنه همان یکروزه تمام شود با پرداخت 70% مابقی پول و انتقال سند سریع انجام شود.یا حداکثر3تا7روز بعد نقدا میپردازید و تسویه حساب و  انتقال رسمی سند در دفترخانه.بدیهیست در صورت انصراف یا مشکل بی هیچ ادعائی 30% قولنامه+5%کمیسیون را خسارت می پردازید.

در صورت برنده نشدن در مزایده یا مورد قبول نبودن هم که هیچی,بسلامت

اما اگر دنبال شناسائی,فایل دزدی,وراجی مفتخوری خفه کردن آمدی.خفت میکنیم. یا شارلاتانی و دوز زدن آمدی تا حرامزادگی پست فطرتی بی وجودیتو  نشان بدی بدتر از آنچه لیاقتته رفتار میشود.فک خورد کردن,لخت در شهر گرداندن,قرارداد سرمیز دادگاه تا7پشتت تاوان پس بدن.بخصوص پیر کفتارهای حرامزاده و زنازاده های دزدشون.کلا اشتباه آمدی.چون املاک ما از پلاک ثبتی تا مراجع رسمی همه بلوکه هستن تا حضور ما و مجوز نباشد,امکان انتقال ندارند.

 

 

   ------------------------------------------------------------------

 

نمونه های بسیار پر متقاضی حراج زمین باغ ویلا اطراف تهران-دماوند

فروش:

بعد از گرانی بنزین 3هزارتومان98و گرانی 4 برابر اجناس.هزینه ساخت ساده

متری 5میلیون(نه3قبلا)-ویلائی متری 6میلیون تومان ببالا.قیمت روز محاسبه

هیچگونه معاوضه نداریم باسم معاوضه و فریبکاری آمدی غلط کردی حرامزاده

 

نحوه فعالیت و روندکار سیستم امداد املاک.ایران:

بازار رسمی املاک 3 نکته دارد:

1-فقط املاک تک گلچین مرغوب که کارشناسی ملکی و حقوقی شده (ملک شناسنامه دار برای آدم شناسنامه دار).برای پیدا کردن این املاک عمر زحمت دانش و پول زیادی تلف میشه پس کمیسیون 5% پنج درصد از هر طرف معامله.نه هر ملک دیگران.خیلی هم ناراحتی میتوانی در سرما گرما از شهر تا کوره دهات بیابان بگردی عمر  زحمت پول تلف کنی شاید نوکر مفت,مال مفت پیدا کردی! نفهم

 

2-بازدید فقط عمومی گروهی نه تکی(جمعه ها 9تا12صبح)9تا10/5 موبایل روشن برای راهنمائی ادرس -10/5 تا12کلیه موبایل ها خاموش میرویم بازدید و برگزاری مزایده -12 به بعد کلا تمام شده و ملک فروخته شده,پاسخگو نیستیم).دیر آمدی.ظهر ناهارتو خوردی یا 10جا رفتی بازدید مدام زنگ میزنی التماس میکنی  برای بازدید و خرید تمام شد.پس حتما از 3روز قبل ثبت نام و بشما تاریخ بازدید و مزایده اعلام میشود.چون یک جمعه دماوند ویلا,جمعه دیگر گیلاوند زمین و غیره)بازدید و مزایده همزمان است. اگر تصور کردی ما گفتیم 100تومان تو بگی 50تومان بخوای روی اعصاب روان بازی کنی تا جانه زنی مفتخوری داشته باشی,ظهر شب نصف شب مزاحمت, یا 100بار بیای و بری از کارشناس تا عمت را بیاری نظر مفتخوری بدهند غلط کردی,کلا اشتباه امدی.دیوث بیشرف دزد پست فطرت حرامزاده

لیاقتت ملک آشغال,دروغ و گرانی دیگران است.همان قیمت اصلی (نه20% تخفیف)را آنقدر چانه بزن تا پاره بشی! بیشعور نفهم مفتخور مزاحم. دنبال نوکر مفت, مال مفت آمدی خفه کنی.خفت میکنیم! بد.

بنزین3هزارتومان,هزینه های ساخت متری 5میلیون, گرانی4برابر کالا,خدمات, هزینه ها,مالیات,عوارض,حقوق کارمندان,کارگران از فروردین99 حدالقل25% همجا افزایش قیمت هست.ما دهها مورد ملک(زمین باغ ویلا) تک نایاب داریم با دهها نفر متقاضی دست به نقد در این بازار رسمی سرمایه گذاری املاک ملک میخرند یا میفروشند و سود میگنند. فقط دفعه اول همدیگر را می بینیم. دفعات بعدی آنقدر اطمینان دارند که تلفنی برایشان خرید فروش انجام میشود. آنهم نه 1بار بلکه 100بار و 100نفر دیگر هم معرفی میکنند برای خرید و فروش پرسود و سرمایه گذاری مطمئن در بازاری رسمی معتبر و این راز موفقیت و قاطعیت امداد املاک.ایران است.لذا فرصتی برای اتلاف وقت,مشاوره الکی و بازدید ول چرخیدن حالا چندتا فایل ببینی چه شود وراجی مفتخوری و مسخره بازیهای جماعت بیشعور مفتخور مزاحم اصلا نداریم.این مسخره بازیها را برای وجود بی ارزشت نگهدار.بخصوص سال99 که اتلاف وقت از کرونا فروردین تا ماه رمضان خرداد .پس لطفا عمر زندگی, دانش پول و اعصاب با ارزش ما را تلف نفرمائید.

 

اما کجا آمدی؟

اینجا علیدلالی و املاکی نیست.تالار بورس فروش بازار رسمی املاک و خدمات ساختمانی ایران,امداد املاک.ایران است. تالار بورس املاک میدانی یعنی چی: فقط  املاک تک مرغوب نایاب تائید شده شناسنامه دار خاص,برای آدمهای خاص,که خوب میفهمند و میدانند امداد املاک.ایران یعنی چی؟ چی میخواهند؟ چه زمانی؟چگونه؟از کجا؟چه قیمتی؟بخرند و بفروشند تا سود کنندپس بازدید فقط عمومی نه تکی, فروش فقط مزایده,برای اینکه فقط دعواشون نشه, نه  هر ملک آشغال دیگران با هر قیمتی,در هر بظاهر املاکی.یا هر بی سروپای چندرغازی یا پیر کفتارهای حرامزاده با زنا زاده های دزدشون فقط دنبال نوکر مفت و مال مفت میگردن.همه الافن.  - یعنی: برای پیدا کردن این املاک تک گلچین و نایاب عمر زندگی زحمت  و پول زیادی تلف میشود پس کمیسیون از هر طرف معامله پنج درصد 5% است.خیلی هم ناراحتی میتوانی در برف سرما و گرما از شهر تا کوره دهات را  گز کنی, شاید نوکر مفت, مال مفت گیر آوردی!؟

یعنی: اول حق مشاوره می پردازی بعد سوال بپرس(مثل:ویزیت پزشک.یا حق مشاوره وکیل و غیره)نوکر مفت که نیستیم عمر زندگی زحمت دانش پول را هم نذر مفتخوری تو دیوث بیشعورث مفتخور حرامزاده نکردیم.اما خودت تا پول نگیری حتی جواب سلام هم نمیدی. ملک میخوای آنهم چند میلیاردی نه پفک!. هرگز فرصتی برای نظردهی مفتخوری کارشناس تا عمت وجود نداره که 100بار بیائی و بروی.عمر زندگی اعصاب دیگران را تلف کنی.دیوث بیشرف دزد.

یعنی:اول تنظیم قرارداد رسمی انتخاب مشاور باکمیسیون پنج5% بعد مشاوره بعد رفتن بازدید و خرید.یعنی:فقط ساعات,روزهای خاص(جمعه ها9تا12صبح) بازدید و مزایده همزمان است نه هرموقع عشقت کشید ظهر,شب نصف شب مزاحمت از مشاوره مفتی تا بازدید رایگان سرما گرما و ملک مفت همه چیز را مفت میخوای دور بزنی تا راحت و مفتی بسود ثروت و ملک برسی.باش تا بیاد! دیوث بیشرف بیشعور نفهم پست فطرت حرامزاده مفتخور مزاحم دله دزد و...!؟

-یعی: اول دقیق بدانی چی میخوای؟زمین باغ ویلا نه بلاتکلیف فقط دنبال نوکر مفت میگردی شرق تا غرب ول بچرخی تا ببینی چه شود گم شو مزاحم نباش. از لیست حراجی انتخاب یا اگر مورد خاصی مد نظر است هماهنگ بفرمائید. تا تاریخ و ساعت بازدید و مزایده آن ملک بشما اعلام شود.چون یک جمعه مثلا ویلا در دماوند,جمعه دیگر زمین در گیلاوند و غیره بازدید و مزایده فروش همزمان است. بازدید فقط عمومی,گروهی(جمعه ها 9تا12صبح-9تا10/5 موبایل روشن برای راهنمائی آدرس. 10/5تا12 کلا همه موبایلها خاموش بازدید و برگزاری مزایده است. 12 به بعد هم کلا, بازدید و مزایده تمام شده و ملک فروخته شده.

نه تکی هرموقع عشقت کشید ظهر رستوران ناهارتو خوردی الان دماوندی 10جا رفتی بازدید دنبال نوکر مفت حاضر آماده میگردی تا اعصاب عمر زندگی دانش زحمت و پول موبایل مفت برای تو دیوث بیشعور نفهم مفتخور حرامزاده تلف کنه که چی؟ فقط میخوای گردش تفریح کنی ملک ببینی آشنا بشی لوکیشن بزنی تا بعدا دورش بزنی پست فطرت بیشعور نفهم دزد.اشتباه آمدی.

-یعنی:فروش فقط مزایده(بالاترین قیمت فروختن), قیمت توسط تالار رسمی بورس(از حدالقل 20%زیرقیمت روز)تعیین میشود نه تو دیوث بیشعور مفتخور مزاحم پست فطرت حرامزاده. یعنی:اجرای صحیح قانون معاملات املاک. -یعنی: اگر ما گفتیم مثلا 100تومان تو گاله دهن کثیفتو باز کنی بگی 50تومان بخوای چانه بزنی با وراجی مفتخوری روی اعصاب بری.درجا چلوی جمع به اندازه وجود بی وجودت, قیمت تعیین میشه, بدتر از آنچه لیاقتته رفتار میشود!؟

یعنی: اول ارائه مدارک اثبات داشتن پول نقد کافی بعد ثبت نام و بازدید و شرکت در مزایده.خیالبافی و توقع ملک 5 میلیارد تومانی داری.باید 5 میلیارد تومان نقد داشته باشید.نه چندرغاز100تا500تومنک.دنبال مسخره بازی نوکر مفت,مال مفت و مزاحمت آمدی.اشتباه آمدی. در صورت برنده شدن در مزایده (نفرات2و3رزرو میمانند).باید درجا 30% قیمت نهائی مزایده+پنج درصد 5% کمیسیون را  نقدا بپردازید تا قولنامه نوشته شود.پس حتما کارت بانکی پر پول (کارتخوان هست), یا چک معتبر(تائیدیه از سیستم بانکی)همراه داشته باشید.

استعلامات بروز گرفته میشود.ممکنه همان یکروزه تمام شود با پرداخت 70% مابقی پول و انتقال سند سریع انجام شود.یا حداکثر3تا7روز بعد نقدا میپردازید و تسویه حساب و  انتقال رسمی سند در دفترخانه.بدیهیست در صورت انصراف یا مشکل بی هیچ ادعائی 30% قولنامه+5%کمیسیون را خسارت می پردازید.

در صورت برنده نشدن در مزایده یا مورد قبول نبودن هم که هیچی, بسلامت

اما اگر دنبال شناسائی,فایل دزدی,وراجی مفتخوری خفه کردن آمدی.خفت میکنیم. یا شارلاتانی و دوز زدن آمدی تا حرامزادگی پست فطرتی بی وجودیتو  نشان بدی بدتر از آنچه لیاقتته رفتار میشود.فک خورد کردن,لخت در شهر گرداندن,قرارداد سرمیز دادگاه تا7پشتت تاوان پس بدن.بخصوص پیر کفتارهای حرامزاده و زنازاده های دزدشون.کلا اشتباه آمدی.چون املاک ما از پلاک ثبتی تا مراجع رسمی همه بلوکه هستن تا حضور ما و مجوز نباشد,امکان انتقال ندارند.

کمترازاینها مزاحم نباش.دنبال نوکر,مال مفت میگردی.جاهای دیگر.بدتر از آنچه لیاقتته رفتار میشود.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

بازار رسمی املاک و خدمات ساختمانی ایران.امداد املاک,ایران

دامین(دامنه) www.EMDADAMLAK.IR بطور مزایده بقیمت پایه 7میلیارد تومان بفروش میرسد.فقط خریداران واقعی نه مزاحمین مفتخور! www.EMDADAMLAK.IR

با درود و سلام به مجموعه امداد املاک.ایران خوش آمدید.پاسخگوئی در ساعات9تاظهر-14تا20نه ظهر,شب,نصف شب دراینترنت ول میچرخی مزاحمی

- بازار فروش و اجاره زمین باغ ویلا ارزان اطراف تهران,دماوند :                                                                      09197225539

اکازیون های فروش فوری زیرقیمت (فقط مزایده) تخصصی زمین باغ ویلا کل دماوند دفتر مرکزی: طهران-نیاوران-خ صدیقی کاشی 7218 تلفن پاسخگوئی   09197225539 فقط در ساعات 9تاظهر-14تا20   www.EMDADAMLAK.IR

(98/11/27)افزایش25% قیمت آهن آلات-سیمان و افزایش25% قیمت املاک تمام قیمتهای املاک فقط تا آخر بهمن98 معتبر بودن.هیچگونه فروش نداریم.

فروش فقط بصورت مزایده و بازدید فقط بصورت عمومی است. بازدید تکی چانه زنی و مسخره بازی مفتخوری نداریم,نوکر مفت لقمه حاضر آماده کند بعد بخواهی دوربزنی و... هرگز نداریم.کلا اشتباه گرفتی.علیدلالی و املاکی نیست. بازار سرمایه گذاری املاک است مزایده میخری, مزایده میفروشی, سود میکنی!

ما به هیچ فردی مشتری نمیگوئیم بلکه خانواده خود میدانیم پس نه 1بار بلکه 100بار دیگرهم میاد,100نفر دیگرهم باخودش می آورد.این راز موفقیت ماست.

فقط املاک(زمین باغ ویلا)تک گلچین و نایاب تائید شده(ملک شناسنامه دار)نه هرملک آشغال دیگران.شروع مزایده از 20%زیرقیمت روز+پنج درصد کمیسیون فروش یا رهن از هر طرف معامله.بلی یا خیر,همین. چون برای پیدا کزدن املاک تک نایاب و گلچین عمر زحمت دانش و پول زیادی تلف میشود لذا اول قرارداد انتخاب مشاور با کمیسیون پنج درصد5% بعد میرویم بازدید و مزایده.اگر مورد قبول بود شما به ملکتان با قیمت مزایده میرسید, ما به کمیسیون پنج 5%. اگر نشد هم هیچ. اما بهرشکلی دنبال نوکر مفت, مال مفت, شناسائی و دور زدن آمدی اول آنچنان میزنیم مغزت بترکه دوم قرارداد سر میز دادگاه. غیر از اینهم مزاحم نباش.از مشاوره مفتی: کجا خوبه؟ کجا بده؟ فلانجا قیمت چنده؟ و... تا بازدید رایگان حالا ببینی صحبت کنی نوکر مفت عمر زندگی با ارزش دانش پول برایت مفتی تلف کنه که فقط دور بزنی آشنا بشی تا راحت مفتی بسود ثروت و ملک برسی. باش تا بیاد! اما خودت تا پول نگیری حتی جواب سلام هم نمیدی!

در ابتدای تنظیم قرارداد انتخاب مشاور حتما مدارک لازم اثبات داشتن پول کافی نقد برای خرید یا رهن اجاره موجود داشته باشید. چون خودتان می نویسید مثلا ویلا میخواهید تا400میلیون تومان رهن ماهم میرویم بازدید ویلا400میلیونی حین بازدیدمعلوم بشه حتی چندرغاز40تومنک هم نداری.درجاشکایت بازداشت

توجه: فروش فقط بصورت مزایده و بازدید فقط بصورت گروهی و جمعی در روزهای خاص "عموما جمعه ها در ساعات 9تا12" در مکانهای خاص است " مثلا یک جمعه ملکی در چشمه اعلای دماوند و جمعه دیگر ملکی دیگر در یک منطقه دیگرست" لذا حتما باید از قبل ثبت نام و هماهنگ بفرمائید. بازدید فقط بصورت گروهی و جمعی و فروش هم فقط بصورت مزایده است نه تکی و چانه زنی و مفتخوری,نوکر مفت ببو فایل نشان بده بعد بخواهی دورش بزنی یا وراجی مفتخوری حرامزادگیتو نشان بدی و ...از این مسخره بازیهای بدتر از دزدی"هرگزنداریم.برخوردمیشود.علیدلالی یا املاکی نیست.کلا اشتباه گرفتی!

       بازار رسمی املاک و خدمات ساختمانی ایران,امداد املاک.ایران است

لیست اکازیونهای فروش فوری زیرقیمت زمین باغ ویلا در انتهای مطلب است.

بنزین 1000شد 3000تومان(آبان98). گرانی 4برابر-تورم 450%-افزایش شدید قیمت ملک در تهران(مانند:افزایش متری 8میلیون تومان در منطقه1 (10دی98) شوک افزایش قیمت 25% آهن آلات و سیمان(98/11/27)و بتبع افزایش 25% قیمت فروش و اجاره در تهران و شهرستانها.چطور آپارتمان لونه موش تهرانت تیلیاردی,ماشینت میلیاردی(پراید قراضه 5 میلیونی 65 میلیون شده) رهن.اجاره چند صد میلیونی(دخمه خرابه زیر زمین نمور آپارتمانی حتی سگ نگاه نمیکرد  500 میلیون تومان پول راحت و مفت رهن میگیری,یک شبه ره 100ساله رفتی رم کردی.از کار تحصیل ازدواج امکانات و پیشرفت تا پول و سرمایه هر ننه قمر زیر 18ساله ات ماشین حداقل 130میلیونی 206 تا چند میلیاردی سواره) سودهای راحت و کلان پول و سرمایه ات میگیری-حقوق و درامد راحت چند ده میلیونیت مدام برپا باشه! ولی مال بقیه مفت! از نوکر مفت تا مال مفت (خرید/اجاره) زمین باغ ویلا میخوای 100تومنک! باش تا بیاد. ملک میخوای نه پفک! برای ملک 20سال میروند زیر بار قرض وامهای سنگین کمر میشکنن. با بیشعوری رندبازی آمدی,دنبال نوکر مفت,مال مفت؟وراجی مفتخوری هم داری!

آه ناله نداری, زبانبازی وراجی مفتخوری روی اعصاب هم داری چه اجاره روزانه و سالیانه چه خرید!؟ اما موقع فروش خودت دهها میلیاردی بفروشی مثل زمینهای بیابان برهوت گرمابسرد و هاشمک دماوند که حتی بقیمت موکت متری100تا تک تومانی هم نخریدی(دی98)متری1میلیون تومان دهها میلیاردی میفروشی.ولی بهترین مناطق باغ ویلا لاکچری خرید میخوای 100تا500تومنک! پس رهن و اجاره اش 20تا50 تومنک! آنهم با اثاثیه مدرن. -اجاره روزانه اش هم حتما مفتی دیگه! ی ماچم میدن! یک نوکر مفت ببو هم برایت لقمه حاضر آماده میکنه بری دورش بزنی تا راحت مفتی بسود ثروت و ملک برسی! باش تا بیاد. گم شین پست فطرتهای حرامزاده بیشعور مفتخور مزاحم.از کدام طویله آمدی؟

                                                --------------------------------------------------------------------------------------------

-     اجاره روزانه سالیانه باغ ویلا ارزان اطراف تهران, دماوند :           

همین اول کاری بدانید:اطاق ساده 12متری مسافرخانه ها نفری 150 هزارتومان است.پس دنبال نوکر مفت,مال مفت میگردی,مزاحم نباش

چرا سوئیت,هتل,میهمانسرا,آپارتمان؟با محیطهای عمومی مثل زندان خشک بیروح مصنوعی,شرایط خاص و گران دیگران,ویلا دربست ارزان آزاد,امن,تمیز.فقط همین 2 مورد را داریم بلی یا خیر؟ همین.نه مثل بقیه سایتها 40تا ردیف کردن -دلالبازی. ارزانتر میخوای مسافرخانه ها 2نفری300دارند,بهترمیخوای2میلیون تومان ببالا هست.نه 100تومنک!

ما به هیچ فردی مشتری نمیگوئیم بلکه خانواده خود میدانیم پس نه 1بار بلکه 100بار دیگرهم میاد,100نفر دیگرهم باخودش می آورد.این راز موفقیت ماست.

بنزین 1000شد 3000تومان(آبان98). گرانی 4برابر-تورم 450%-افزایش شدید قیمت ملک در تهران(مانند:افزایش متری 8میلیون تومان در منطقه1 (10دی98) شوک افزایش قیمت 25% آهن آلات و سیمان(98/11/27)و بتبع افزایش 25% قیمت فروش و اجاره در تهران و شهرستانها.چطور آپارتمان لونه موش تهرانت تیلیاردی,ماشینت میلیاردی(پراید قراضه 5 میلیونی 65 میلیون شده) رهن.اجاره چند صد میلیونی(دخمه خرابه زیر زمین نمور آپارتمانی حتی سگ نگاه نمیکرد  500 میلیون تومان پول راحت و مفت رهن میگیری,یک شبه ره 100ساله رفتی رم کردی.از کار تحصیل ازدواج امکانات و پیشرفت تا پول و سرمایه. هر ننه قمر زیر 18ساله ات ماشین حداقل 130میلیونی 206 تا چند میلیاردی سواره) سودهای راحت و کلان پول و سرمایه ات میگیری-حقوق و درامد راحت چند ده میلیونیت مدام برپا باشه! ولی مال بقیه مفت! از نوکر مفت تا مال مفت (خرید/اجاره) زمین باغ ویلا میخوای 100تومنک! باش تا بیاد. ملک میخوای نه پفک! برای ملک 20سال میروند زیر بار قرض وامهای سنگین کمر میشکنن. با بیشعوری رندبازی آمدی,دنبال نوکر مفت,مال مفت؟وراجی مفتخوری هم داری!

آه ناله نداری, زبانبازی وراجی مفتخوری روی اعصاب هم داری چه اجاره روزانه و سالیانه چه خرید!؟ اما موقع فروش خودت دهها میلیاردی بفروشی مثل زمینهای بیابان برهوت گرمابسرد و هاشمک دماوند که حتی بقیمت موکت متری100تا تک تومانی هم نخریدی(دی98)متری1میلیون تومان دهها میلیاردی میفروشی.ولی بهترین مناطق باغ ویلا لاکچری اجاره میخوای 100تا300تومنک! پس رهن و اجاره اش 20تا50 تومنک! آنهم با اثاثیه مدرن. -اجاره روزانه اش هم حتما مفتی دیگه! ی ماچم میدن! یک نوکر مفت ببو هم برایت لقمه حاضر آماده میکنه بری دورش بزنی تا راحت مفتی بسود ثروت و ملک برسی! باش تا بیاد. گم شین پست فطرتهای حرامزاده بیشعور مفتخور مزاحم.از کدام طویله آمدی؟

جای100تا400تومانی(مفتخوری20سال پیش.اصحاب کهفی) نیست,ندارند و نخواهید حتی 1نفر,1دقیقه مزاحم نباشید.موقع پول گرفتن خودت باشه انلاین نگاه میکنی مبادا ریالی کم بگیری تا اول پول نگیری حتی چواب سلام مردم نمیدهی (مثل:حق مشاوره وکیل, ویزیت پزشک, شهریه مدرسه دانشگاه و غیره اما خرج کردنت به قیمت 300سال قبل اصحاب کهف باشه)! املاکت تیلیاردی,ماشینت میلیاردی, اجاره, حقوق, عیدی, درآمد راحتت چند 10میلیونی! گردش,تفریح توقعات ویلا لاکچری استخردار و... آخر هفته ات100تومنک؟ آنهم یک ایل! چندخانواده,همکار,دوست...وراجی مفتخوری هم داری! مفتخور مزاحم.

خانه ویلائی 235مترحیاط درختکاری شده,73متر بنا 2 اطاق خواب شیک نوساز دربست مجهز تمیز امن آزاد با محیط سرسبز و درختکاری شده-عرضه مستقیم بدون واسطه.(35دقیقه مستقیم از چهارراه تهرانپارس تا بالاشهر دماوند).با قیمت سال97.با 25% تخفیف ویژه روز عادی(شنبه تا چهارشنبه) 800 دیگران را ندهید, فقط 700هزارتومان -پنجشنبه یا جمعه یا روزهای تعطیلات 900 ندهید فقط 800تومان برای(1تا4نفر,مازاد از4,نفری 85هزارتومان)بی چانه,تخفیف!؟ هم جای بهتر میگیرید هم قیمت کمتر می دهید.غیر از اینهم دماوند نیست.چه 1دقیقه چه 1روز کامل حتی اگر شب هم نمانید کل اجاره دریافت میشود. ساعتی نداریم. تحویل: 10صبح, تخلیه: حداکثر 10صبح فردا. نه ظهر نه 14. دسترسی سریع راحت و رایگان به مکانهای تفریحی و گردشگری مثل:چشمه اعلاء, دالان بهشت, تیزآب,دریاچه تار,برج شیخ شبلی, رودخانه ها و گردشگری.

ارزانتر و بهتر از این دیگر مکانی نیست.بلی یا خیر؟ همین. دنبال نق زدن,بهانه تراشی و پول ندادن,تخفیف گرفتن و مزاحمت, مسخره بازی هستی از اول مزاحم نباش برخورد میشود.روزی دهها مفتخور مزاحم داریم.اطاق 18متری مسافرخانه درپیتی دیگران هست 350-400 هزار تومان. مکان بد و گران نداریم.

حرف اول و آخر در مورد خرید و فروش,اجاره سالیانه و روزانه:

چطور ملک تهران خودت تیلیاردی(زمین خالی مسکونی وسط شهر60-80میلیون بالاشهر 90-120میلیون تومان باشه.دخمه خرابه زیرزمین نمور آپارتمانی که تا دیروز حتی سگ نگاه نمیکرد امروز 700میلیون تومان پول رهن راحت و مفت بگیری,ملت را 6لا پهنا در هر شغل و کاری بچاپی,یک شبه ره 100ساله رفتی,رم کردی)!سرمایه های کلانت در بانک و کاسبی سودهای کلان میگیری,چندرغاز پول خورد اضافی از سودهای کلانتو دست گرفتی توقع بهترین زمین باغ ویلای چند میلیاردی داری!چه خرید چه اجاره! 300سال زود آمدی!؟ هم میخوای ملک تیلیاردی تهرانتو داشته باشی,هم اجاره,حقوق و درامدهای بالا راحت و مفت بگیری,هم پول و سرمایه ات در بانک و بازار سودهای کلان پرسود بده, این همه را داشته باشی ولی از پول خوردهای اضافی از سودهای کلانت راحت و مفتی صاحب زمین و باغ ویلا لاکچری اطراف تهران هم بشی! ولی بفاصله 35دقیقه هکتاری زمین,باغ,ویلا لاکچری استخردار بهترین منطقه با VU طبیعت سند 6دانگ,باهزارتا توقعات خیالبافیت چندرغاز 100 تا 500تومنک! پس رهنش 20 تا 50تومنکه! (انهم با اثاثیه مدرن)! اجاره روزانه اش هم حتما مفتی دیگه! یک ماچم میدن! ی نوکر مفت ببو هم برات لقمه حاضر آماده کنه که دورش بزنی!تاراحت و مفتی بسود,ثروت و ملک برسی.باش تا بیاد

شمال ارزان(که نیست)خوب برو شمال یاهر قبرستون دیگه! ملک خودت تیلیاردی,ماشین میلیاردی سرمایه های کلان با سود و حقوق درآمد راحت و مفت مدام بالای خودت بقیمت روز تهران باشه! ولی خرج کردنت بکوره دهات دورقوزآباد 300 سال پیش! بقیه هم حتما نوکر مفت, مال مفت باشند! 

زمین خالی مسکونی دماوند: کوچه بن بستها از متری 10میلیون تا 25میلیون تومان ویلائی نشینها. زمین خالی شهر دماوند متری 10میلیون تومان ببالا. روستاهای اطراف داخل بافت متری 3میلیون و خارج ازبافت متری 2میلیون تومان ببالاست با اسناد قولنامه ای.آپارتمان داغون ترکیده چند ساله دماوند و گیلاوند متری8میلیون,رهنش متری1/5میلیون ببالاست.نوساز با آسانسور متری 10میلیون تومان ببالاست. ساخت ویلا متری4میلیون ببالا.در نتیجه 1000متر باغ با ساختمان خوب ولی مفتی حساب بشه که با یک رنگ و نقاشی ساده چند صد میلیون راحت و مفت کاسب بشی VUمنظره اش عالی باشه ماشینرو سند 6دانگ و هزارتا توقعات خیالبافیت حدالقل(9تا25میلیارد تومان), رهنش500میلیون ببالاست"یکدهم قیمت تهران, گرانه!؟"اطراف3میلیارد تومان قیمتشه نه چندرغاز 100تا500تومنک!؟ 85متر آپارتمان مسکن مهر گیلاوند2خواب چندواحدی250میلیون,تکواحدی500 میلیون شده,رهنش70میلیون! با50تومنک توقع باغ ویلا داری!مال خودت تیلیاردی,مال دیگران مفت؟

درنتیجه اجاره روزانه خوب(بااثاثیه,هزینه:اب,برق,گاز,تمیزی,اتلاف عمر زحمت اعصاب خوردن کردن با جماعت بیشعور مفتخور مزاحم) زیر 700 تومان نیست.

بیائید یا نیائید, بمانید یا نمانید. بپسندید یا بازی دربیاری برای پول ندادن و کنسلی. بنابر قانون ریالی از بیعانه 400هزارتومانی  و کل اجاره دریافتی برنمیگردد حتی بشکایت.حتی اگر 1دقیقه قبل پرداخته باشی و 1دقیقه بمانی.

    ظاهر و باطن بلی یا خیر .همین. بر روی هر عکس کلیک کنید بزرگ میشود.

2snj_بازبیکیو_یعنی_این.jpgv5ri_حیاط3.jpgocp_حیاط_480x640.jpgga47_حوض_480x640.jpg

1wof_میز_حوض.jpgqgpe_درب_ورودی.jpg7pk_داخل.jpg36yg_img_20170316_160509_450x800.jpg

1chd_wc.jpg0845_حمام1.jpgp3uc_اینه.jpg

imce_اطاق22.jpg1mkf_اطاق_2.jpg2cu8_اطاق_1.jpg

بیش از 17سال تجربه نشان داده آنکه میخواهد با همان توضیحات تلفنی, یا حداکثر 10دقیقه مشاهده عکس و مشخصات سریع انتخاب و بیعانه کامل 400هزارتومانی واریز, رزرو و بموقع هم با عزت و احترام میاد استفاده و لذتشو می بره.نه تنها 100بار دیگر میاد, 100نفر دیگر هم مشتری میاره.کیفیت,قیمت و میهمانپذیری معلومه.برای همین اصلا نیاز به تبلیغ نداریم. بقیه مزاحم مفتخورند!

تحویل فقط ساعت10صبح یا زودتر,تخلیه حداکثر10صبح فرداست نه ظهر یا 14. نه هرموقع عشقت کشید بیائی و بروی بخصوص عصر یا شبهای تعطیلات میخواهی 2روز استفاده کنی ولی 1روز پول بدهی!؟همانطور که خودت کاسب و کارمندی درآمد هر روزت را میخوای بقیه هم اجاره هر روزشان میخواهند. سرتاسر پنجشنبه را خالی نگه داشته که عصرش میائی جمعه هم که هستی میشود 2 روز پرداخت! پنجشنبه ها و روز قبل از تعطیل هم جزو تعطیلات است.

از پذیرش افراد: تخریب کننده,کثیف,مریض,بیمار,ناشنوا(سقط میکنیم مثل سگ) دزد حرامزاده(متاسفانه زیاد هم داریم,هم خودمان پذیرائی میکنیم هم پل-یس و پرونده سازی),همراه داشتن هرنوع حیوان,جدا معذوریم.شدیدبرخوردمیشود.

 مکان با کلیه لوازم را برابر چک لیست تمیز و سالم تحویل میگیرید تمیز و سالم تحویل میدهید.تا تائید همه موارد کلیه مدارک شناسائی شما ضمانت می ماند.

این5اصل را در کیفیت و قیمت ابتدا مقایسه کنید بعد مکان ما را انتخاب بفرمائید.

1-مکان ما میدان17شهریور بالاشهر دماوند است(عمدا آدرس را گفتیم که بدانید دلالبازی نیست بقیه تا پول نگیرند آدرس را نمیگویند)نه مثل آگهیهای فریبکاری دیگران باسم دماوند ولی بدون امنیت(دوربین مخفی,آشکار یا سرایدار دارند)ته کوره دهات پرت فشم رینه پلور پردیس چناران مراء آبسرد یا اصلا وجود ندارند.

2-هرجائی آب لوله کشی تمیز تصفیه شده و گاز شهری نیست آب چاه و تانکر آلوده بوده مریضی پوستی گرفتن چه برسد به حمام و خوردن.

3-هرجائی جاده آسفالت نیست از یکجائی ببعدد خاکی,جلوبندی ماشین چند میلیونی باید تعمیر کنید 2ساعت پشت کوهها میگردید قیدشو میزنید.درحالیکه مکان ما فقط 35دقیقه مستقیم تمام آسفالت از چهارراه تهرانپارس تا بالاشهر دماوند.

4-هرجائی امنیت و دربست نیست(سرایدار یا دوربینهای مخفی,آشکار دارند).

5-هرجائی تمیزی نیست,پتوی گل منگولی نشان میدهند وقتی میروید می بینید سالی یکبار هم شسته نشده پر از شپش و مکان بو میدهد.در حالیکه تمام ملحفه روبالشی و کلیه لوازم ما عمدا سفید هستند و بلافاصله بعد از تخلیه در ماشین لباسشوئی در وایتکس و مواد ضد عفونی امشب خیس میخورند فردا تازه شسته میشوند لذا کوچکترین لکی خودش را نشان میدهد.

جای100-200تومانی,نیست ندارند و نخواهید حتی 1نفر,1دقیقه مزاحم نباشید ارسال عکس و تلگرام و غیره هم نداریم.-تحویل10,تخلیه 10صبح نه ظهر یا 14.

حتما و قطعا می پسندید, مدام می آئید. مکان بسیار معروف و شناخته شده نزد موسسات و آژانسهای تورگردی و افراد حرفه ای بومگردی بخصوص توریست ها با مترجم انگلیسی و تحصیلکرده, سالها اعتبار متعهد به تامین: امنیت,اخلاق خوش میهمان پذیری,تمیزی و کیفیت مکان.

قربون قدمتون

حتما کارت ملی معتبر همراه داشته باشید.نحوه رفتار و شخصیت شما درحفظ کیفیت و تمیزی مکان باعث پذیرش دوباره شما است)مثلا میشوید:آقاتمیزه,آقا 2روزه,آقاجیپی و...)فقط هم دفعه اول همدیگر را می بینیم که آدرس یاد بگیرید دفعات بعدی خودتان میآئید,خودتان می روید!برای همین مشتریان دائمی داریم و از قبل حتما با بیعانه 400هزار تومانی رزرو داریم.از پذیرش بدون بیعانه و رزرو قبلی یا آنی فوری جدا معذوریم.سالها تجربه را در حرفه ای بودن آموخته ایم قیمت ثابت سیستمی است بدون تخفیف و چانه چه یک دقیقه و چه یکروز یا چند روز کامل بمانید یا نمانید,کل اجاره اول ورود دریافت میشود+بیعانه قبلی.

تحویل فقط از ساعت 10صبح یا زودتر و تخلیه حداکثر10صبح فردا است.پذیرش بدون بیعانه و رزرو قبلی یا آنی,فوری یا عصر, شبانه(بخصوص قبل از تعطیلات) هرگز نداریم حتی اگر خالی باشد چون اسما میگویند تا 8 شب میرسیم میروند 12 یا 2 نصف شب می آیند و مزاحمت برای دیگران دارند موقع پول دادن هم هزارتا بهانه تراشی و مسخره بازی که پول ندهند.مکان فقط ویژه اقامت است نه جشن و پارتی. از پذیرش افراد: تخریب کننده, کثیف, مریض و بیمار ناشنوا,دزد(متاسفانه زیاد هم داریم),همراه داشتن هرنوع حیوان جدا معذوریم .

 مکان با کلیه لوازم را برابر چک لیست تمیز و سالم تحویل میگیرید تمیز و سالم تحویل میدهید.

 5 اصل برای ما مهم هستند:

 1-امنیت و اطمینان(مهمترین فاکتور):بدون هیچگونه مزاحمت بدون(سرایدار یا دوربین مخفی) با امنیت تضمین شده. نوساز دربست تمیز امن آزاد راحت دنج.با هوای پاک,مطبوع و دلچسب بالاشهر دماوند در محیطی سرسبز و درختکاری سیب انگور زردآلو.

 2- تمیزی و نظافت: عمدا تمام روبالشی,رویه تشکی و ملحفه ها همه سفیدا تا کوچکترین لکی خودش را نشان دهد.ماشین لباسشوئی لعابی تمام موارد تا صبح در وایتکس و مواد شوینده خیس میخورند تا تازه صبح شسته شوند و حساسیت داریم روی تمیزی مکان.سلامتی شما و ما مهمترین اصل هست.

 3-تجهیزات و امکانات:درحد هتل تمام امکانات هست از تلویزیون رنگی ماهواره یخچال فریزر تمیز.2 بخاری گازی شهری نو با سنسور حساس به کمبود اکسیژن,2 تختخواب تک نفره و حدود 2 دست رختخواب بسیار تمیز آبگرمکن گازی شهری نو,اجاقگاز 3 شعله تمیز. جاروبرقی, کلیه لوازم آشپزی و ظروف باربیکیو آجری در محوطه حیاط (برابر عکس) و منقل با حدود 12سیخ, ماشین لباسشوئی دستی,پنکه,کاشی سرامیک بسیار تمیز,کف موکت تمیز زرشکی (کالباسی).مبلمان,میز,حوض آب,فوتبال دستی بچه ها و سایر موارد سرویس بهداشتی ایرانی بسیار تمیز بهمراه دستی فرنگی,حمام دوشی تمیز.        

  مایع دستشوئی,صابون و دستمال کاغذی اختصاصی برای شما در حد هتل.

 4-دسترسی سریع و راحت و ارزان: فقط 35دقیقه مستقیم اتوبان بدون عوارضی از چهارراه تهرانپارس تا بالاشهر دماوند.با جاده تمام آسفالت تا درب ویلا با راهنمای تلفنی برای رسیدن سریع,راحتر,ارزان و سالم شما در کل مسیر.

 5-اخلاق خوش و تعهد میهمان پذیری: سالها تجربه را در حرفه ای بودن آموخته ایم.ارائه سرویس برتر و بهتر با قیمت کمتر و رضایت خانواده(شما را نه بعنوان مشتری بلکه بعنوان خانواده خود میدانیم و لایق بهترینها هستید).این هنر داشتن مشتریان مداوم ما است.

 توجه: بیائید یا نیائید هرگز ریالی از 400هزارتومان بیعانه برنمیگردد حتی اگر یک لحظه قبل داده باشید, بمانید یا نمائید,چه 1دقیقه,چه یکروز کامل(حتی اگر شب هم نمانید)کل اجاره در اول تحویل میپردازید و تسویه میشود.ریالی کم نمیشود و ریالی هم  برنمیگردد.بنا به روز و  تعداد شما هزینه محاسبه میشود.

             --------------------------------------------------------------------

-اجاره سالیانه بدون هیچگونه اثاثیه  حتی موکت کف و آبگرمکن: 50میلیون تومان ودیعه(پیش)+3/5میلیون تومان اجاره ماهیانه. بدون تبدیل,فقط 50+3/5. بشرط قرارداد 12ماهه.بهردلیل کمتر از 12ماه بمانید بخصوص فقط فصل گل و بلبل تابستان ماهیانه 7میلیون تومان.(اسفند97 نه بعدا). فقط برای یک خانواده 4 نفری بی سروصدا نه مدام میهمانی و پارتی و خرابی.یا 300 میلیون تومان پیش+ماهیانه 150 هزارتومان

- فروش:300 متر زمین 93 متر بنا  ویلا دربست 2خواب فقط 2/800 میلیارد تومان نقد در دی 98 نه بعدا.سند 6 دانگ جواز ساخت پایانکار.

                ---------------------------------------------------------------------------------

2- باغ ویلا تک یونیک مجهز مدرن و انحصاری در خود باغویلاهای شهر دماوند نه فریبکاری دیگران باسم دماوند ولی اطراف و آبسرد و غیره به فاصله فقط 40 دقیقه اتوبان تمام آسفالت از چهارراه تهرانپارس تا باغویلاهای دماوند .ویژه اقامت افراد خاص و توریستهای خارجی یا برگزاری مراسم و جشنها. 09197225539فقط درساعات9تاظهر-14تا20نه ظهر,شب,نصف شب مزاحمت.

باغ ویلا 2500 متر مربع باغ طبیعی با پارکینگ و آسانسور در 2 طبقه مجزا هر طبقه 150 متر مربع با 2 اطاق خواب 2 تخت تکنفره و 1 تخت 2 نفره مازاد نیز کیتهای کامل تشک پتو بالش نو و اکبند داریم. سرویس ایرانی و فرنگی بسیار تمیز و مجهز با حمام و مستر. آشپزخانه بسیار مدرن از لباسشوئی تمام اتوماتیک تا امکانات فول هال و پذیرائی تمام مبله با سیستم صوتی قوی پیشرفته تلویزیون LCD ماهواره با تراس رو به باغ ویلاهای مدرن که حتما و قطعا می پسندید و مدام می آئید. حتی با حیوانات اهلی و بز از اسپانیا آورده شده با 3 استخر سرباز و پوشیده  با آبشار از سنگهای آتشفشانی طبیعی با تخت چای ذغالی و قلیان لب رودخانه و دریاچه در محیطی طبیعی و باغات سرسبز دماوند که روح آدم تازه میشود. محیط طبیعی تک یونیک و گلچین شده نایاب کاملا دنج امن تمیز و مدرن مجهز شده با شاهنشین مجهز و مدرن مشرف بر تمام باغ ویلاهای اطراف  هم برای اقامت افراد خاص و توریستهای خارجی هم برای برگزاری انواع مراسم و جشن عقد عروسی. میتوانید کاملا دربست تمام ملک یا فقط باغ یا باغ با هر کدام از واحدها را برای مراسم یا اقامت در اختیار داشته باشید با قیمتهای خاص خودشان. حتما با پرداخت بیعانه باید رزرو کنید و ریالی از بیعانه و اجاره برنمیگردد حتی به کنسلی و شکایت.بازدید آنی و فوری نداریم.ار ارائه آدرس دقیق و بازدید تا قبل از پرداخت بیعانه جدا معذوریم.

1- هر واحد 150 متری 2 خواب با تمام امکانات فول با حدالقل 20% تخفیف نسبت به قیمت دیگران شنبه تا چهارشنبه تا 6 نفر فقط 1/800میلیون تومان مازاد نفری 80 هزارتومان.پنجشنبه یا جمعه یا روز قبل از تعطیلات و تعطیلات 2 میلیون تومان بی چانه(تابستان 98 نه بعدا).

تحویل از ساعت 10 صبح تخلیه حداکثر 10 صیح فردا.نه ظهر نه 14.

در صورت استفاده از هر کدام از استخر های روباز یا بسته مبلغ 500هزارتومان اضافه میشود.

2- جهت برگزاری مراسم و جشنها اگر فقط کل باغ بدون ساختمان باشد هرنفر 80 هزارتومان بی چانه (بدون میز صندلی و تشریفات و بدون غذا) بهیچ عنوان زیر 2میلیون تومان نداریم حتی 1نفر و1دقیقه.اگر هر کدام از واحدها هم بخواهید 1 میلیون تومان اضافه میشود.

 امکان تهیه میز صندلی و تشریفات یا پخت غذای مختلف محلی و سنتی از جمله انواع کباب و ماهی با قیمتهای خاص خودشان هم هست.هیچگونه ارسال عکس نداریم.بر روی هر عکس کلیک کنید بزرگ میشود.

cv0_۲۰۱۹۰۸۲۷_۱۲۲۴۲۰.jpgvku5_۲۰۱۹۰۸۲۷_۱۲۲۴۴۱.jpgnm5u_۲۰۱۹۰۸۲۷_۱۲۲۳۱۱.jpg
ce7_۲۰۱۹۰۸۲۷_۱۲۲۷۳۳.jpgh81a_۲۰۱۹۰۸۲۷_۱۲۲۷۵۹.jpg8l34_۲۰۱۹۰۸۲۷_۱۲۴۵۲۴.jpg
a4xu_۲۰۱۹۰۸۲۷_۱۲۴۹۵۶.jpg2oi_۲۰۱۹۰۸۲۷_۱۲۵۰۲۹.jpg8mpq_۲۰۱۹۰۸۲۷_۱۲۵۳۰۸.jpg
8mpq_۲۰۱۹۰۸۲۷_۱۲۵۳۰۸.jpg8jmi_۲۰۱۹۰۸۲۷_۱۲۵۳۱۴.jpgobba_۲۰۱۹۰۸۲۷_۱۲۵۳۲۹.jpg
rsam_۲۰۱۹۰۸۲۷_۱۲۵۳۵۳.jpg66bw_۲۰۱۹۰۸۲۷_۱۲۵۴۴۶.jpgocj1_۲۰۱۹۰۸۲۷_۱۳۰۴۴۷.jpg
axax_۲۰۱۹۰۸۲۷_۱۳۰۵۰۵.jpg4t2p_۲۰۱۹۰۸۲۷_۱۳۰۷۵۳.jpg0nv8_۲۰۱۹۰۸۲۷_۱۳۱۶۳۶.jpg

             --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- باغ رستوران دماوند گیلاوند کیفیت برتر در ارائه خدمات,امن تمیز مجهز نوساز روحنواز معتبر با کمترین قیمت برای برگزاری مراسم جشن های کوچک شما. باغ رستوران حدود 500 متر فضای باغ و نما سازی شده (عکسهای ذیل) با 5 سوئیت آلاچیق بسیار مجهز تمیز چوبی مدرن و سالن پذبرائی بزرگ با سیسیتم سرمایش و گرمایش برای زمستان و تابستان با ظرفیت حداکثر 50 نفر با میز صندلی و تشریفات بسیار شیک مدرن,سرویس بهداشتی های یرانی و فرنگی شیک تمیز و مدرن. پرسنل آموزش دیده مودب آماده خدمت در فضای کلاسیک پرده کرکره ها با نمای اقیانوس و آب, پیانو و موسیقی زنده (پذیرائی با انواع دسر و عذاهای عمومی و تخصصی غذاهای دریائی بنابر خواست شما که هزینه های آن جدا گانه محاسبه میشود).تلفن 09197225539 فقط در ساعات 9تاظهر-14تا20 پاسخگوی شما است نه ظهر شب نصف شب مزاحمت. وبسابت: امداد املاک.ایران www.EMDADAMLAK.IR

حداکثر مدت مراسم 3ساعت است با انتخاب ساعت و درخواست شما (مثل عروسی که از 7شب تا10 است) (روزهای عادی نه قبل و تعطیل) فقط استفاده از سالن با میزو صندلی (بدون دسر یا غذا). هزینه ها: شروع از نفری 80هزارتومان(زیر 1میلیون تومان هرگز نداریم و نخواهید(برای 10نفر نه بیشتر). فاصله 35-40 دقیقه مستقیم آسفالت از چهارراه تهرانپارس تا شهر دماوند نه اطراف (نه مثل فریبکاری دیگران به اسم دماوند تبلیغ میکنن ولی سر از کوره دهات آبسرد و رودهن غیره در میاورد).قطعا و حتما می پسندید و خاطراتی خوش را همیشه بیاد ماندنی خواهید داشت.با توجه به کثرت درخواستها حتما از حدالقل 2روز قبل هماهنگ بفرمائید برای بازدید و با پرداخت بیعانه رزرو  بفرمائید. بر روی  هر عکس کلیک کنید بزرگ میشود.

bi2b_۲۰۱۹۰۹۱۸_۱۲۲۴۱۶.jpgbxyt_۲۰۱۹۰۹۱۸_۱۲۲۴۴۵.jpguyg_۲۰۱۹۰۹۱۸_۱۲۲۴۵۵.jpg

er5f_۲۰۱۹۰۹۱۸_۱۲۲۴۵۹.jpgxwn8_۲۰۱۹۰۹۱۸_۱۲۲۵۰۸.jpgjyem_۲۰۱۹۰۹۱۸_۱۲۲۶۱۱.jpg

j5ie_۲۰۱۹۰۹۱۸_۱۲۲۶۵۱.jpg0kt3_۲۰۱۹۰۹۱۸_۱۲۲۳۵۶.jpgu3z2_۲۰۱۹۰۹۱۸_۱۲۲۴۵۵.jpg

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

لیست برخی اکازیونهای فروش فوری زیرقیمت انواع: زمین باغ ویلا ارزان اطراف تهران, دماوند:

آخرین حراجی های تکرار نشدنی زمین باغ ویلا سال 98 دماوند

 1- 5 قطعه زمین 300 متری(12*25 متر)سندششدانگ با جواز 3 طبقه ویلائی:

اگر فاصله نزدیک 35دقیقه از تهران میخوای اگر VU منظره عالی طبیعت میخوای اگر خوشقواره و چهارگوش میخوای اگر سند ششدانگ با قابلیت اخذ جواز ساخت ویلائی میخوای(قبلا جواز 3طبقه ویلائی گرفته شده باید تمدید شود) اگر سرمایه گذاری مطمئن و پرسود میخوای اگر خوش قیمت زیرقیمت میخوای همه در یککلام دماوند گیلاوند پشت معاینه فنی اب برق گاز میارند.

فروش فقط بصورت مزایده و بازدید فقط بصورت جمعی و عمومی نه تکی چانه زنی و مفتخوری, نوکر مفت فایل نشان بده بعد بخواهی دورش بزنی و.. هرگز نداریم.علیدلالی و املاکی نیست کلا اشتباه گرفتی.بازار رسمی املاک و خدمات ساختمانی ایران.امداد املاک.یران است.

 حتما باید از 2روز قبل هماهنگ بفرمائید.

کنار فاز 1شهرک هشت بهشت حدالقل متری 6میلیونه

گیلاوند متری حدالقل 7-6میلیون پول ندهید,با تخفیف ویژه 30% متری فقط 5میلیون تومان,هرقطعه 300متری فقط 1/500 میلیارد تومانذر98 نه بعدا) فقط نقد نه شرایطی.نه قسطی نه معاوضه+5% کمیسیون بلی یا خیر.همین

بیش از این سوال نپرس؟دنبال رگ ریشه و شماره قطعه میگردی!تا دور بزنی و دزدی کنی و...هرگز پاسخ نمیدهیم.خیلی بدتر آنچه لیاقتته رفتار میشود مزاحم نباش.

------------------------------------------

2- خانه ویلائی 220 متر زمین با ساختمانی 2طبقه هر طبقه 73 متر بنا نوساز سال 95:سر شیروانی آب شهری برق گاز با حیاطی درختکاری روی بلندی و مشرف بر کل باغات دماوند با VU وی یو منظره عالی - طبقه اول کامل 1 خواب است و طبقه دوم نمیه کاره در حد دیوارکشی دور است - ماشین تا جلوی درب حیاط میاید ولی داخل نمیشود چون درب کوچک و پله ای است. سند قولنامه ای) آن منطقه کلا قولنامه ای است ولی مدارک جواز و پایان کار از شهرداری هست .ادرس 35 دقیقه از چهارراه تهرانپارس تا شهر دماوند منطقه شیخ شبلی) ادرس دقیق روز بازدید و مزایده معلوم میشود) الان آپارتمان مسکن مهر 12واحدی متری حدالقل 4 میلیون شده - هزینه ساخت حدالقل متری 5 میلیون ببالا آپارتمان متری 8/5  میلیون (نه زمین داری نه بنا) اما قیمت این خانه ویلائی دربست که هم زمین دارید هم بنا متری 8 دیگران نه, با 25% تخفیف ویژه اکازیون فروش فوری فقط متری 5 میلیون تومان آنهم فقط پول 220متر زمین- 150متر بنا مفتی! (کلا فقط  1/200 میلیارد تومان نقد. مفت! شروع قیمت مزایده (دی 98 نه بعدا) نه قسطی نه معاوضه +پنج 5درصذ کمیسیون خریدار). اول قرارداد انتخاب مشاور با کمیسیون پنج 5درصد بعد میرویم بازدید و مزایده. بلی یا خیر.همین.غیر از اینهم مزاحم نباش. دماوند ملک دربست زیر 2/5میلیارد تومان نیست.

------------------------------------------------

3- 160 متر زمین(10*16 متر)با جواز 3 طبقه ویلائی:

اگر فاصله نزدیک 35دقیقه از تهران میخوای اگر VU منظره عالی طبیعت میخوای اگر خوشقواره و چهارگوش میخوای اگر سند ششدانگ با قابلیت اخذ جواز ساخت ویلائی میخوای(قبلا جواز 3طبقه ویلائی گرفته شده باید تمدید شود) اگر سرمایه گذاری مطمئن و پرسود میخوای اگر خوش قیمت زیرقیمت میخوای همه در یککلام شهرک ویلائی تپه مرا گیلاوند دماوند اب برق گاز حاضر اماده جلوی ملک.متری 7-6 میلیون دیگران پول ندهید فقط متری 5 میلیون تومان کلا 800 میلیون تومان شروع مزایده است(اذر98نه بعدا).نه قیمتدهی مفتخوری چانه زنی  پست فطرت بازی حرامزادگیت.

-----------------------------------------------------

4- زمین فروشی شهرک آویشن دماوند: مزایده فروش فوری اکازیون حراج (مزایده) 19 قطعه از جمله  قطعات زمین  500 متری (20*25متر) و   متری1000(23*49متر) 2بر 2کله به 2خیابان ماشینرو. سند ششدانگ تک برگ با نقشه UTM. اگر فاصله نزدیک 35دقیقه از تهران میخوای اگر VU منظره عالی طبیعت میخوای اگر خوشقواره 4گوش میخوای اگر سند6دانگ باقابلیت اخذ جواز ساخت تا 3طبقه ویلائی میخوای اگر آب برق گاز میخوای اگر سرمایه گذاری مطمئن پرسود میخوای اگر خوش قیمت میخوای و... همه در یککلام بالا شهر دماوند شهرک تائید شده آویشن در بهترین نقطه گلچین شده, تخت(نه شیبدار 60 درجه) -خاکی(نه سنگی) اب برق گاز تلفن فاضلاب (اگو) بالاسر هر قطعه هست.الان لوله اب شهری داخل زمین های ما هست. تک گلچین نایاب گل شهرک آویشن دارای کد a  که متری 8 تا 10  میلیون تومان ببالا هستن. و قطعا به متری 12 میلیون تومان در سال 99 میرسند. نه کد c دیگران که قطعات نامرغوب منطقه ستگی و شیب 60درجه بدون اب برق گاز دیگران عموما متری 4/5 میلیون تومان التماس هم میکنن هیچکسی نمیخره.پس بیهوده نگو : ارزانتر سراغ داری! کوچه بن بستهای دماوند زمین متری 7 میلیون تومان شده.

 احمداباد زیر متری 9 میلیون نیست (خرداد98نه بعدا). باتخفیف ویژه 20%  شروع مزایده فقط متری 9 میلیون تومان نقد +پنج 5% کمیسیون. بلی یا خیر همین, فقط نقد نه شرایطی.نه قسطی نه معاوضه. این حقه بازیها برای خود حرامزاده مفتخورت نگه دار. .بیش از این هرگز سوالی نپرس؟ نقشه دست گرفتی دنبال شماره قطعه اش میگردی تا دور بزنی! شماره قطعه اش چنده؟ وضعیت شهرک به چه صورته؟و... نه تنها هرگز پاسخ نمیدهیم برخورد هم میشود.فقط خریدار واقعی. حتما هماهنگی بازدید از 2روز قبل.بازدید و مزایده جمعه ها 9تا12صبح-معمولا هر جمعه یک منطقه خاص  و املاک  تک خاص و نایاب گلچین مزایده میشوند.

 

بازدید فقط عمومی  نه تکی .فروش فقط مزایده نه چانه زنی مفتخوری شروع مزایده از قیمت کل 500 متری در اسفند98 نه بعدا  فقط 4/5 میلیارد تومان - 1000متری 9 میلیارد تومان ببالا (اسفند98 نه بعدا- بعدا با این قیمتها تماس نگیرید قطعا افزایش قیمت هست  این زمینهای مرغوب گلچین با ارزش با امکانات اب برق گاز اگو تخت خاکی قطعا به متری 12 میلیون تومان درسال99 میرسند.

بازدید فقط عمومی و گروهی(جمعه 9تا12صبح نه هر موقع عشقت کشید نوکر مفت ببو حاضر اماده باشه لقمه مفت نشانت بده)تا بعدا دورش بزنی!؟

 

فروش هم فقط مزایده(بالاترین قیمت فروخته شدن)است نه گاله دهن مفتخوریتو باز کنی برای بلعیدن مال مفت.پست فطرت بیشعور مفتخور دله دزد.

ارزانتر سراغ داری همان را بگیر ! مزاحم نباش .بیشعور مفتخور نفهم مزاحم.

7سال داریم مدام توضیح میدهیم برای یک مشت بیشعور مفتخور نفهم حرامزاده.لیاقتت همان اشغالهای دیگران است که منطقه سنگی دنبال اب برق گاز بدوئی.

------------------------------------------------

5- باغ ویلا ۱۲۰۰ متری پس از اصلاحی حدود ۸۰۰ متر خالص زمین و باغ میماند با ساختمانی ویلائی حدود ۹۰ متر بنا ۲ خواب فول امکنات اب برق گاز تلفن
متری سند ششدانگ دیوارکشی با درب گاراژی بر خیابان اصلی و ماشینرو تا ته باغ. . منطقه همه باغ ویلائی بلوار شهرداری دماوند(حداقل ۵۰ متر بر تجاری) عالی برای مغازه و اپارتمان سازی و ویلا

اگر فاصله نزدیک ۳۵دقیقه از تهران میخوای اگر VU منظره عالی طبیعت میخوای روی بلندی و مشرف بر کل باغات اگر خوشقواره و چهارگوش میخوای اگر سند ششدانگ اگر سرمایه گذاری مطمئن و پرسود میخوای اگر خوش قیمت زیرقیمت میخوای همه در یککلام حاضر اماده دارای درختان بارده قطعا و حتما می پسندید.


متری ۳۰تا ۲۵ میلیون (بر تجاری) دیگران را هرگز پول ندهید با ۲۵% تخفیف ویژه اکازیون فروش فوری فقط متری ۱9 میلیون تومان ( اسفند۹۸ نه بعدا) کلا بعد از اصلاحی حدالقل ۸۰۰ متر میماند با قیمت شروع مزایده از متری ۱9 میلیون تومان کلا 12 میلیارد تومان شروع مزایده(اسفند 98نه بعدا)+ کمیسیون پنج۵% درصد سهم خریدار بلی یا خیر. همین غیر از اینهم مزاحم نباش.

توجه:فروش فقط بصورت مزایده و بازدید فقط بصورت گروهی و جمعی در روزهای خاص “عموما جمعه ها در ساعات ۹تا۱۲” در مکانهای خاص است ” مثلا یک جمعه ملکی در چشمه اعلای دماوند و جمعه دیگر ملکی دیگر در یک منطقه دیگرست” لذا حتما باید از قبل ثبت نام و هماهنگ بفرمائید. بازدید فقط بصورت گروهی و جمعی و فروش هم فقط بصورت مزایده است نه تکی و چانه زنی و مفتخوری,نوکر مفت ببو فایل نشان بده بعد بخواهی دورش بزنی و از این مسخره بازیهای بدتر از دزدی” هرگز نداریم. علیدلالی و مشاور املاکی نیست. کلا اشتباه گرفتی!
بازار رسمی املاک و خدمات ساختمانی ایران,امداد املاک.ایران است

--------------------------------------------

6- باغچه  340 متری  سند  ششدانگ دماوند با 25متر بر تجاری: دیوارکشی با درب گاراژی بر خیابان اصلی و ماشینرو تا ته باغ.  اب برق گاز تلفن جلوی ملک اماده. منطقه همه باغ ویلائی  بلوار شهرداری دماوند(حداقل 20 متر بر تجاری) عالی برای مغازه و اپارتمان سازی و ویلا

اگر فاصله نزدیک 35دقیقه از تهران میخوای اگر VU منظره عالی طبیعت میخوای روی بلندی و مشرف بر کل باغات اگر خوشقواره و چهارگوش میخوای اگر سند ششدانگ اگر سرمایه گذاری مطمئن و پرسود میخوای اگر خوش قیمت زیرقیمت میخوای همه در یککلام حاضر اماده دارای درختان بارده قطعا و حتما می پسندید.


متری 30تا 25میلیون(بر تجاری)دیگران را هرگز پول ندهید با 25% تخفیف ویژه اکازیون فروش فوری فقط متری 15 میلیون تومان (اسفند 98 نه بعدا) کلا بعد از اصلاحی حدالقل 320 متر میماند با قیمت شروع مزایده از متری 14 میلیون تومان  کلا 5  میلیارد تومان شروع مزایده(اسفند 98نه بعدا)+ کمیسیون پنج5% درصد سهم خریدار(300میلیون تومان)بلی یا خیر. همین غیر از اینهم مزاحم نباش.

توجه: فروش فقط بصورت مزایده و بازدید فقط بصورت گروهی و جمعی در روزهای خاص "عموما جمعه ها در ساعات 9تا12" در مکانهای خاص است " مثلا یک جمعه ملکی در چشمه اعلای دماوند و جمعه دیگر ملکی دیگر در یک منطقه دیگرست" لذا حتما باید از قبل ثبت نام و هماهنگ بفرمائید.نه هر موقع عشقت کشید نوکر مفت ببو و مال مفت حاضر آماده باشند. بازدید فقط بصورت گروهی و جمعی و فروش هم فقط بصورت مزایده است نه تکی و چانه زنی و مفتخوری , نوکر مفت ببو فایل نشان بده بعد بخواهی دورش بزنی و از این مسخره بازیهای بدتر از دزدی " هرگز نداریم. علیدلالی و مشاور املاکی نیست.کلا اشتباه گرفتی!
 --------------------------------------------------------

7- باغ گردو 6000 متری دماوند گیلاوند سند ششدانگ: یک قطعه باغ بی بنا با درختان گردو کیلوئی70هزارتومان و تبریزی.در دماوند گیلاوند اصطلک 35دقیقه از تهران سند 6دانگ منگوله. پشت فاز 1شهرک 8 بهشت(که متری 7-6 میلیون تومان فقط قیمت زمین خالی ببالاست نه درختان گردوی بالای 10سال که هر درختی فقط 7میلیون قیمتشه)با 30% تخفیف فروش فوری اکازیونی متری فقط 4 میلیون کلا 24 میلیارد تومان نقد بی چانه(سال98 نه بعدا)+کمیسیون پنج 5%خریدار. فقط خریداران واقعی(نه مزاحمین دنبال نوکر مفت,مال مفت,حتما با هماهنگی از 2روز قبل نه آنی و فوری)جمعه ها 9-12صبح بازدید و مزایده.هر جمعه یک منطقه خاص(یک جمعه چشمه اعلا.جمعه دیگر گیلاوند و…).بازدید و مزایده املاک خاص تک گلچین کمیاب

شروع مزایده از24میلیارد تومان نقد(اسفند98 نه بعدا)نه تقسیط نه معاوضه.

------------------------------------------------

و سایر موارد .


توجه: فروش فقط بصورت مزایده و بازدید فقط بصورت گروهی و جمعی در روزهای خاص "عموما جمعه ها در ساعات 9تا12" در مکانهای خاص است " مثلا یک جمعه ملکی در چشمه اعلای دماوند و جمعه دیگر ملکی دیگر در یک منطقه دیگرست" لذا حتما باید از قبل ثبت نام و هماهنگ بفرمائید.نه هر موقع عشقت کشید نوکر مفت ببو و مال مفت حاضر آماده باشند. بازدید فقط بصورت گروهی و جمعی و فروش هم فقط بصورت مزایده است نه تکی و چانه زنی و مفتخوری , نوکر مفت ببو فایل نشان بده بعد بخواهی دورش بزنی و از این مسخره بازیهای بدتر از دزدی " هرگز نداریم. علیدلالی و مشاور املاکی نیست.کلا اشتباه گرفتی!
 لینک ثابت

برچسب ها : اجاره روزانه . اجاره روزانه سوئیت . اجاره روزانه سوئیت ویلا . اجاره روزانه سوئیت ویلا ارزان . اجاره روزانه سوئیت ویلا ارزان اطراف تهران . اجاره ویلا در دماوند . ویلاجاره . اجاره ویلا . ویلا اجاره ای , اکازیون , فروش فوری و زیرقیمت , ویلا فروشی ارزان , زمین فروشی ارزان , ویلا فروشی در دماوند , زمین فروشی در دماوند , سوئیت ویلا اجاره ای , ویلاجاره , آپارتمان دماوند , اجاره آپارتمان ارزان دماوند , اجاره آپارتمان دماوند , اجاره آپارتمان روزانه دماوند , اجاره اپارتمان دماوند , اجاره اپارتمان مبله دماوند , اجاره اتاق دماوند , اجاره اقامتگاه بوم گردی ارزان دماوند , اجاره اقامتگاه بوم گردی دماوند , اجاره اقامتگاه بوم گردی روزانه دماوند , اجاره باغ ارزان در دماوند ,
بازدید : 444

بازار رسمی املاک و خدمات ساختمانی ایران,امداد املاک.ایران

 از پنجشنبه 4 اردیبهشت99 تا آخر ماه رمضان کلا تعطیل است.

از اول سال 99  هیچگونه فعالیتی نداریم.مزاحم نباش.

بدون قرارداد کمیسیون 5% پنج درصد حتی سوال نپرسید.

اول حق مشاوره بعد سوال و مشاوره.اول حق بازدید بعد بازدید.

اول ارائه مدارک داشتن پول نقد کافی و قراداد رسمی انتخاب مشاور با کمیسیون پنج درصد بعد میرویم بازدید  و مزایده یا رهن ویلا. بدون قرارداد رسمی انتخاب مشاور با کمیسیون 5% بهیچ عنوان صحبت کن حتی یک کلمه.

 

بازدید فقط عمومی روزهای خاص در هفته نه تکی هرموقع عشقت کشید نوکر مفت ببو حاضر اماده باشه برایت عمر زندگی زحمت اعصاب دانش و پول موبایل مفت تلف کنه که چی؟ فقط میخوای گردش و تفریح کنی آشنا بشی لوکیشین بزنی تا بعدا  بدتر از دزدی دورش بزنی تا راحت مفت بسود و ثروت و ملک برسی.باش تا بیاد. گم شو دیوث بیشرف حرامزاده دله دله دزد پست فطرت

 

فروش هم فقط مزایده نه گاله دهن کثیفتو بازکنی تا نشان دادن پست فطرتی و حرامزدگیتو با چانه زنی و قیمتدهی مفتخوری.درجا انچنان میزنیم که سقط بشی.پست فطرت دیوث مفتخور بیشعور مزاحم.


از مزاحمت های ظهر شب نصف شب در اینترنت ول میچرخی!

تا مشاوره مفتی شرق تا غرب عالم فلانجا قیمت چنده؟

فلان ملک در فلان قبرستان چقدر می ارزه؟

 

از نوکر مفت ببو ارسال عکس و ادرس گفتن بازدید رایگان تا ملک

مفتی بقیمت 40 سال قبل! برای جماعت پست فطرت حرامزاده

بیشعور نفهم چندرغازی مفتخور مزاحم؟

دنبال رندبازی و مثلا خیلی زرنگبازی هستی بلائی سرت درمیارن

که نتونی بدکتر نشون بدی.پست فطرت حرامزاده مفتخور دزد بیشعور نفهم

 

از صبح تا نیمه شب دهها مفتخور مزاحم بیشعور نفهم مزاحم داریم که اگهی های فسیل شده با قیمتهای 20 سال قبل اینترنت را میگیرند حتی ساعت کار هم نمی شناسند ظهر شب نصف شب در اینترنت ول میچرخن مزاحمند! پست فطرت بیشعور مفتخور نفهم.

گویا برخی یا خیلی بیشعور نفهمند و متوجه نشدن بعد از گرانی 3 برابری بنزین در اذر98 و 4برابری کالا و خدمات و همچنین گرانی 30% کالا خدمات و عوارض و مالیاتها  همه کشور دچار گرانی شدن. و فقط لونه موش تهرانت تیلیاردی.رهن دخمه خرابه نمور زیرزمین اپارتمانت که حتی سگ نگاه نمیکنه راحت مفت و مفت 500تا700 میلیون تومان پول میگیری-ماشینت حدلقل پرایدت(دیگه قبولش ندارن)از 17میلیون به 67میلیون تومان(4برابر) رسیده باشه.هر ننه قمری 206 -130 میلیونی تا چند میلیاردی سواره-درامد و حقوق راحت و مفتت دهها میلیونی باشه ملت را 6لا پهنا بچاپی که یکشبه ره 100 ساله رفتی رم کردی.هر جوان 30ساله از چند صد میلیون تومان تا دهها میلیارد تومان پول نقد مفت داره؟

ولی مال بقیه مفت! از نوکر مفت برایت لقمه حاضر اماده کنه بری دورش بزنی تا راحت و مفتی بسود ثروت و ملک و عشق و حالت برسی.تا مال مفت(قیمت 40 سال قبل باشه)!

-باغ ویلا لاکچری 100تا 500 تومنک! پس رهنش 20تا 50تومنک! آنهم با اثاثیه. اجاره روزانه اش هم حتما مفتی دیگه ی ماچم میدن!

باش تا بیاد.دیوث بیشرف پست فطرت مفتخور بیشعور مفتخور مزاحم.


- زمین باغ ویلا  با قیمت 40 سال قبل با چندرغاز پول خورد 100تا 500 تومنک نداری؟

 نخیر.زمین زیر 1/5میلیارد تومان حتی کاربری کشاورزی-خانه و ویلا معمولی زیر 3 میلیارد تومان-لاکچری زیر 10 میلیارد تومان نداریم.


- رهن ویلا 20تا50 تومنک بقیمت 20 سال قبل نداری؟

 نخیر.رهن100متر اپارتمان مسکن مهر زیر90میلیون نداریم- اپارتمان ساده زیر 150میلیون تومان-خانه معمولی زیر 300 میلیون تومان-ویلا ساده زیر 400 میلیون تومان-باغ ویلا استخردار زیر 800میلیون تومان نداریم.


- اجاره روزانه 100تا 300 تومنکی 20 سال قبل نداری؟

نخیر.مسافرخانه نفری 150 هزارتومان شده.سوئیت ویلا ساده نفری 250 هزارتومان(زیر 700هزارتومان نداریم) -ویلا استخردار نفری 350 هزارتومان(زیر2میلیون تومان نداریم)

 

- نرخ تبدیل بهیچ عنوان 3% در ماه یا 12 ماه 36% را هیچ فردی نمی پذیرد (حتی کلاهبردارها هم وعده دروغ 36% به کسی نمیدهند که میخواهید با صاحبخانه حساب کنید).مبنا همان 15% بانکی (اردیبهشت99) است. چرا بقیه 21% ضرر کنند.هرجا 36% سراغ داری پولت را ببر بگذار راحت و مفت 36% سود و بهره بگیر.

 

 اما خودت تا 6لا پهنا پول نگیری حتی جواب سلام هم نمیدی؟

چطور آپارتمان لونه موش تهرانت تیلیاردی,ماشینت میلیاردی (پراید

قراضه 5 میلیونی 70 میلیون شده -که دیگر قبولش نداری)

 

رهن.اجاره چند صد میلیونی (دخمه خرابه زیر زمین نمور آپارتمانی

 حتی سگ نگاه نمیکرد 500 میلیون تومان پول راحت و مفت رهن میگیری,

  یک شبه ره 100ساله رفتی رم کردی.

از کار تحصیل ازدواج امکانات و پیشرفت تا پول و سرمایه هر ننه قمر

زیر 18ساله ات ماشین حداقل 130میلیونی 206 تا چند میلیاردی سواره)

سودهای راحت و کلان پول سرمایه ات-حقوق و درامد راحت چند ده میلیونیت

مدام برپا باشه! ولی مال بقیه مفت! از نوکر مفت تا مال مفت (خرید یا اجاره)

بهترین زمین باغ ویلا میخوای 50 تا 100تومنک! باش تا بیاد!

 

.ولی موقع فروشش دهها میلیاردی بفروشی مثل زمینهای بیابان برهوت

گرمابسرد و هاشمک دماوند که حتی بقیمت موکت متری 100تا تک

تومانی هم نخریدی دی98 متری 1میلیون تومان دهها میلیاردی میفروشی.

پست فطرتهای بیشعور مفتخور مزاحم.


گم شو پست فطرت نفهم

حرامزاده مفتخور مزاحم
هرگز مزاحم نباش خیلی بدتر از آنچه لیاقتته رفتار میشود.لینک ثابت

بازدید : 294

محاسبه‌ی دانگ هر کس در انتهای شب، بدترین قسمت شام گروهی با دوستان است. اغلب اوقات، وقتی همه سهم خود را روی هم گذاشته‌اند، پول وسط یا کم می‌آید یا زیاد.

از طرفی، وقتی می‌خواهید برای دوران بازنشستگی خودتان برنامه‌ریزی کرده یا درباره‌ی سرمایه‌گذاری در کاری تصمیم‌گیری کنید، یکی از نکات سودمند دانستن آن است که چه مدت طول می‌کشد تا سرمایه اولیه‌تان دو برابر شود.

 

7 ترفند ریاضی که زندگی شما را آسان‌تر می‌کند

 

هم‌چنین وقتی درباره‌ی پذیرش شغلی جدید با حقوق سالانه‌ی مشخص دو به شک هستید، شاید بهتر باشد بدانید حقوق پیشنهادی معادل چه میزان دستمزد براساس پرداخت ساعتی است.

برخی ترفندهای ساده ریاضی به شما کمک خواهند کرد تا در چنین موقعیت‌هایی، بدون آن‌که بخواهید دست به دامان ماشین‌حساب گوشی‌های همراه‌تان بشوید، به سرعت از پس محاسبات مورد نظر برآیید. در این جا چند نمونه از چنین ترفندهایی را گرد آورده‌ و برای هریک توضیحاتی کوتاه ارایه داده‌ایم.
 


تبدیل میزان حقوق سالانه به دستمزد ساعتی

 

7 ترفند ریاضی که زندگی شما را آسان‌تر می‌کند
 

ترفند: رقم حقوقی خود را در نظر گرفته، سه تا صفر پایانی آن را بیاندازید وبعد تقسیم بر 2 کنید.

مثال: بنابراین اگر شما 40 هزار دلار در سال درآمد داشته باشید، ساعتی 20 دلار برایتان باقی می‌ماند.

شاید شما کارمند حقوق‌بگیری باشید که در تلاش است ببیند آیا بهتر نیست فرصت شغلی دیگری را بپذیرد که دستمزد ساعتی پرداخت می‌کند. در این صورت، ترفند بالا قطعا کمک حال‌تان خواهد بود.

این فرمول البته مبتنی بر چند پیش‌فرض درباره‌ی ساعت‌های کاری شما و هم‌چنین ملاحظاتی سردستی درباره‌ی زمان است. هر سال 52 هفته است و اگر فرض کنیم شما برای 50 هفته‌ی آن، هفته‌ای 40 ساعت کار کنید، میزان ساعات کاری شما در طول سال بالغ بر 2 هزار (2000 = 50 × 40) ساعت می‌شود. حالا حقوق سالانه‌ی خودتان را در نظر بگیرید و آن را تقسیم بر 2 هزار کنید (یا در اقدامی مشابه، از سه صفر پایانی صرف نظر کرده و تقسیم بر 2 کنید). آن‌چه بدست می‌آید، معادل نرخ ساعتی دستمزد شماست.

  

محاسبه‌ی انعام پرداختی براساس نرخ مالیات بر فروش

 

7 ترفند ریاضی که زندگی شما را آسان‌تر می‌کند
 


ترفند: اگر نرخ مالیات بر فروش را 9 درصد در نظر بگیریم، کافی است مبلغ صورتحساب پیش از اعمال مالیات را بر عدد چهار تقسیم کرده و به خودش بیافزایید تا انعامی 16 درصدی باقی بگذارید. اگر احساس سخاوتمندی بیش‌تری دارید، می‌توانید مبلغ صورتحساب قبل از مالیات را تقسیم بر عدد سه کرده و به آن بیافزایید تا انعامی 24درصدی پرداخت کرده باشید.

مثال: فرض کنید مبلغ صورتحساب شما بدون اعمال مالیات بر فروش، 18 دلار باشد. اگر می‌خواهید انعامی 16 درصدی پرداخت کنید، 18 دلار را تقسیم بر چهار کرده و عدد بدست آمده، یعنی 4.5 دلار را به مبلغ ابتدایی اضافه کنید تا در مجموع 22.5 دلار پرداخت کرده باشید. حال اگر می‌خواهید انعام بیشتری بدهید، 18 دلار را بر عدد سه تقسیم کرده و 6 دلار بدست آمده را به صورتحساب قبل از مالیات اضافه کنید تا مبلغ پرداختی شما در مجموع 24 دلار شود.

اما این ترفند چرا و چگونه جواب می‌دهد؟ تقسیم مبلغ صورتحساب قبل از اعمال مالیات بر عدد چهار معادل محاسبه 25 درصد آن است. این میزان پول نه تنها نرخ 9 درصدی مالیات بر فروش را پوشش می‌دهد، بلکه 16 درصد آن هم برای انعام باقی می‌ماند، زیرا (16 = 9 – 25). به همین ترتیب، تقسیم بر سه هم چیزی معادل 33 درصد از مبلغ صورتحساب قبل از مالیات را بدست می‌دهد که گذشته از پوشش نرخ 9 درصدی مالیات، انعامی 24 درصدی را شامل می‌شود، چون (24 = 9 – 33).

ترفندهای جالب و متعدد دیگری هم برای محاسبه‌ی انعام وجود دارد؛ از جمله‌ آن‌که می‌توان با حرکت دادن ممیز اعشار به سمت چپ و سپس دو برابر کردن عدد بدست آمده، 20 درصد از مبلغ صورتحساب را به عنوان انعام محاسبه کرد. بنابراین اگر صورتحساب شما 18 دلار باشد، جابجایی ممیز اعشار مبلغ 1.80 دلار را بدست می‌دهد که باید ضرب در دو شده تا در نهایت 3.60 دلار به عنوان 20 درصد از مبلغ صورتحساب محاسبه شود.

  

مدت زمان موردنیاز برای دو برابر کردن سرمایه

 

7 ترفند ریاضی که زندگی شما را آسان‌تر می‌کند
 

قانون 72: به دنبال شیوه‌ی آسانی هستید تا تعیین کنید چه مدت طول می‌کشد سرمایه‌تان دو برابر شود؟ کافی است تنها عدد 72 را بر نرخ رشد پیش‌بینی‌شده‌ی خود تقسیم کنید.

مثال: بنابراین، اگر نرخ بازگشت سرمایه‌ی شما سالانه 9 درصد باشد، حدود هشت سال طول می‌کشد تا حجم سرمایه شما دو برابر شود، زیرا (8 = 9 ÷ 72).

قانون 72 حاصل دستکاری در فرمول پایه‌ی ریاضی برای محاسبه‌ی سود یا بهره مرکب است. در حقیقت، عدد دقیقی که باید بر نرخ رشد سرمایه‌گذاری شما تقسیم شود، به عدد 69 نزدیک‌تر است؛ اما این اغلب اعداد 70 و 72 هستند که از آن‌جایی که قابل تقسیم به تقریبا تمامی نرخ‌های تک‌رقمی و رایج بازگشت سرمایه هستند، در برآوردهای سریع ذهنی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

  

مدت زمان موردنیاز برای سه برابر کردن سرمایه

 

7 ترفند ریاضی که زندگی شما را آسان‌تر می‌کند
 

قانون 115: اگر شما بیش‌تر ترجیح می‌دهید تا سرمایه‌گذاری خود را سه برابر کنید، زیرا چندان که باید ریسک‌گریز نیستید (یا شاید هم این تنها افق زمانی‌تان است که کمی دورتر است)، عدد 115 یا 110 را بر نرخ رشد خود تقسیم کنید. حاصل مدت زمان مورد نیازی است که طول می‌کشد تا سرمایه‌ی شما سه برابر شود.

مثال: به این ترتیب، اگر نرخ بازگشت سالانه‌ی سرمایه‌ی شما 10 درصد باشد، 11 و نیم سال طول می‌کشد تا حجم سرمایه‌گذاری‌تان سه برابر شود.

این قانون هم درست به همان دلیلی جواب می‌دهد که برای قانون 72 توضیح داده شد؛ با این تفاوت که این‌جا به جای دو برابر کردن سرمایه، به دنبال سه برابر کردن آن هستیم.

  

مجذور کردن ذهنی اعداد

 

7 ترفند ریاضی که زندگی شما را آسان‌تر می‌کند
 

ترفند: فرض کنید می‌خواهید عدد x را به‌توان دو برسانید. در ابتدا، اختلاف بین عدد x و نزدیک‌ترین مضرب 10 را پیدا کرده و آن را d بنامید. سپس (x – d) را در (x + d) ضرب کنید. این عمل ضرب بسیار آسان‌تر است، چرا که یکی از اعداد با توجه به نحوه‌ی تعریف عدد d، مضربی از 10 خواهد بود. سپس باید فقط عدد d2 را به حاصل ضرب (x – d) و (x + d) اضافه کنید تا مجذور موردنظر بدست آید.

مثال: فرض کنید می‌خواهید مجذور عدد 77 را محاسبه کنید. نزدیک‌ترین مضرب 10 به این عدد، 80 است. بنابراین d برابر می‌شود با 3 = 77 – 80. حال باید اعداد (80 = 3 + 77) و (74 = 3 – 77) را در هم ضرب کرد؛ کاری که تقریبا سرراست است: 5920 = 320 + 5600 = 80 × 4 + 80 × 70 = 80 × 74. حالا حاصل ضرب را با عدد 9 = 32 جمع کنید. نتیجه بدست آمده، یعنی 5929، همان مجذور 77 خواهد بود.

به محض آن‌که قلق این روش دست‌تان بیاید، خواهید دید استفاده از آن به مراتب سریع‌تر و آسان‌تر از تلاش مستقیم برای محاسبه مجذور اعداد مشابه است.

  

ضرب در عدد 11
 


7 ترفند ریاضی که زندگی شما را آسان‌تر می‌کند
 

ترفند: وقتی می‌خواهید یک عدد را در 11 ضرب کنید، از این الگو پیروی کنید: رقم اول و آخر عدد موردنظر را به تنهایی در نظر گرفته، سپس هر دو رقم مجاور را به ترتیب با یکدیگر جمع کنید. رجوع به مثال پایین ما را در فهم بهتر این الگو کمک می‌کند.

مثال: حاصل ضرب 11 × 4281 متشکل از ارقام روبه‌رو خواهد بود: (1)(1 + 8)(8 + 2)(2 + 4)(4) که برابر می‌شود با 47091.

وقتی مجموع دو رقم از عدد 10 بزرگ‌تر می‌شود، باید ده‌گان آن را به ترکیب دو رقم مجاور در سمت چپ منتقل کرد (چنان‌که در مثال بالا، دهگان 8 + 2 به رقم دست چپ آن منتقل شده است).

بیایید مثال سخت‌تری را امتحان کنیم. حاصل ضرب 11 × 9621576521 برابر می‌شود با:

(1)(1 + 2)(2 + 5)(5 + 6)(6 + 7)(7 + 5)(5 + 1)(1 + 2)(2 + 6)(6 + 9)(9) یا 105837341731.

این یک شگرد شسته‌رفته مبتنی بر ارزش مکانی در دستگاه ده‌دهی اعداد است. از آن‌جایی که 1 + 10 = 11، ضرب یک عدد در 11 معادل ضرب آن عدد در 10 و سپس جمع کردن آن با خودش است. از طرف دیگر، ضرب یک عدد در 10 هم به معنای جابه‌جایی مکانی تمامی ارقام به سمت چپ و اضافه کردن یک صفر به انتهای عدد است. بنابراین اگر حاصل ضرب 10 را به عدد اصلی بیافزاییم، درست همان مجموع ارقامی را به‌دست خواهیم آورد که در بالا مشاهده کردیم.

  

تخصیص دارایی بر اساس سن

 

7 ترفند ریاضی که زندگی شما را آسان‌تر می‌کند
 


این مورد بیش از آن‌که یک ترفند ریاضی باشد، یک قاعده تجربی و سرانگشتی است.

ترفند: آیا برنامه‌ریز مالی ندارید تا شما را در راه تخصیص دارایی‌های‌تان همراهی کند؟ یک روش ساده برای آن‌که دریابید چگونه منابع مالی‌تان را بین گروه‌های مختلف دارایی تقسیم کنید، منها کردن سن‌تان از عدد 120 است؛ عدد باقیمانده درصدی از سبد سهام یا همان پورتفولیو شماست که باید صرف خرید سهام بورسی شود.

مثال: اگر 50 سال دارید، بهتر است 70 درصد از دارایی‌های خود را به سهام بورسی و 30 درصد باقیمانده را به اوراق درآمد ثابت اختصاص دهید.

ایده اصلی پشت این قاعده آن است که سرمایه‌گذاران جوان‌تر با نظر به دهه‌های کاری پیش‌روی خود، در قیاس با آن دسته از افرادی که به دوران بازنشستگی خود نزدیک‌ترند، توان ریسک‌پذیری بیش‌تری دارند.لینک ثابت

بازدید : 1573
همسریابی از طریق چسباندن اعلامیه/عکس
شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۶:۰۰
مرجع : باشگاه خبرنگاران جوان
این روزها در خیابان های سطح شهر شاهد رواج آگهی های همسریابی هستیم که روز به روز در حال گسترش است.
به گزارش افکارخبر، آگهی های همسریابی در خیابان این روزها به شدت رواج یافته است و رو به گسترش است. در زیر یک آگهی ازدواج جالب که در خیابان های همدان نصب شده است را میتوانید ببینید.
ما هم هستیم مهندس دارای خانه  و ......0919

همسریابی از طریق چسباندن اعلامیه + عکس


لینک ثابت

برچسب ها : ازدواج دختر زن همسریابی ,
بازدید : 1832

عادتی ساده که شما را باهوش و دقیق میکند

در این مقاله اقدامات ساده‌ای را گرد آورده‌ایم که اگر به عادات روزانه‌مان اضافه شوند می‌‌توانند ما را به فردی باهوش‌تر و دقیق‌تر تبدیل کنند.

23 عادتی که شما را باهوش و دقیق میکند

همه ما از کودکی درگیر سنجش هوش خود و مقایسه آن با دیگران هستیم و اغلب تلاش می‌کنیم افراد باهوش و دقیقی باشیم یا حداقل در مراودات کاری و اجتماعی این‌گونه به نظر برسیم. اما باهوش و دقیق بودن پروسه‌ای یک شبه نیست و نیاز به توجه و پرورش دارد. در این مقاله اقدامات ساده‌ای را گرد آورده‌ایم که اگر به عادات روزانه‌مان اضافه شوند می‌‌توانند ما را به فردی باهوش‌تر و دقیق‌تر تبدیل کنند.

۱- هر روز ۱۰ ایده بسازید

به این فکر کنید که چگونگه می‌توانید فقر را در جامعه کاهش دهید، برای حل مشکلات روزمره خود چه کاری می‌توانید انجام دهید، اگر فیلم‌ساز بودید چه موضوعی را جهت ساخت فیلم انتخاب می‌کردید و مواردی از این دست.


مهم نیست که ایده‌های شما چگونه پشتیبانی می‌شوند و یا به ثمر می‌رسند، این تنها یک تمرین هر روزه برای مغز است هرچند که نگاه کردن به لیست ایده‌ها می‌تواند زمانی آغازگر یک مسیر در راه کسب موفقیت باشد. بسیاری از کتاب‌هایی که نوشته شده‌اند و یا وسیله‌هایی که مبتکرانه اختراع شدند، زمانی در حد یک ایده دور از ذهن بودند.

۲- روزنامه بخوانید

خواندن روزنامه به شما کمک می‌کند که از اخبار اطراف دنیا آگاه باشید و در کل دانش شما ارتقا پیدا می‌کند.

۲۳ عادت روزانه که شما را به فردی باهوش‌تر و دقیق‌تر مبدل می‌کنند
خواندن روزنامه هم‌چنین امکانی را فراهم می‌کند که بین مسائل و موضوعات به ظاهر نامرتبط اتصال‌ها را پیدا کرده و در جمع دوستان و اطرافیان نظرات‌تان را مطرح کنید. همچنین بتوانید نظرات آن‌ها را تحلیل کرده و به چالش بکشید.

۳- وکیل مدافع شیطان باشید

این بازی را هر روز تکرار کنید و یکی از آموخته‌های اخیر خود را به نقد بکشید گویی که شما نظر مخالفی دارید. سعی کنید برای مخالفت خود دلایل و شواهدی داشته باشید. به عنوان مثال فرض کنید امروز از یکی از همکاران خود ترفندی را آموخته‌اید که می‌تواند مصرف برق مصرفی شما را کاهش دهد. در ذهن خود دلایلی برای رد نظریه او بیابید و سعی کنید که اثبات کنید که این تکنیک نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد. این بازی به شما کمک می‌کند که به ذهن خود وسعت داده و بهتر فکر کنید.

اگر هنوز نمی‌دانید از کجا باید شروع کنید مقالات انتقادی که در مجلات نوشته می‌شود، می‌تواند مسیر را به شما نشان دهد که چگونه برای نظرات خود استدلال‌های محکم بسازید و از ایده‌های خود دفاع کنید.

۴- یک فصل از کتاب داستانی یا یک کتاب غیرداستانی را مطالعه کنید

خواندن یک کتاب در هفته را به عنوان هدف خود مشخص کنید و در طول روز از اوقات استراحت و زمان‌هایی که در انتظار اتوبوس یا مترو هستید برای ادای این دین استفاده کنید. کتاب‌های جیبی از آن جهت که همواره می‌تواند درکنار شما باشند، گزینه مناسبی هستند.

کتاب‌های داستانی در درک شخصیت‌ها و دیدگاه‌های اجتماعی مفید هستند و کتاب‌های غیر داستانی دانش ما را در خصوص فلسفه، سیاست، علوم مختلف و مباحث جدید افزایش می‌دهند. خواندن کتاب به راحتی می‌تواند مثل دنبال کردن یک سریال و یا چک کردن روزانه و حتی ساعتی ایمیل، به یک عادت تبدیل شود.

۵- به جای تماشای برنامه‌های بی‌محتوای تلویزیون، فیلم‌های آموزشی تماشا کنید

گاهی تماشای یک برنامه علمی برای ما بسیار سرگرم کننده‌تر و مفیدتر از مطالعه یک مطلب در این خصوص است.

در حال حاضر با دسترسی به اینترنت به سهولت می‌توانید فیلم موضوعات مورد علاقه خود را ببینید و دنبال کنید. مطالبی که شما از طریق فیلم‌های آموزشی می‌آموزید اغلب در ذهن شما ماندگارترند.

۶- در صفحه‌های اجتماعی که اطلاعات جدید و سرگرم‌کننده را منتشر می‌کنند مشترک شوید

شاید این ترفند بتواند جهت ارتقای سطح هوش در جامعه کنونی به خوبی مورد استفاده قرار گیرد، هر چند که در ایران با یک جوزدگی خاص نیز همراه شده است. اما در حقیقت هر کدام از ما در برنامه‌های اجتماعی مختلفی عضو هستیم و حداقل یک یا دو کانال یا صفحه از کانال‌ها و صفحات اجتماعی را می‌شناسیم که مطالب و تازه‌ها را از طریق این صفحات دنبال می‌کنیم بنابراین به این کار ادامه دهید.

۷- منابع دانش مورد علاقه خود را بررسی کنید

به دنبال فراگیری دانش حرکت کنید. هر روزه در وبلاگ‌های تخصصی در خصوص رشته، حرفه و حتی علایق شما مطالب جدید نشر پیدا می‌کند. حتی اگر فرصت آن را ندارید که هر روزه اطلاعات خود را آپدیت کنید مقاله‌ها را ذخیره‌سازی کرده و پیش از خواب فرصت کوتاهی را برای مرور این مطالب اختصاص دهید.

۸- آن‌چه را که از افراد دیگر آموخته‌اید به اشتراک بگذارید

شما هم احتمالا در طول تحصیل یا مباحث کاری این تجریه را داشته‌اید که زمانی که مبحثی را نقل می‌کنید و یا آموزشی را انجام می‌دهید مطلب خیلی بهتر در مغز شما می‌نشیند و می‌توانید مطمئن باشید که مفهوم آن را درک کرده‌اید. اگر اخیرا با یکی از دوستان خود در خصوص مبحثی گفتگو کردید و جنبه‌های مختلف آن را تحلیل و آنالیز کرده‌اید می‌توانید نتیجه مذاکرات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و دیدگاه‌های آن‌ها را نیز بخوانید و یا بشنوید. در حقیقت این اشتراک‌گذاری را می توانید در یک گفتگوی رو در رو و یا به صورت تلفنی انجام دهید. با توجه به مشغله‌های زندگی و دغدغه‌های کاری شاید فرصت این گونه بحث‌ها به راحتی میسر نشود، بنابراین وبلاگ نویسی می‌تواند روش جایگزین مناسبی جهت تعامل و خواندن دیدگاه‌های مختلف باشد.

۹- دو لیست تهیه کنید

یکی مهارت‌های مربوط به کار و تخصص شما که اکنون نیاز است که یاد بگیرید و دومی مهارت‌هایی که در آینده تمایل به یادگیری آن دارید. Google Docs یک راه مناسب برای پیگیری فهرست شما است. برای کلیه موارد لیست‌تان تصمیم‌گیری کنید منابع آموزشی و محدودیت‌ها را شناسایی کنید. به عنوان مثال اگر در زمینه علوم کامپیوتر مشغول به کار هستید لیست اول شما می‌تواند شامل یادگیری تازه‌های Python در یک روز و یا استفاده از MongoDB در روز دیگر باشد و اهداف بلند مدت شما مثل بازاریابی پیشرفته به کمک کامپیوتر و یا یادگیری نرم‌افزارهای تخصصی معماری در لیست دوم قرار می‌گیرند. حال نیاز است که به گام‌های ساده مراحل رسیدن به اهداف کوتاه و بلندمدت را برنامه‌ریزی کنید.

۱۰- فهرست I did یا «انجام داده‌ام»، لیستی که به آن نیاز دارید

در پایان هر روز کارهایی که با موفقیت به پایان رسانده‌اید را لیست کنید.

این لیست به شما کمک می‌کند حس بهتری نسبت به خود داشته باشید هم‌چنین برای تصمیم‌گیری‌های آتی تصویر صحیحی به شما ارائه می‌دهد.

۱۱- هر چه را که یاد می‌گیرید بنویسید

مهم نیست که این نوشتن را چگونه و کجا انجام می‌دهید اما نوشتن به شما این امکان را می‌دهد که دانش و یافته‌های خود را پیگیری کنید و صد البته که مدون کردن کمک می‌کند مطالب را بهتر به خاطر بسپارید. هم چنین می‌تواند برای شما انگیزه‌ای ایجاد کند که بیشتر بیاموزید و اطلاعات بیشتری را ثبت کنید.

۱۲- ذهن خود را تحریک کنید

پیاده‌روی روزانه زمان مناسبی برای حرکت ذهن و حفظ سلامتی روانی است.

در طول پیاده‌روی می‌توانید به پروژه کاری یا تصمیم‌گیری‌های مهم خود فکر کنید و یا اطلاعات جدید را در مغز خود پردازش کنید.

13- در دوره‌های آنلاین شرکت کنید

لیست دوره‌های آنلاین تخصصی را بررسی کنید با توجه به رایگان بودن و دسترسی آسان بر حسب زمینه فعالیت و علایق خود یک یا دو دوره از این دوره‌ها را انتخاب کنید و با تمرکز و پیگیری برنامه درسی هر روز گام به گام پیش روید.

۱۴- با افرادی که برای شما جالب هستند صحبت کنید

اغلب برای ما پیش آمده است که در جمعی قرار گرفته باشیم و فردی به واسطه شخصیت و یا موفقیت در زندگی یا حرفه خود برای ما جالب باشد. از گفتگو نترسید یک مکالمه دوستانه و در پی آن یک آشنایی ضمنی با نوع رفتار و دیگاه این افراد می‌تواند برای شما بسیار آموزنده و الهام‌بخش باشد.

۱۵- وقت خود را با افراد باهوش‌تر از خودتان بگذرانید

در معاشرت با این افراد همواره فروتن و مشتاق یادگیری باشید. تا جایی که امکان دارد و موجب آزار فرد نمی‌شود سوالات خود را بپرسید.

وقتی اطراف خود را با افراد باهوش‌تر از خود پر کنید هیچ چاره‌ای به جز کسب اطلاعات و آموختن ندارید.

۱۶- سوالات خود را دنبال کنید

پرسش‌هایی که در ذهن ما ایجاد می‌شوند نقطه شروع کسب دانش هستند.

هر چند که ممکن است پاسخ‌های که می‌شنوید دلسرد کننده باشد اما تا زمانی که پاسخ مورد قبول خود را کسب نکرده‌اید دست از کنجکاوی و کنکاش برندارید.

۱۷- از برنامه‌هایی استفاده کنید که هر روز یک کلمه را آموزش می‌دهند

با برنامه‌های word-of-the-day دامنه لغات خودتان را وسیع‌تر می‌کنید که می‌تواند در آزمون‌هایی مانند SAT یا GRE به شما کمک کند یا حتی در مکالمات روزمره برای‌تان مفید باشد.

می‌توانید حتی برای یادگیری لغات زبان‌های دیگری به جز انگلیسی تلاش کنید. سعی کنید هر روز ۵ تا ۱۰ لغت به دامنه لغات زبان خارجی که یاد می‌گیرید بیافزایید. در این راه می‌توانید از سایت‌هایی مانند LiveMocha یا Basuu یا DuoLingo استفاده کنید.

۱۸- با ترس‌هایتان روبرو شوید

از محدوده امنی که برای خود ساخته‌اید و موجب می‌شود عاقل‌تر به نظر برسید بیرون بیاید و هر روز خودتان را مجبور کنید که بیشتر از این محدوده فاصله بگیرید. در گروه‌ها و تیم‌های عمومی شرکت کنید و سعی کنید که گروه را در جهت رسیدن به اهداف رهبری کنید. برای شروع تشکیل یک گروه از دوستان و اطرافیان برای یک سفر کوتاه و رهبری گروه می‌تواند کارآمد باشد. به عنوان حرکتی دیگر می‌توانید برای کسی که همواره در محیط کار مورد تحسین شما است ایمیلی بزنید و از او در پروژه‌ای کمک و راهنمایی بخواهید.

۱۹- مناطق جدید را کشف کنید

مسلما برای همه ما ممکن نخواهد بود که به سفر دور دنیا برویم و مناطق بکر و معروف را ببینیم.

 

اما امکان یک طبیعت‌گردی در اطراف شهر و روستای محل سکونت ما وجود دارد. پس فرصت را از دست ندهید برای درک جهان پیرامون و آشنایی با فرهنگ‌ها و افراد جدید سفر کردن بسیار کارآمدتر از برنامه‌های تلویزیون است.

۲۰- از بازی‌های فکری غافل نشوید

با انجام بازی‌هایی نظیر شطرنج، پازل و سودوکو ذهن خود را به چالش بکشید.

۲۱- زمانی را به «هیچ کاری نکردن» اختصاص دهید

اوقاتی را در سکوت به استراحت بپردازید. آرامش می‌تواند برای شما منبع الهام باشد.

۲۲- برای سرگرمی فعالیت‌هایی را انتخاب کنید که شما را رشد می‌دهند

نواختن یک ساز و یا یک قطعه موسیقی، خواندن کتاب و یادگیری مهارت‌ها و نرم‌افزارهای کامپیوتری می‌تواند جایگزین مناسبی باشد.

 

۲۳- آن‌چه را که آموخته‌اید به کار بگیرید

و در نهایت اگر مهارت جدیدی کسب کرده‌اید، از آن در زندگی شخصی و کاری خود استفاده کنید. این بهترین مسیر برای تبدیل دانش به تخصص و هوش است.

منبع:یک پزشکلینک ثابت

بازدید : 1834

با ما در بهشت باشید.تورهای گردشگری یکروزه وچند روزه اقامتی با امکانات کامل سکونت مستقل خانواده.در مناطق گردشگری دماوند.مشاع.روستاهای اطراف.اول فروردین94تا تا آخر اسفند-امداد املاک ایران">امداد املاک ایران-09197225539-www.EMDADAMLAK.IR

 ادامه مطلب


بازدید : 2085

 با ما در بهشت باشید.امداد املاک ایران">امداد املاک ایران-09197225539-WWW.EMDADAMLAK.IR-بهترین املاک را در تالارفروش امداد املاک ایران">امداد املاک ایران بیابید.اما نه از اول دنبال مال مفت ومفتخوری.

مقبره شیخ شبلی

دریاچه تارادامه مطلب


بازدید : 1362

بازار ایران"تولید.تجارت و خدمات رسمی ایران"بازارایران"-09197225539-www.EMDADEAMLAK.IR

بازار سرمایه

پاتوق"فروم" گفتگو در وبسایت" WWW.EMDADEAMLAK.IR" امداد املاک ایران">امداد املاک ایران.آخرین فرصتهای سرمایه گذاری.تجارت و تبادل نظر.

در قسمت پاتوق و عضویت ثبت نام کنید و وارد گروه تجاری شوید.

10 صنعت جذاب ایران و آمریکا

سرمايه‌گذاران همواره مترصد فرصت‌هاي جديد هستند تا سرمايه‌هاي خود را در جهت بهترين بازدهي‌هاي انتظاري سوق دهند.

سرمايه‌گذاران همواره مترصد فرصت‌هاي جديد هستند تا سرمايه‌هاي خود را در جهت بهترين بازدهي‌هاي انتظاري سوق دهند.لینک ثابت

بازدید : 1690

آنچه که در تجربه بدست آمده با قاطعیت میتوان گفت که تمام خریداران زمین و ویلا بدنبال مفتخری و مفتخوری در مناطق شرق استان تهران بودند. با 100 یاحداکثر 300 میلیون تومان در سال93 توقع املاک میلیاردی داشتند.در حالیکه با معیار این جماعت مفتخر اگر قرار باشد یک ویلا با حداقل500 متر زمین و 200 متر بنای نوساز با تمام امکانات"آب شهری.برق.گاز . تلفن. جاده آسفالت و ماشینرو تا داخل حیاط و پارکینگ و حیاط درخت دار و سند ششدانگ و جواز ساخت و منطقه خوب و هزارتا توقع دیگر" حداکثر با شندغاز300 میلیون باشد.!!؟و در کمال وقاحت برای املاک در بازار رسمی املاک که با حدالقل25% تخفیف ارائه شده. قیمت تعیین میکنند .پس قیمت آپارتمان 100 متری باید مفتی و صلواتی دربیاید!؟ نه 300 میلیون تومان..این توقعات در مرکز شهر دماوند حدود2 میلیارد تومان و در روستاها و حومه( قطعا بدون سند ششدانگ و جواز) حدود بالای500 میلیون تومان در اسفند93 میشود.نه شندغاز100تا300 میلیون.که تازه چانه هم میزنید و دنبال مفتخری هستید.هر موقع 2میلیارد تومان نقدی داشتید دنبال چنین توقعات باشید.مزاحم ما نباشید.توقع تان به اندازه سرمایه تان باشد.

 ادامه مطلب


برچسب ها : .زمین ارزان.خانه ارزان.باغ ارزان.آپارتمان ارزان.تجاری ارزان.خوشگل.زمین.باغ.ویلا.آپارتمان.وام.مسکن.میکاپ.پول.در ,
بازدید : 1612

داخلی صفحه اقتصادی آرشيو خبر

توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 261923
دامادها موقع خرید طلا و جواهر برای عروس باید این ترفندها را بدانند
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۱۹
وقتی نوبت به خرید طلا و جواهر می رسد، ارتکاب اشتباهات غیر قابل جبران بر سر قیمت محتمل است، مخصوصاً اگر اطلاعات تخصصی در این زمینه نداشته باشید و ندانید که دقیقاً می خواهید چه بکنید.

به گزارش مهر،برای اینکه بتوانید حلقه نامزدی با بهترین قیمت نسبت به بودجه خود بخرید، ۷ نکته کلیدی را از زبان متخصصین خبره در زمینه طلا و جواهر بیان خواهیم کرد.

«آنوب شاه»، برشگر الماس و «آندریا نوولا»، مدیر خلاق جواهرسازی «جِما جِید»، راز و رمزهایی را فاش می کنند تا بتوانید بیشترین درخشش و زیبایی را بر حسب پول داخل جیب تان بدست آورید.


۱. اگر می خواهید جواهر بخرید، روی قیراط الماس حساس باشید

حداقل برای بانویی که نامزد شماست، وزن به قیراط و اندازه نگین الماس نشان یک حلقه، فاکتورهایی مهم در خرید هستند (هر قیراط معادل ۲ دهم گرم است). این را طلافروش ها می دانند و همین موضوع است که اصل قیمت طلا و جواهر را تعیین می کند. آنوب توصیه می کند: «بجای خرج کردن پول تان برای خرید الماس یک قیراطی، تلاش کنید که یک نمونه ۹۵ صدم قیراطی پیدا کنید. فروشندگان تمام تلاش شان را می کنند که وزن قیراط بالاتری به شما پیشنهاد دهند تا پول و سود بیشتری بدست آورند. اگر قیراط یک جواهر الماس نشان کم شود، قیمت آن بطور قابل ملاحظه ای افت خواهد کرد.»

نوولا نیز موافق است که این توصیه ای طلایی برای صرفه جویی است، او اضافه می کند: «برای هر چند صدم قیراط بیشتر، قیمت الماس به صورت نجومی رشد می کند؛ اگر حلقه ای با الماس یک قیراطی به شما پیشنهاد شد، فراموش نکنید که قیراط های پایین تر مثلا ۹۵ یا ۹۷ صدمی را نیز امتحان و مقایسه کنید. ظاهر این موارد فرق زیادی با هم ندارد، اما تفاوت قیمت زیادی را ایجاد می کند.»

۲. آنلاین خرید کنید
با خرید در برخی فروشگاه های آنلاین می توانید از تخفیف های ویژه استفاده کنید. به علت اینکه این فروشگاه ها مخارجی همچون اجاره مغازه را ندارند، برخی مواقع محصولات خود را با قیمت های پایین تر از بازار ارائه می دهند. آنوب توصیه می کند: «حتی اگر علاقه به بازارگردی دارید، این کار را انجام دهید اما در نهایت خریدتان را آنلاین انجام دهید؛ چون در این صورت امکان دیدن مدل های بیشتر و بهره مندی از قیمت های پایین تر را خواهید داشت. برخی مواقع بین مغازه ها و فروشندگان آنلاین، تفاوت ۲۰ درصدی قیمت وجود دارد.»

۳. در فصل تابستان خرید کنید
به صورت نانوشته، اکثر عروسی ها در فصل تابستان برگزار می شوند؛ در نتیجه ممکن است فکر کنید که این فصل بدترین زمان برای خرید حلقه نامزدی است. اما با توجه به اینکه با برگزاری عروسی ها در تابستان، اکثر نامزدی ها در مواقع دیگر سال انجام می شود، بهتر است در تابستان اقدام به خرید حلقه کنید. آنوب می گوید: «چون فروش در تابستان کمتر است، اکثر جواهرفروشان با مشتریان خود بهتر راه می آیند و انعطاف پذیر تر عمل می کنند. برعکس، در حوالی عید سال نو تقاضا برای حلقه های نامزدی زیاد می شود و قیمت آن ها بالا می رود.»

۴. مدل های غیر معمول را پسند کنید
آیا همسر شما یک الماس گرد یا حلقوی را ترجیح می دهد؟ متاسفانه شما در گروه اکثریت جا دارید و بر حسب همین تقاضا باید پول بیشتری را صرف خرید کنید. برای صرفه جویی، به اشکال غیر معمول و غیر سنتی نیز نگاهی بیاندازید و با همسرتان به توافق برسید که یکی از آن ها را پسند کند. آنوب عقیده دارد: «بر اساس بدیهیات اقتصادی، حلقه هایی با اشکال فانتزی قیمت بسیار کمتری دارند چون تقاضا برای آن ها کمتر است. همچنین، یک تراشکار برای ساختن الماس گرد باید نسبت به اشکال دیگر، مقدار بیشتر از الماس را بتراشد، در نتیجه قیمت الماس های گرد زیادتر است.»

۵. به دنبال دیگر سنگ های زینتی بگردید
شاید بدترین دشمن یک مرد در هنگام خریدهای نامزدی را بتوان الماس های گران قیمت دانست. سعی کنید بانوی تان را متقاعد کنید به سنگ های دیگری مانند یاقوت و زمرد و ... فکر کند. نوولا پیشنهاد می کند: «عروس های خاص می توانند سنگ های غیر متعارف پسند کنند یا حلقه ای بر پایه نگین الماس بخرند اما از فروشنده بخواهند در نگین حلقه از سنگ دیگری استفاده کند. برای مثال فرهنگ های شرقی برای سنگ یشم سبز ارزش فوق العاده ای قائل اند و خریداران می توانند این سنگ را که کمیاب تر از الماس است اما قیمت کمتری دارد، خریداری کنند.»

۶. طلای زرد بخرید
طلای زرد مدتی است از مد افتاده و نسبت به سایر انواع فلزات زینتی و جواهرآلات افت قیمت پیدا کرده است. اگر نامزدی دارید که هنوز به طلای زرد علاقه دارد، این فرصت طلایی را از دست ندهید و برای صرفه جویی او را تشویق به خرید بر مبنای این علاقه اش کنید.

۷. طلای ۱۴ عیار را بر ۱۸ عیار ترجیح دهید
وقتی قصد خرید طلای زرد را دارید، باید به نکته مهمی توجه کنید. طلای ۱۸ عیار با توجه به نام آن بیشترین فروش را دارد اما آنوب می گوید: «این تنها یک برند است و به دلیل اینکه طلای ۱۸ از ۱۴ عیار خالص تر است قیمت بیشتری دارد؛ در حالی که تفاوت چندانی در ظاهر این دو نوع وجود ندارد. اگر طلای ۱۴ عیار بخرید می توانید مقدار خوبی را صرفه جویی کنید و فقط کافیست به صورت سالانه با صرف مبلغی ناچیز، حلقه را خش گیری و آبکاری کنید تا همواره مثل یک طلای نوی ۱۸ عیار به نظر برسد.»
 

لینک ثابت

بازدید : 1724
0 حماقت در سرمایه گذاری  
شنبه ، 09 اسفند 1393، 08:03

سرمایه گذاری کار آسانی نیست. مخصوصا برای پولی که در سختی و باتلاش به دست می آید یافتن راه سرمایه گذاری درست بسیار دشوار است.

به گزارش بانکی دات آی آر، در این گزارش قصد نداریم راه های پر منفعت سرمایه گذاری خوب را به شما بیاموزیم بلکه قرار است احمقانه ترین راه های سرمایه گذاری که برای شما زیان بار خواهد بود را معرفی کنیم تا از انجام سرمایه گذاری نامناسب پرهیز کنید.

1. وفاداری به یک سرمایه گذاری برای مدت خیلی طولانی

همانطور که یک بوکسور باید بداند کی ضربه بزند و کی عقب بکشد، یک سرمایه گذار هم باید یاد بگیرید چه موقع کنار بکشد. همیشه سرمایه گذاری ها منجر به سود نمی شوند. باید بتوانید بر احساسات خود غبله کنید تا اشتباهات خود را شناسایی کنید و جلوی ضرر را بگیرید. سعی کنید دچار طمع نشوید!

2. استفاده بیش از اندازه از کارت های اعتباری

خرید کردن با کارت اعتباری یعنی خرج کردن پول فردا بخاطر هوس امروز!  معمولا خرج کردن به این روش منجر به پشیمانی می شود و نتیجه آن یک دور باطل از بدهکاری است.

راه حل رهایی از این سیاه چال کم کردن مخارج غیر ضروری و کمی صرفه جویی است. تا اینکه بدهی ها حل شود ولی تجربه نشان داده کسی که در چاله کارت اعتباری گیر می کند به ندرت می تواند از آن خارج شود.

3.گرفتن وام های با بهره بالا

شاید دلیل خوبی برای گرفتن وام داشته باشید اما یک لحظه فکر کنید که نتوانسته اید اقساط خود را بپردازید و مامور بانک در راه خانه شماست تا آنرا مصادره کند!

تصفیه یک وام زمان زیادی می خواهد. اگر می توانید با بهره پایین تر وام خود را تصفیه کنید و سعی کنید برای خرید های بزرگ خود به اندازه کافی پس انداز کنید. برای این منظور می توانید یک حساب پس انداز اضطراری باز کنید. تا اینکه وامی بگیرید که عرصه را بر شما تنگ کند. اگر مجبورید وام بگیرید پس از اینکه به اندازه کافی پس انداز کردید می توانید کمتر وام بگیرید و بهره کمتری هم بپردازید. پس انداز شما می تواند به صورت طلا، نقره یا سهام باشد که در شرایط تورمی بالا این راه ها بیشتر توصیه می شوند.

بهترین کار این است که حسابی باز کنید که نتوانید از آن پول بردارید. ولی بتوانید به صورت ماهیانه در حساب خود پس انداز کنید.

افراد کمی هستند که سه تا شش ماه بتوانند پس انداز کنند. آنها می گویند آه اما من باید تفریح کنم و از زندگی لذت ببرم"

برای آینده ای راحت تر پس انداز کنید تا از چپاول حسابتان توسط خودتان جلوگیری کنید.

4.به افراد با مهارت های محدود اعتماد نکنید

من نمی توانم از کسی که دانش لازم را ندارد برای سرمایه گذاری کمک بگیرم و به نصایح او گوش دهم.

افراد معمولی معمولاً بازیچه حرفه ای ها یا قربانی طمع خود هستند.

5.سر در گمی بین کوتاه مدت و بلند مدت

فنونی وجود دارند به نام فنون مدیریت فعال که با استفاده از آن می توان برای خرید یا فروش کالای سرمایه ای تصمیم گرفت. ولی گاه پیش می آید که با رعایت آنها هم ضرر کنید. مثلاً مشاهده می شود که بعضی از سرمایه گذاران هنگامی که قیمت ها پایین آمده و احساس می کنند پول خود را از دست داده اند شروع به فروش می کنند و زمانی که وضع بازار خوب است و قیمت ها بالاست اقدام به خرید می کنند.

اگر شکنندگی بازار شما را نگران می کند. با یک مشاور سرمایه گذاری مشورت کنید تا شما را درباره وضعیت بازار راهنمایی کند. اما در کنار آن به اندازه کافی در باره کاری که می خواهید انجام دهید تحقیق کنید تا بدانید مشاور شما کفایت لازم را دارد؟

6.اتخاذ تصمیمات احساسی  

احساسات در عرصه های مختلف زندگی تاثیرات متفاوتی را بر روی زندگی انسان ها می گذارد؛ اما زمانیکه نوبت به سرمایه گذاری می رسد باید دانست که دخیل کردن احساسات به هیچ وجه کار درستی نیست. برخی از افراد هستند که در مقابل هر نوسان کوچکی که در بازار اتفاق می افتد، وسواس بیش از اندازه ای از خود نشان میدهند. با یک کاهش قیمت کوچک ناراحت و با یک افزایش سطحی خوشحال میشوند. اگر تصور می کنید که تا این حد احساساتی هستید، به اخبار اقتصادی تلویزیون گوش ندهید. اگر می خواهید به نتیجه مطلوب دست پیدا کنید، باید دوی مارتن را انتخاب کنید نه دوی سرعت.

7. محصولات جادویی

اگر تا کنون برایتان این اتفاق روی داده باشد که شب خوابتان نبرده باشد و تا صبح به تماشای تلویزیون نشسته باشید، شاهد آگهی های تبلیغلاتی فروش کالاهای به اصطلاح منحصر بفرد خواهید بود. این آگهی ها ادعا می کنند که شما در ابتدا هیچ پولی پرداخت نمی کنید و سود بسیار کمی از شما وصول خواهد شد و خرید کالای آنها بهترین گزینه برای سرمایه گذاری است. نباید اجازه دهید که این آگهی ها شما را از مسیر اصلیتان منحرف کنند. به هر حال هدف این قبیل تیزرهای تبلیغاتی ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران برای خرید کالاهای ارائه شده است.

8. پیش بینی روند بازار

مطالعه های متعدد حاکی از این امر هستند که هیچ گاه نمی توان به طور دقیق بازار را پیش بینی کرد و هر ساله تمام افرادی که این کار را انجام می دهند در نهایت اعتراف می کنند که شکست خورده اند. پیش بینی بازار به این معناست که وقتی نرخ کالایی بالا می رود، شما باید از آن کالا برای فروش داشته باشید و زمانیکه نرخ کالایی کاهش پیدا می کند، توان خرید آنرا داشته باشید؛ اما مشکلی که این استراتژی با آن مواجه است این است که پیش بینی آینده بازار تقریباً غیر ممکن است. به جای اینکه تلاش کنید تا نبض آتی بازار را بدست گیرید، سعی کنید سپرده ی معقولی را به حساب های خود تخصیص دهید و کار خودتان را دنبال کنید. هر موقع هم که توان مالیتان رو به افزایش بود، مانده حساب خود را افزایش دهید.

9. مدیریت غلط ریسک

برخی از افراد فقط می خواهند ریسک کنند. این در حالی است که عده ی دیگری از افراد نیز هستند که هیچ گونه تمایلی به پذیرش هیچ گونه ریسکی ندارند. هیچ یک از این دو مورد، گزینه خوبی در مورد مسائل مالی و اقتصادی به شمار نمی روند. اگر بیش از اندزاه ریسک کنید این احتمال وجود دارد که تمام رشته هایتان ناگهان پنبه شود. همچنین اگر به هیچ وجه ریسک نکنید، تورم شما را درکام خود فرو برده و توان خریدتان را کاهش می دهد. باید در مورد این امر به یک تعادل نسبتاً پایدار دست پیدا کنید.از اشتباهات اقتصادی خود درس بگیرید .

10.عدم وجود تنوع در کار

عدم وجود تنوع در کار  یکی از مهمترین قوانینی که یک سرمایه گذار باید در کارهای خود همواره به خاطر داشته باشد، تنوع است. به عبارت دیگر نباید همه پول هایتان را بر روی یک کالا سرمایه گذاری کنید. شاید این قانون ساده باشد، اما به همین سادگی هم فراموش می شود. شاید در ابتدا کار خود را با تنوع بالا شروع کنید، اما پس از چندی این تعادل از میان می رود و عمده توجه شما بر روی نوع خاصی کالا معطوف می شود. همچنین باید توجه داشته باشید که کالای مختلف مربوط به یک شرکت را نیز نباید درجا خریداری کنید. شاید گاهی اوقات ریسک پذیری خوب باشد و سودهای کلانی را نصیب شما کند، اما همیشه یک چنین اتفاقی روی نخواهد داشت.

 

 لینک ثابت

بازدید : 1755

5 رازی که لباس هایتان درباره شما فاش می کنند

البته درک تاثیر پوشیدن لباس های رسمی ویا برعکس، لباس های غیر رسمی، بر احساسات و رفتار شما کار سختی نیست. اما طرز لباس پوشیدن ما جنبه های جالبی از وجودمان را آشکار می کند و گاهی معنایی انتقال می دهد که ما قصد بیان آن را نداریم.
5 رازی که لباس هایتان درباره شما فاش می کنند
1. قرمز مهم است! بله، قرمز رنگی بسیار موثر است. فراوانی لوگوهایی که از این رنگ غالب استفاده می کنند مدرکی قوی برای اثبات این نظریه است. ولی قرمز مصارفی فراتر از جلب توجه نیز دارد. در پستانداران شبیه به انسان مانند میمون و گوریل و حتی خود انسان، رنگ قرمز برای جنس مذکر جذاب است. برای همین است که پوشیدن لباس قرمز به خانم ها توصیه می شود. زیرا با این کار باعث می شوند که آقایان فکر کنند این خود آنها هستند که جذابند و نه رنگ لباسی که پوشیده اند. بنا به تحقیقات انجام شده در سال 2008، آقایان از این اثر رنگ قرمز بر خودشان آگاهی ندارند و همچنین طبق این تحقیق، این رنگ چنین اثری روی خانم ها ندارد و باعث نمی شود آقایان و یا خانم های دیگر به نظر آنها جذاب باشند.
5 رازی که لباس هایتان درباره شما فاش می کنند

2. طرز لباس پوشیدن اهمیت دارد. اینکه شما چه لباسی می پوشید روی دیدگاهی که دیگران نسبت به شما دارند تاثیر می گذارد، اما این مسئله شخص مهمتری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و آن شخص کسی نیست جز خود شما. طبق مقاله ای در ژورنال روانشناسی اجتماعی، محققان یافته اند که افراد عادی نیز وقتی لباس افراد متخصص را به تن می کنند با دقت و وظیفه شناسی بیشتری نسبت به آنهایی که با لباس روزانه معمولی هستند، کار می کنند.


دانشمدان می گویند دو عامل مهم مفهوم نمادین پوشیدن این لباس ها و تجربه فیزیکی به دست آمده از پوشیدن آنها باعث بروز این رفتار می شود. به همین دلیل است که گفته می شود پوشیدن یونیفورم در مدارس باعث می شود دانش آموزان فکر کنند شبیه به بقیه هم کلاسی های خود هستند و تفاوتی با دیگران ندارند. البته این مسئله ممکن است برای برخی از آنها ناخوشایند باشد.3. پوشیدن لباس های غیرعادی= آماده برای تجربه های تازه. طبق آنچه در کتاب «سم گاسلینگ»، علم گناه، گفته شده است، کسانی که لباس های نا متداول به تن می کنند برای پذیرش چیزهای تازه آمادگی بیشتری دارند. البته این غیر عادی بودن لزوما به معنای پوشیدن لباس های نامناسب نیست.

5 رازی که لباس هایتان درباره شما فاش می کنند

4. مثل جوان ها لباس بپوشید تا احساس جوانی کنید. هرچند نوجوان ها از اینکه پدر و مادرشان مثل آنها لباس بپوشند متنفرند، ولی خوب باید بدانید که مثل جوان ها لباس پوشیدن باعث می شود شما احساس جوانی کنید و مثل جوان ها رفتار کنید و حتی روی سلامت شما تاثیر می گذارد. البته این روزها به شدت گذشته بین لباس های گروه های سنی مختلف تفاوتی وجود ندارد، ولی باز هم از صحت این مسئله نمی توان چشم پوشی کرد. پس سعی کنید مثل جوانترها لباس بپوشید.


حالا که حرف از پیری و جوانی شد، بد نیست به برخی یافته های علمی نیز اشاره ای بکنیم. طبق تحقیقات روانشناسی گسترده این نکات نیز حقیقت دارند:


• فشار خون زن هایی که پس از کوتاه یا رنگ کردن موی خود احساس جوانی می کردند کاهش یافته و آنها در عکس هایشان به نظر کسانی که آنها را نمی شناختند نیز جوانتر می آمدند.


• کچلی باعث پیری می شود. مردانی که در سن های پایین با مشکل ریزش مو و کچلی مواجه می شوند خودشان را پیرتر از آنچه هستند می بینند و در نتیجه زودتر پیر می شوند. مردانی که در سنین پایین موهای خود را از دست می دهند بیشتر با خطر سرطان پروستات و انسداد شرائین قلب مواجه می شوند.


• زن هایی که دیرتر صاحب فرزند می شوند دیرتر پیر میشوند. امید به زندگی مادرهایی که در سنین بالاتر صاحب فرزند می شوند نسبت به زنانی که در سنین پایین بچه دار می شوند بیشتر است. تفاوت سنی زیاد بین همسرها نیز باعث تسریع روند پیری شده و درنتیجه زوجی که جوانتر است عمر کمتری دارد.5. عینک باعث می شود شما باهوشتر به نظر بیایید ولی از جذابیت شما کم می کند. طبق تحقیقی که در سال 2011 صورت گرفته است عینک نگاه بیننده را به ناحیه چشم ها جلب می کند. عینک هایی که فریم دارند چهره شما را متمایز می کنند، در حالی که عینک های بدون فریم تشخص خاصی به چهره شما نمی دهند. علاوه بر این عینک های بی فریم، بسته به نوع عینک، میزان قابل اعتماد بودن فرد را افزایش می دهند بدون اینکه جذابیت او را بکاهند. در نتیجه عینک روی برداشت ما از شخصیت فردی که آن را به چشم می زند تاثیر مستقیم می گذارد. طبق یک باور قدیمی عینک جذابیت افراد را کاهش می دهد ولی باعث می شود آنها باهوش و قابل اعتماد به نظر بیایند. البته نباید فراموش کرد که این تاثیرات به نوع عینکی که به چشم می زنید بستگی دارند.لینک ثابت

بازدید : 1840
چگونه پولدار شویم
25/دی/93-
جیم بیلند راجرز (متولد ۱۹ اکتبر ۱۹۴۲-اهل دموپولیس ایالت آلاباما) یک سرمایه‌گذار آمریکایی و مفسر مالی موفق است که در حال حاضر در سنگاپور زندگی می‌کند. او یکی از پدیدآورندگان کوانتوم فاند (Quantum Fund)،استاد دانشگاه، نویسنده، مفسر اقتصادی است.نشریاتی چون تایم، واشینگتن پست و نیویورک تایمز، بارونز فوربز، فورچون، وال استریت جورنال، فایننشال تایمز و بسیاری دیگر از نشریاتی که در زمینه اقتصاد ...
چگونه پولدار شویم

چگونه پولدار شویم

جیم بیلند راجرز (متولد ۱۹ اکتبر ۱۹۴۲-اهل دموپولیس ایالت آلاباما) یک سرمایه‌گذار آمریکایی و مفسر مالی موفق است که در حال حاضر در سنگاپور زندگی می‌کند. او یکی از پدیدآورندگان کوانتوم فاند (Quantum Fund)،استاد دانشگاه، نویسنده، مفسر اقتصادی است.نشریاتی چون تایم، واشینگتن پست و نیویورک تایمز، بارونز فوربز، فورچون، وال استریت جورنال، فایننشال تایمز و بسیاری دیگر از نشریاتی که در زمینه اقتصاد یا فاینانس به فعالیت می‌پردازند به طور مستمر مقالاتی در مورد وی به چاپ رسانده‌اند. وی خود را پیرو مکتب اتریشی در اقتصاد می‌داند.

- آیا هیچ وقت فکر می‌کردید که روزی به جایی که‌امروز هستید خواهید رسید

خیر، من هم مثل تمامی افرادی که به چنین موقعیتی دست یافته‌اند، غافلگیر شده‌ام. من مطمئنا می‌خواستم که در زندگی به جای خوبی برسم و حاضر بودم که برای آن به سختی کار کنم. من همیشه می‌خواستم که زود بازنشسته شوم، ولی هیچ وقت فکر نمی‌کردم که این اتفاق قبل از چهل سالگی‌ام به وقوع بپیوندد.

- وقتی متوجه شدید که اولین میلیون ثروت خود را به دست آورده‌اید آیا وسوسه شدید که کمی کندتر به کارتان ادامه دهید؟

به روشنی روزی را که ارزش خالص دارایی‌ام به‌ یک میلیون دلار رسید، به یاد دارم، نوامبر ۱۹۷۷٫ آن موقع ۳۵ سال داشتم، و می‌دانستم که برای انجام کاری که می‌خواستم در ۳۷ سالگی – سنی که تصمیم گرفته بودم در آن برای ماجراجویی دست از کار بکشم – انجام دهم.به بیشتر از اینها نیاز دارم.

- رمز موفقیت شما در چیست؟

من اصلا باهوش‌تر از قسمت اعظمی از مردم نیستم، بلکه انگیزه‌ام برای کار و تحمل سختی، از آنها بیشتر بود. من آماده بودم تا عقل سلیم را بیازمایم. اگر همه‌ یک جور فکر کنند باز هم دلیل نمی‌شود که اشتباه نکنند و اگر بتوانید بفهمید که همه دارند اشتباه می‌کنند، به راحتی می‌توانید مقدار زیادی پول درآورید.

- استراتژی سرمایه‌گذاری شما چیست؟

ارزان می‌خرم و گران می‌فروشم. من سعی می‌کنم کالایی را پیدا کنم که ارزان باشد و یک تغییر مثبت در حال اتفاق افتادن باشد. سپس به قدری مطالعه و پژوهش می‌کنم که قانع شوم درست فکر می‌کردم. البته آن کالا هم باید به قدری ارزان باشد که اگر هم اشتباه کرده باشم خیلی ضرر نکنم. معمولا هر باری که اشتباه می‌کنم به این دلیل است که به‌اندازه‌ کافی بررسی و مطالعه نکرده‌ام.هیچ وقت ارزش «انجام مسوولیت» را دست کم نگیرید. در دهه‌ ۱۹۶۰، جنرال موتورز موفق‌ترین شرکت جهان بود. یک روز، یک تحلیلگر جنرال موتورز به جلسه‌ هیات مدیره رفت و این پیغام را به آنها داد: «ژاپنی‌ها دارند می‌آیند.» آنها این حرف وی را جدی نگرفتند. ولی سرمایه‌گذارانی که مطالعه و بررسی‌های خودشان را درست و دقیق انجام می‌دادند سهام جنرال موتورز خود را فروختند و به جایش سهام تویوتا خریدند.من در حال حاضر به دنبال خرید هیچ سهامی نیستم. ولی اگر چیزهایی وجود داشته باشند که در حال حاضر از لحاظ ارزشی دست کم گرفته شده باشند، برخی کالاهای اولیه و برخی از ارزها هستند.

- بهترین سودی که کردید کی و چگونه بود؟

کوانتوم فاند. وقتی در سال ۱۹۷۰ شرکت را تاسیس کردیم، من تنها ۶۰۰دلار ته جیبم داشتم. بعد از ۱۰ سال دارایی ما ۴۲۰۰ برابر شده بود.

- آیا می‌خواهید آنقدر ادامه دهید تا بالاخره سقوط کنید؟

خیر. این روزها من ساعات بسیار کمی از روز را صرف کار می‌کنم، چرا که دو دختر کوچک دارم و می‌خواهم بیشترین وقت ممکن را با آنها بگذرانم.هر دو دختر ما دایه‌‌ای چینی دارند و زبان چینی را به خوبی صحبت می‌کنند. برای نسل آنها، انگلیسی و چینی مهم‌ترین زبان‌ها خواهند بود.

- آیا هیچ حقوق بازنشستگی دارید؟

من حقوق بازنشستگی ندارم و امیدوارم که نیازی به آن نداشته باشم. من دارایی‌هایم را جمع کرده‌ام و با استفاده از آنها زندگی می‌کنم.

- آیا اهل ولخرجی و افراط هستید؟

من دوبار به دور دنیا سفر کرده‌ام. بار اول سال ۱۹۹۰ حرکت کردم و با موتور سیکلت در۲۲ ماه ۶ قاره را در نوردیدم. بار دوم که در سال ۱۹۹۹ شروع شد، من و همسرم در ۳ سال، به ۱۱۶ کشور دنیا سفر کردیم.

- آیا می‌خواهید ثروتتان را به بچه‌هایتان انتقال دهید؟

من همیشه به این موضوع فکر کرده‌ام، اگر شما خیلی به بچه‌هایتان پول بدهید، آنها را لوس می‌کنید. من وصیت نامه‌ام را طوری تنظیم کرده‌ام که تا سن سی سالگی شان چیز زیادی بهشان نرسد.من به دانشگاه‌هایی چون ییل و آکسفورد رفته‌ام و تعداد زیادی از بچه‌های افراد ثروتمند را دیده‌ام که هیچ‌وقت نیازی به کار و سختی کشیدن نداشته‌اند. من می‌خواهم که بچه‌هایم تحصیلات خوبی داشته باشند و محیط کار را تجربه کرده باشند.تحصیلات و لزوم به کار کردن زندگی مرا عوض کرد و مرا از مرداب آلاباما به اقیانوس جهان پرتاب کرد.

- در هنگام رکود مردم با پول‌هایشان باید چه کار کنند؟

روی چیزهایی سرمایه‌گذاری کنید که از آنها سر در می‌آورید. اشتباهی که بیشتر مردم مرتکب می‌شوند این است که بنا به حرف مجلات و برنامه‌های تلویزیونی سرمایه‌گذاری می‌کنند.بسیاری از مردم در مورد چیزهایی اطلاعات زیادی دارند و باید روی همان چیزها سرمایه‌گذاری کنند. این شیوه‌‌ای است که آدم را ثروتمند می‌کند.شما با سرمایه‌گذاری روی چیزهایی که هیچ در مورد آنها نمی‌دانید، هیچ سودی نخواهید کرد.

بعد از خواندن مصاحبه این مرد سرمایه دار بهتر است قدری هم در مورد چگونگی پس انداز کردن بیاموزید. همچنان با ما همراه باشید.

پس انداز چیست؟

معمولا اولین چیزی که با شنیدن واژه پس انداز به ذهن اکثر ما ایرانی ها می رسد، بانک است. از نظر ما ایرانی ها، پس انداز یعنی پول هایی که در بانک می گذاریم تا در روز مبادا از آن استفاده کنیم.اما پس انداز یا همان saving در واقع ” درآمد خرج نشده یا مصرف معوق است.” یعنی میزانی از درآمد که ما آن را خرج نمی کنیم یا اموالی که برای مصرف بعد از این کنار می گذاریم.پس می توان نتیجه گرفت که پس انداز فقط نقدی نیست، بدین معنا که هر نوع صرفه جویی ما در هزینه ها هم می تواند پس انداز باشد و چه بسا این نوع پس انداز بتواند گره های بیشتری از زندگی ما را باز کند.

اما، می توان پا را از این هم می توان فراتر گذاشت، به این معنا که پس انداز فقط برای روز مبادا نباشد و حتی از این راه هم بتوان پولدار شد. احتمالا در نگاه اول محال و غیرممکن به نظر می رسد، اما کمی که فکر کنیم می بینیم شدنی است.

رعایت نکاتی که روزانه در زندگی با آن سرو کار داریم و خیلی راحت از کنارشان می گذریم، می تواند در این راه به ما کمک کند.

1-ولخرجی نکنید

ولخرجی یعنی هزینه های اضافی که خودمان به خودمان تحمیل می کنیم. خرید کردن هایی که مازاد میزان مصرف شما هستند، نمونه ای بارز از ولخرجی های بی موردی است که نتیجه اش فقط به باد دادن پولتان است. پس نگذارید پول هایتان را باد با خود ببرد.

2-سقف خرید تعیین کنید

فروشگاه های بزرگ معمولا بهترین جا برای خرید کردن هستند. می توانید با تنها یکبار مراجعه به این نوع فروشگاه ها همه خریدهایتان را انجام دهید. اما خطر هم شما را یا بهتر بگوییم پولتان را تهدید می کند. برای اینکه وسوسه به سراغتان نیاید، حتما یا لیستی از خریدهایتان تهیه کنید یا سقفی برای پولی که می خواهید خرج کنید، تخمین بزنید.

3-فروش فوق العاده و حراج را از دست ندهید

یکی از بهترین مسیرهای پس انداز است. حراج های فصلی و فروش های فوق العاده برای شما فرصتی است که هم جنس خوب بخرید و هم پول زیادی نپردازید و این یعنی پس انداز.

4-در برابر غذاهای بیرون خویشتن دار باشید

یکی از بزرگترین تفریحات ایرانی ها بیرون غذا خوردن است. غذای بیرون خوردن تفریح خوبی است به شرطی که به این دو نکته توجه کنید. اول اینکه غذاهایی را که می توانید در خانه آماده و نوش جان کنید از رستوران نگیرید. دوم اینکه سعی نکنید به زور همه غذایتان را میل کنید. می توانید اضافه غذای خود را به خانه ببرید و یک وعده دیگر هم از آن استفاده کنید.به این ترتیب هم از خوردن غذای بیرون لذت می برید و هم پول پس انداز می کنید.

5-خرج و مخارجتان را یادداشت کنید

افرادی را می شناسم که با نوشتن تمام هزینه های خود از کوچکترین خرید های روزانه گرفته تا بزرگترین خرج های عمده، هزینه هایشان را کنترل و مدیریت می کنند.اگر به دنبال کنترل هزینه هایتان هستید، از همین امروز دفترچه ای را به این کار اختصاص دهید و همه خرج هایتان را بنویسید. مقایسه ماهیانه این هزینه ها شما را در کنترل هزینه ها موفق تر خواهد کرد.

6-دنبال پاسخ چراها باشید

اگر روزی با دیدن قبوض خدماتی یامسائلی از این دست برق از سرتان پرید و متوجه شدید، بیشتر از حد مجاز خرج روی دستتان گذاشته، دنبال دلیلش باشید تا دیگر شوکه نشوید و اوضاع دوباره برایتان عادی شود.

رعایت همین نکات بسیار ساده می تواند صفرهای پول های خارج از بانک شما را از صفرهای پول هایی که در بانک دارید بیشتر کند، یا به عبارت دیگر با پس انداز پولدار شوید. امتحان کنید، امتحانش ضرری ندازد.لینک ثابت

بازدید : 1144
به "ونیز ایران سفر کنید"

تالاب بین المللی شادگان  

خوزستان - شادگان جنوب شهر شادگان

تالاب بین المللی شادگان یکی از تالاب های بزرگ ایرانه.
این تالاب که در جنوب غربی ایران در جنوب شهر شادگان در استان خوزستان واقع شده بیش از‪ ۴۰۰‬هزار هکتار وسعت داره. یکی از شگفتیهای تالاب شادگان، داشتن همزمان آب شور، شیرین و لب شور است، که این ویژگی تنوع زیستی بی نظیری را موجب شده.
این تالاب متاسفانه هنوز در کشور و حتی استان خوزستان ناشناخته مانده. کوچه پس کوچه های روستای سراخیه در میان آب هستند و به همین دلیل، می گوییم اینجا ونیز ایران است.

پیشنهاد و گزارش

 لینک ثابت

بازدید : 1150
کد خبر: 421813
نظرات: 0
تاریخ مخابره : ۱۵/۰۹/۱۳۹۳ - ۱۸:۴۰
پیش بینی بازار مسکن؛
مسکن در سال 94 گران می شود؟
مذاکرات وین و تمدید 7 ماهه آن روی همه بازارهای اقتصادی کشور تاثیر گذار بود و بازار مسکن هم از این امر مستثنی نیست. درواقع می توان گفت، در چند هفته گذشته بازار معاملات مسکن در انتظار نتیجه یک تصمیم مهم در عرصه ديپلماسي بود. متقاضیان بازار مسکن کمی دور از بازار به رصد وضعیت مذاکرات هسته‌ای...
به این مطلب امتیاز دهید
0 0


به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز، مذاکرات وین و تمدید 7 ماهه آن روی همه بازارهای اقتصادی کشور تاثیر گذار بود و بازار مسکن هم از این امر مستثنی نیست.

درواقع می توان گفت، در چند هفته گذشته بازار معاملات مسکن در انتظار نتیجه یک تصمیم مهم در عرصه ديپلماسي بود. متقاضیان بازار مسکن کمی دور از بازار به رصد وضعیت مذاکرات هسته‌ای می‌پرداختند تا با مشخص شدن نتیجه مذاکرات تصمیم خود را برای نحوه ورود به بازار معاملات، اجرایی کنند.

 این تصمیم ناشی از اظهارنظر برخی از فعالان بازار مسکن بود که در مقابل پرسش متقاضیان برای چگونگی روند قیمتی مسکن پاسخ آن را به نتیجه مذاکرات وين موکول می‌کردند.

در هر حال اما در چند روز گذشته تحمل متقاضیان بازار مسکن برای روشن شدن نتیجه مذاکرات هسته‌ای در حالی بود که برخی از فعالان بازار مسکن معتقد بودند در دو ماه گذشته بازار آرام آرام به سوی رونق می‌رود.

رکود در بازار مسکن اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و کنترل قیمت ها رقم خورد و با وجود کاهش اندک قیمت ها باز هم قدرت خرید مسکن به مردم باز نگشت.

وضعیت قدرت خرید مردم  در بازار مسکن

چندی پیش بود که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: با پس‌انداز، خانه‌دار شده است و جوانان هم باید برای خانه‌دار شدن پس‌انداز کنند.

 این گفته وزیر با واکنش‌های مختلفی از سوی رسانه‌ها و کارشناسان مواجه شد. آنها اظهارات وزیر را غیرکارشناسی دانسته و با اشاره به وضع دستمزدها و رشد سالانه نرخ مسکن در ایران و کاهش ارزش پول، این توصیه آخوندی را غیرعملی توصیف کردند.  

به گفته کارشناسان، بازار مسکن در ایران سالانه حدود ٢٠‌درصد رشد قیمت را تجربه می‌کند این درحالی است که نرخ مصوب دستمزدها در کشور سالانه کمتر از ١٠‌درصد رشد دارد.
 با در نظر گرفتن رشد درآمد ایرانی‌ها و سایر هزینه‌های جاری زندگی‌شان و مقایسه آن با رشد سالانه نرخ مسکن، به راحتی می‌توان پی برد که قدرت خرید مسکن در ایران روزبه‌روز درحال کاهش است.

 آمارهای جهانی نیز از وضع ناخوشایند ایرانی‌ها برای خانه‌دار شدن حکایت دارد. براساس این گزارش‌ها ایرانی‌ها از نظر توان مالی خرید خانه، بین ١٢٢ کشور جهان رتبه ١٠٧ را از آن خود کرده‌اند. در این شرایط که کاهش قدرت خرید و رشد غیرقابل مهار هزینه‌های ساخت مسکن در ایران، رکود سنگینی برای بازار رقم زده و به رشد اجاره‌نشینی دامن زده است، بررسی آمار ٢٠ساله بانک مرکزی نشان می‌دهد توان اجاره‌نشینی در کشور نیز کاهش داشته است.

مسکن گران می شود

حالا اما در حالی که مشخص شدن تکلیف مذاکرات به 7 ماه بعد موکول شده، رييس انجمن انبوه سازان کشور با بيان اينکه در بدترين شرايط رکود، صنعت ساختمان زمينگير شده است،‌ گفته: پس از پشت سر گذاشتن رکود بايد براي افزايش قيمت آمادگي داشته باشيم.

مجتبي بيگدلي ادامه داده:‌ در حالي که در زمان رکود بايد از توليد حمايت شود اما متاسفانه از زماني که رکود بر صنعت ساختمان سايه انداخت هيچ حمايتي در راستاي افزايش توليد مسکن نشد که هيچ بلکه اخذ ماليات بر توليد و ماليات بر ارزش افزوده هم توليدکنندگان اين صنعت تحميل شد.

وي با اشاره به پيش بيني افزايش قيمت مسکن در سال آينده گفته:‌ افزايش قيمت مسکن حتمي است البته عده اي مدعي هستند وقتي از هشدار نسبت به افزايش قيمت مسکن صحبت مي‌شود،‌ حتما نفعي براي برخي از افراد وجود دارد و اين پيش‌بيني‌ها براي بازار گرمي است اما اگر نسبت به افزايش قيمت هشدار مي‌دهيم تنها هدفمان اين است که مردم آمادگي افزايش قيمت ها را داشته باشند.

بيگدلي با بيان اينکه کسي نمي‌تواند کاهش توليد مسکن را در چند سال گذشته انکار کند،‌ تاکيد کرده:‌ بايد توجه داشته باشيم که طبق گزارش هاي رسمي سالي يک ميليون ازدواج انجام مي‌گيرد که اين تنها بخشي از تقاضاي موجود در بازار مسکن است. ‌در سال بايد يک ميليون و 500 هزار واحد مسکوني در کشور ساخته شود اما در حال حاضر ساخت و ساز در حداقل ميزان ممکن رسيده است.

با این تفاسیر به نظر می رسد بازار مسکن هنوز هم  در شک تمدید مذاکرات به رکود ادامه می دهد.رکودی که اگر شکسته شود با گرانی همراه خواهد بود نه ارزانی./شفاف/110لینک ثابت

بازدید : 1059

عکس های هوايی قديمی از ايران

بيش از 3 دهه پيش "جورج گرستر" یکی از بزرگترین عکاسان هوایی دنيا در سفری به ایران بخشی از طبيعت و معماری ایران را ثبت کرد. "جورج گستر" عکاس سوئيسی، در سال 1355 در سفری پرمخاطره با همکاری شرکت هواپيمایی ایران ایر زیباییهای ایران را ثبت کرد و در سال 2011 پس از گذش

ت سه دهه آنها را در نمایشگاهی با نام «بهشت گمشده: ایران از آسمان» در لندن به نمایش گذاشت. " گرستر" که از پيشگامان عکاسی هوایی دنيا، دربارهی سفر حرفهای خود و چگونگی گرفتن عکسهای بینظيری از ایران دههی 1970 اینچنين میگوید: "در حالی که بر فراز ایران سفر میکردم، به این فکر بودم که مناظر فرهنگی و طبيعی سرزمين پارس با بيابانهای نمکی و باغهای بهشتیاش برای تماشا از آسمان آفریده شدهاند. آبادیهایش با قناتها و آبراه های زیرزمينیاش مثال بارز معماری بدون معمار هستند". وی دربارهی سفرهای هوایی خود نيز گفته است: "من تمام پروازها را با "دتریش هاف" کارشناس منطقه و باستانشناس آلمانی انجام میدادم. جای او جلوی هواپيما پشت سر دو خلبان بود و من نزدیک در هواپيما، در قسمت مخصوص بار مینشستم. حالت من برای عکاسی کاملا راحت نبود، اما دید خيلی خوبی داشتم. از 11 آوریل 1976 تا 30 ماه می 1978 بيش از صد پرواز (سيصد ساعت) داشتم. ما در برنامه ریزیمان تغيير فصلها را تا حد امکان مدنظر قرار داده بودیم. این امر موجب کشفيات شگفت انگيزی شد؛ بهار در ارتفاعات آذربایجان یکی از زیباترین مناظری است که زمين در معرض دید انسان قرار میدهد. ما قصد داشتيم تمام نقاط کشور را پوشش دهيم، اما این مساله به طور حتم از توان وسيلهی هوایی ما بيرون بود. چندبار تلاش کردیم از رشته کوه البرز عبور کنيم، اما موفق نشدیم". " جورج گرستر" در حال حاضر در زوریخ سویس زندگی میکند و به عنوان روزنامه نگار در روزنامه های سویسی و «نشنال جئوگرافيک» به فعاليت میپردازد. تعدادی از عکس های هوایی او از ایران پيش از انقلاب را در زیر می بينيد.« ارگ بم »

عکس های هوايی قديمی از ايران

« اهواز»

عکس های هوايی قديمی از ايران

« بوشهر »ادامه مطلب


بازدید : 1116

حروفی که ما معنایش را فراموش کرده ایم

«آ» : «آرامش» وقتی به سراغت می آید که «تلاش» کرده باشی.
«ا» : «اعتماد به نفس» یک «سرمایه» است نه یک «کلمه»!
«ب» : برای «بهتر» شدن زندگی ات، «بهتر» فکر کن!
«پ» : چرک نویس های زندگی ات گاهی به «پاک نویس» احتیاج دارند!
«ت» : «تفاهم» درک کردن نیازهای طرف مقابل است نه دانستن نیازهای خود!
«ث» : «ثابت قدم بودن»، یکی از راه های «موفقیت» است.
«ج» : «جرأت» با داشتن «ترس» به وجود می آید.لینک ثابت

بازدید : 1177
مطلب مورد نظر رمز دارد.
لطفا رمز عبور مربوط به مطلب را وارد کرده ، دکمه تایید را کلیک کنید.


ادامه مطلب


بازدید : 1225

10 توصیه خوب برای حافظه‌های بد

بیراه نیست اگر بگوییم دروغ گفتن هم استعداد خودش را می‌خواهد. در اینجا با انگیزه‌ها، ریشه‌ها و ریزه‌کاری‌های این پدیده بیشتر آشنا می‌شویم.متاسفانه تا به امروز علم موفق نبوده تا مرز افکار راست و دروغ را مشخص کند یا به عبارتی شلختگی ذهن مانعی بر سر راه این تکنولوژی است.
ابوالقاسم رجب با این مقدمه مقاله‌ای را درباره راه‌هایی برای شناسایی افراد دروغگو نوشته که بخش‌هایی از آن در ادامه می‌آید:
چرا دروغ می‌گوییم؟
جز در موارد خاص که شخص دروغگو از رفتارش بی‌آنکه به دنبال کسب منفعتی باشد لذت می‌برد، پیوسته برای دروغ‌هایمان به دنبال دلایلی قانع کننده مقابل وجدان خویش می‌گردیم.
ترس از دست دادن یا میل به دست آوردن فردی که به او علاقه‌مندیم، موقعیت شغلی یا اجتماعی مناسب و... مهم‌ترین انگیزه‌های دروغ‌های کوچک و بزرگ هستند.
روان‌شناسان بر این باورند که بیشتر دروغ‌های ما به منظور محافظت از روابط اجتماعی‌مان است. هنگامی‌که همسرتان از شما درباره بزرگی دماغش سوال می‌کند ممکن است واکنشی کاملا صادقانه در قبال پرسش او نداشته باشید زیرا احساس می‌کنید شاید باعث رنجش خاطر او شوید.
از سوی دیگر نباید فراموش کرد جز در موارد استثنا و درمورد افرادی که با توجه به اعتقادات مذهبی قوی‌ای که دارند و مبرا از خطا هستند، کسی که ادعا کند در طول زندگی‌اش دروغ نگفته دروغگوی بزرگی است. بی‌تردید همه ما از روی اجبار یا به اختیار خودمان دروغ‌هایی در زندگی می‌گوییم اما گاهی افرادی پیدا می‌شوند که در این زمینه افراط می‌کنند. روان‌شناسان دانشگاه داندی اسکاتلند رفتار چنین انسان‌هایی را مورد مطالعه قرار داده و عللی برایشان برشمرده‌اند.

پنج عامل دروغگویی:

بیماری دروغگویی: نداشتن درک صحیح از کار درست و غلط و نداشتن حس پشیمانی پس از آزار دیگران از ویژگی‌های اصلی این‌گونه بیماران است. چنین افرادی بسیار حرفه‌ای دروغ می‌گویند و به هیچ وجه احساس بدی نسبت به عمل خود ندارند و اصولا با عذاب وجدان بیگانه‌اند.

عادتی به نام دروغگویی:

برای چنین افرادی همیشه دروغ اولین گزینه است؛ حتی اگر برایش دلیلی قانع کننده وجود نداشته باشد. تجربیات و خاطرات دوران کودکی افراد دروغگو- نظیر زندگی در محیط فاسدی که دروغ ضرورت ادامه حیات و زندگی نسبتا راحت آنها بوده است- باعث می‌شوند آنها در هر سن و سالی هم که باشند به طور ناخودآگاه دروغگویی را ترجیح دهند.
خودشیفتگی:

نارسیسیت‌ها دروغ می‌گویند تا نزد دیگران محترم شمرده شوند و بزرگ‌تر از آنچه هستند جلوه کنند.
بی‌ثباتی شخصیتی:

معمولا زندگی افرادی که چنین خصوصیتی دارند با بی‌بندوباری اخلاقی همراه است. آنها برای فرار از احساس گناه و شرمی که نسبت به اعمال و مسوولیت‌ناپذیری خود دارند در دروغگویی افراط می‌کنند.
دروغ‌های نمایشی:

«حالم اصلا خوب نیست، به زودی می‌میرم» و «اگر ترکم کنی خودم را می‌کشم» از این قبیل دروغ‌هاست که غالبا برای جلب حس ترحم یا عشق و محبت اطرافیان گفته می‌شود. این دروغ‌ها لزوما منعکس‌کننده احساسات واقعی شخص نیست.
چگونه دروغ‌سنج خوبی باشیم؟

تشخیص فرد دروغگو از شخص راستگو جزء علایق مشترک همه ماست و به قولی «لذتی که در گرفتن مچ شخص دروغگو هست در دروغ گفتن نیست».
روان‌شناسان توصیه‌هایی می‌کنند که دانستن آنها می‌تواند به شما کمک کند:

ـ‌ به حرکات ظاهری او توجه کنید: تنها به یک فاکتور مثلا استرس داشتن فرد توجه نکنید چرا که ممکن است شخصی راست بگوید ولی هنگام صحبت کردن عصبی به نظر برسد. قبل از اینکه سوال بپرسید- بدون آنکه جلب توجه کنید- حالات اولیه وی نظیر میزان نگرانی، عصبانیت، ارتباط چشمی و پلک زدن وموقعیت دست‌هایش را به خاطر بسپارید.
مقایسه کنید:

کلید فهمیدن اینکه شخصی دروغ می‌گوید یا نه در این است که پس از سوال کردنتان- درست طول زمان کوتاهی که اطلاعات در مغز طرف مقابل پردازش می‌شود تا جواب شما را بدهد- تغییرات رفتاری‌ای را که در مرحله پیش به خاطر سپرده‌اید بررسی کنید. توجه داشته باشید فرصت مقایسه را از دست ندهید زیرا احتمالا پس از گذشت این زمان طلایی فرد به تسلطی نسبی روی رفتارش خواهد رسید.
به حرف‌های او خوب گوش کنید:

گاهی اوقات توجه به حالات بدن و ریز شدن در رفتار طرف مقابل کمک شایانی به شما نمی‌کند. در این‌گونه موارد دقت در گفته‌های شخص، بهترین راهنماست. دروغگوها معمولا بیش از حد به جزئیات بی ربط می‌پردازند. آنها سعی می‌کنند با این کار ذهن مخاطبشان را از موضوع اصلی دور کنند تا دروغشان کمرنگ جلوه کند. فراموش نکنید که دروغگو فراموشکار است و احتمال اینکه متناقض صحبت کند بسیار زیاد است.
چند دقیقه مکث کنید:

برای بیشتر مردم دروغ گفتن امری سخت و استرس زاست و هیچ اتفاقی مثل سکوتی که میان پاسخ او و سوال بعدی‌تان برقرار می‌کنید عذاب‌آور نیست. سعی کنید در این لحظات میزان عصبانیت و نگرانی‌اش را بسنجید.

بحث را عوض کنید:

بی‌تردید شیرین‌ترین زمان برای دروغگو لحظه‌ای است که احساس کند دروغ به پایان رسیده و در کارش موفق بوده است. تغییر بحث توسط شما احتمالا لبخندی بر لبان دروغگو می‌نشاند. در این هنگام بازگشت به مبحث قبلی مانند ضربه پایانی یک بوکسور برای ناک اوت کردن حریفش است و با خشم مضاعف او همراه خواهد بود.

اعتماد به نفس فوق العاده در ۶۰ گام!

گام ۱ : فهرستی از موفقیت هایی که تاکنون نصیب تان شده تهیه کنید .
گام ۲ : هر چند وقت یک بار به میان طبیعت بروید و در محیطی سبز و سرشار از آرامش قدم بزنید .
گام ۳ : وان حمام را پر از آب گرم و کف صابون کنید ، داخل وان بنشینید و تمام تنش ها را با تنفس عمیق از خود دور کنید .


گام ۴ : هر روز به جملات زیر و جمله هایی از این دست فکر کنید :
ـ تا زمانی که خودتان نخواهید ، هیچ کس نمی تواند تحقیرتان کند . ( تتودور روزولت )
ـ روزی شخصی بودا را فحش و ناسزا می داد . بودا به او گفت : « از تو به خاطر این هدیه عالی تشکر می کنم ! اما متاسفم که نمی توانم هدیه ات را بپذیرم . اگر کسی به من هدیه بدهد و من آن را قبول نکنم ، هدیه به چه کسی تعلق خواهد داشت ؟ »
ـ خواه فکر کنید کاری را می توانید انجام دهید ، خواه فکر کنید که از انجام کاری ناتوان هستید . همیشه حق با شماست . ( هنری فورد )
ـ عشق ازآن جهت در ما به ودیعه گذاشته شده که آن را به دیگران ببخشیم .
ـ قلمرو خداوند ، درون ما انسان هاست .
ـ هر کاری که دوست داری انجام بده ، پول خود به دنبال آن کار می آید .
ـ به دنبال رستگاری و سعادت خودت باش .
ـ همان اندازه که همسایه ات را دوست داری ، خود را نیز دوست داشته باش . این بدان معنی است که باید خودت را از صمیم قلب دوست داشته باشی .
گام ۵ : در تعطیلات آخر هفته ، به تماشای کارتون های مورد علاقه تان بپردازید .
گام ۶ : تلاش کنید همیشه بیندیشید .
گام ۷ : به خاطر داشته باشید که هر گاه در کاری حیران و سرگردان می مانید ، در حال آموختن نکته ای جدید هستید .
گام ۸ : تا آنجا که لازم است خود را به مبارزه بطلبید ، نه بیش از اندازه .
گام ۹ : در هفته یک شب تلویزیون خود را خاموش نگه دارید تا مغزتان استراحت کند .
گام ۱۰ : در روز عشق ( والنتاین ) برای خودتان کارت تبریک بخرید .
گام ۱۱ : هر چند وقت یک بار به یک مکان مقدس بروید و در خلوت با خداوند راز و نیاز کنید .
گام ۱۲ : هر چند وقت یک بار بیرون از خانه غذا بخورید .
گام ۱۳ : با کسی که از صمیم قلب دوستش دارید ، تلفنی صحبت کنید .
گام ۱۴ : خود را در آینه نگاه کنید و از دیدن زیبایی های تان لذت ببرید و خدا را به خاطر این نعمت شکر گزار باشید .
گام ۱۵ : اهداف خود را بنویسید .
گام ۱۶ : در هدف گذاری واقع بین باشید .
گام ۱۷ : وسواس را از زندگی خود حذف کنید ، در غیر این صورت هیچ کاری نمی توانید انجام دهید .
گام ۱۸ : برای خودتان ضرب الاجل تعیین کنید و سپس دست به کار شوید و کار را به اتمام برسانید ، ولو نتیجه ی آن به همان خوبی که شما انتظارش را داشته اید ، نباشد .
گام ۱۹ : بدون دلیل لبخند بزنید .
گام ۲۰ : تاخیر در انجام کاری بهتر از انجام ندادن آن است .
گام ۲۱ : هنر سؤال کردن را بیاموزید .
گام ۲۲ : برای خودتان یک مشاور برگزینید و از راهنمایی های او استفاده کنید .
گام ۲۳ : شرقی ها اعتقاد دارند که آب جاری منبع انرژی های مثبت و ضروری در زندگی است . پس هفته ای یک مرتبه ، فقط زیر دوش بروید و بگذارید جریان آب تمام عضلات بدن تان را ماساژ بدهد .
گام ۲۴ : ده بار نفس عمیق بکشید .
گام ۲۵ : هنگام راه رفتن سرتان را بالا بگیرید و قوز نکنید .
گام ۲۶ : گاهی اوقات تند تند راه بروید .
گام ۲۷ : وقتی در کاری موفق می شوید ، با خرید یک هدیه برای خود ، موفقیت تان را جشن بگیرید .
گام ۲۸ : استفاده از فرصت ها را بیاموزید .
گام ۲۹ : برای خودتان گل بخرید .
گام ۳۰ : هر وقت احساس تنش کردید ، به یک موسیقی کلاسیک گوش دهید .
گام ۳۱ : تکرار عبارات تاکیدی را فراموش نکنید .
برخی عبارات تاکیدی مهم در زیر آمده است :
ـ هر روز ، هر قدمی که بر می داریم ، بهتر و بهتر می شوم .
ـ من این وضعیت را به عشق الهی می سپارم و به بهبود آن اطمینان کامل دارم .
ـ نعمت های کائنات بی شمار هستند . از این رو همواره احساس وفور نعمت کرده و می دانم که به تمامی خواسته های بر حق خود می رسم .
ـ من کسانی را که در حقم بدی کرده اند می بخشم و آزاد می شوم .
ـ من غذاهایی را می خورم که برایم سودمند هستند و به راحتی و عاشقانه به وزن مطلوب خود می رسم .
ـ ازخودم رضایت دارم .
ـ من مسئول تمامی اتفاقاتی هستم که برایم رخ می دهد .
ـ من آرام هستم و می گذارم تا همه اتفاقات خوب و شگفت انگیز برایم رخ دهند .
ـ امروز ، کنترل زندگی خود را در دست می گیرم .
ـ اهمیت ندارد که چه اتفاقی رخ می دهد ، نور درونم از من حمایت می کند .
ـ من عاشق زندگی هستم و زندگی نیز عشقش را نثارم می کند .
ـ با هر دم و بازدم خداوند را شکر می کنم .
گام ۳۲ : به هر آهنگ شادی که دوست دارید گوش دهید و آن را زیر لب زمزمه کنید .
گام ۳۳ : نعمت سلامتی خود را قدر بدانید .
گام ۳۴ : هنر نه گفتن را بیاموزید .
گام ۳۵ : هنگامی که کودکان بازی می کنند ، در آنها دقیق شوید .
گام ۳۶ : هر چند هفته یک بار ، خانه تکانی کنید .
گام ۳۷ : آمدن بهار را جشن بگیرید .
گام ۳۸ : کارهایی را که باید در طول روز انجام دهید ، مرور کنید .
گام ۳۹ : هر روز ، به بازنگری کارهای همان روز بپردازید .
گام ۴۰ : از کسانی که شما را مورد ستایش قرار می دهند ، تشکر کنید .
گام ۴۱ : خودتان را مورد ستایش و تحسین قرار دهید .
گام ۴۲ : سعی کنید روزهای تعطیل دیر از خواب بیدار شوید یا دیرتر از رختخواب خارج شوید .
گام ۴۳ : گاهی اوقات تنها ماندن را تجربه کنید .
گام ۴۴ : حیوانات اهلی و دست آموز را نوازش کنید .
گام ۴۵ : باغچه کوچکی برای خودتان درست کنید و هر چه دوست دارید در آن بکارید .
گام ۴۶ : به یک دوست قدیمی زنگ بزنید .
گام ۴۷ : به پارک رفته و همه گلها و درختان پارک را بو کنید .
گام ۴۸ : زمانی که زیر دوش می روید ، آواز بخوانید .
گام ۴۹ : سالی دو مرتبه خون بدهید .
گام ۵۰ : نامه ای بنویسید و در آن از خودتان انتقاد کنید .
گام ۵۱ : هر روز ده واژه جدید بیاموزید .
گام ۵۲ : شکرگزار باشید .
گام ۵۳ : هراز گاهی به گورستان بروید . این کار باعث می شود که دید شما نسبت به زندگی عوض شده و زیستن در اکنون جاودانه را بیاموزید .
گام ۵۴ : مدتی از وقت خود را به کتابخانه بروید و کتاب بخوانید .
گام ۵۵ : یک روز در هفته گیاهخواری کنید .
گام ۵۶ : قبول کنید که انسان جایزالخطا است .
گام ۵۷ : یک مهارت جدید بیاموزید .
گام ۵۸ : به اطرافیان تان بگویید که برای شان ارزش قایل هستید .
گام ۵۹ : برای بهبود وضعیت خود تلاش کنید .

گام ۶۰ : توجه داشته باشید که چه زمانی باید در نگرش ها تغییر ایجاد کنید .

تقویت اعصاب با گیاهان

گل محمدی : اسانس گل سرخ برای بسیاری از مشکلات زنانه مفید است این اسانس مقوی عضلات رحم بخصوص در کسانی است که رحم‌های آنها افتادگی دارد؛ بویژه اگر همراه با بعضی تمرین‌های یوگا باشد این مشکل بهتر برطرف می‌شود. همچنین در مورد زنانی که آمادگی سقط کردن به دلیل ضعف رحم در آنها ایجاد می‌شود. همچنین در مورد تسکین مشکلات قاعدگی، افسردگی و تنش‌های عصبی دارای آثار ارزشمندی است.اسانس روز می‌تواند مانند ویتامین‌های گروه b به عنوان پرکورسور هورمون‌ها در بدن قرار گیرد و به نظر می‌رسد تولید منی را نیز افزایش دهد.یکی از علل تأثیر اسانس روز به عنوان ضدافسردگی و ازدیاد فعالیت‌های جنسی، افزایش فعالیت‌های مغزی است.یکی دیگر از استفاده‌های مهم اسانس روز در فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی مربوط به بهداشت و سلامت پوست می‌باشد.

اسانس روز برای همه نوع پوست، بخصوص پوست‌های حساس و خشک و پوست افراد مسن بسیار مناسب است.اسانس روز می‌تواند مقاومت جدار مویرگ‌های زیر پوست را که به صورت خطوطی قرمزرنگ دیده می‌شوند، افزایش دهد و این مشکل را تا حد زیادی درمان کند. البته در این موارد گاه لازم است ماه‌ها اسانس مورد استفاده قرار گیرد.
طریقه و میزان مصرف
با توجه به اینکه میزان اسانس گلاب‌ها متغیر و اصولاً مقدار اسانس موجود در آنها بسیار کم می‌باشد، عدد معینی از نظر حجم و یا وزنی برای مصرف خوراکی و دارویی آن ارائه نشده است.
گلبرگ: مقدار ۱ تا ۲ گرم گلبرگ را می‌توان در یک استکان آب ریخته و تا روزی سه نوبت (۳ تا ۶ گرم) به صورت خوراکی مصرف کرد.
اسانس: هیچ اسانسی را نباید به طور مستقیم به صورت خوراکی و یا موضعی مصرف نمود. اسانس‌ها باید به وسیله روغن‌های مایع گیاهی رقیق شوند. اکثر اسانس‌ها باید حداقل به نسبت ۱ بر ۲۰ رقیق شوند تا عوارض جانبی نداشته باشند.
سمیت: گلبرگ، گلاب و اسانس گل سرخ در حد مصرف دارویی و خوراکی دارای عارضه جانبی نمی‌باشد.
مهم‌ترین اثرات گزارش‌شده گلبرگ‌ها و گلاب
ضد اسهال، ضد التهاب، افزایش‌دهنده‌ میل جنسی، ضدکرم آسکاریس، قابض، ضدنفخ، مقوی قلب، خلط‌آور، ملین، مسهل، مقوی معده، مقوی اعصاب، ضدکرم، ضدزخم و اشتهاآور است.

گلاب
گلاب یکی از بهترین محصولات جایگزین اسانس روز است که با تقطیر گلبرگ‌های انواع گلسرخ به همراه آب به دست می‌آید. این ماده جهت سلامت و بهداشت پوست و ضدعفونی کردن چشم بسیار سودمند می‌باشد. البته نوعی گلاب وجود دارد که سه بار تقطیر می‌شود و به نام «تری پل روزواتر» معروف است که ضدعفونی‌کننده و مقوی بسیار خوبی برای پوست می‌باشد. همچنین ضدعفونی‌کننده‌ای قوی و مناسب برای چشم است.
گلاب ضدالتهاب، خنک‌کننده و نرم‌کننده پوست می‌باشد. همچنین دارای خاصیت ضدمیکروب و تا حدی قابض است؛ به همین دلیل از قدیم در فرآورده‌های مربوط به پوست از گلاب استفاده می‌شده است. اسانس روز را نیز با روغن‌های طبیعی یا مخلوط با الکل‌ها و یا اسانس‌های دیگر گیاهان به عنوان فرآورده‌های پوستی استفاده می‌کنند. باوجودی که همیشه در مورد نزدیک شدن و تماس اسانس‌ها با چشم هشدار داده می‌شود، گلاب به عنوان شستشوی چشم و رفع خستگی و تازگی آن می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

مهم‌ ترین اثرات گزارش‌شده
ضد درد، ضد اسهال، ضد اکسیدان، ملین، ادرارآور، کاهش‌دهنده‌ قند خون، مسهل، مهارکننده‌ لیپوکسی‌ژناز، مقوی اعصاب، و ضد کرم است.

گل نسترن
ویتامین c یک مکمل غذایی است و به عنوان ضد اسکوربوتیک مصرف می‌شود. برای جبران کمبود این ویتامین می‌توان از میوه‌ گل ‌نسترن استفاده کرد. متأسفانه چون ممکن است مقدار زیادی از ویتامین c هنگام خشک کردن و یا تهیه‌ محصول از میوه‌ گل سرخ از بین برود، مقداری ویتامین c مصنوعی به این محصولات اضافه می‌شود که روی بسته‌بندی آنها ذ کر نمی‌گردد. در صورتی که میوه‌ این گیاه به صورت تازه مصرف شود، دارای مقدار زیادی ویتامین است که مستقیماً جذب بدن می‌شود. میوه‌ گل نسترن ادرارآور و مسهل است و از آن برای کاهش تشنگی، کاهش التهاب معده و نیز به عنوان طعم‌دهنده و همچنین، تهیه‌ مربا استفاده می‌شود.مسهل بودن این گیاه به خاطر اسید مالیک، اسید سیتریک، گلوکزیدهای پورگاتیو، مانند مولتی‌فلورین a و b1 ، و پکتین موجود در آن است.
سمیت و عوارض جانبی
مصرف خوراکی میوه‌ گل نسترن هیچ‌گونه مسمومیتی ایجاد نمی‌کند و ۱۰۰ گرم از آن حاوی بیش از ۱۲۰۰ میلی‌گرم ویتامین c می‌باشد. مصرف مقادیر کم آن هیچ‌ عارضه‌ای در بر ندارد و در مورد مصرف مقدار زیاد و طولانی‌ آن هم گزارشی ارائه نشده است. در کتب اروپایی، مانند کمیسیون e، عوارض مصرف مقدار زیاد این میوه ناشناخته گزارش شده است.البته کارگرانی که به طور مداوم در معرض میوه‌های گل‌ نسترن هستند، ممکن است دچار حساسیت و مشکلات تنفسی شوند. بعضی از این عوارض در واقع، حساسیت نیستند، بلکه پرزهای ریز میوه‌‌ گل نسترن هستند که مانند پشم ‌شیشه بر روی پوست تحریکات مکانیکی پوستی ایجاد می‌کنند.
طریقه و میزان مصرف
۱ تا ۳ قاشق میوه خردشده را در آب جوش ریخته و ۱۵ تا ۲۰ دقیقه می‌گذاریم به همان حال بماند؛ سپس آن را صاف و مصرف می‌کنیم. این مقدار را می‌توان روزی سه بار تکرار کرد. میزان مصرف می‌تواند بر حسب وزن تا روزی ۱۲ گرم باشد.

کاسنی

مواد محلول در آب کاسنی دارای خواص تسکین‌دهنده سیستم عصبی مرکزی و اثرات آنتاگوتیست قهوه و چای را دارد. به احتمال زیاد لاکتوسین و مشتقات وابسته آن موجب اثرات مسکن کاسنی می‌باشند. الیگوساکاریدهای متعدد موجود در کاسنی به عنوان«پروبیوتیک»های داخلی عمل می‌کنند که باعث تخمیرهای متعدد در سیستم روده می‌شوند. این گونه فعالیت‌های میکروبی در روده اهمیت بسیار زیادی برای سلامت سیستم روده‌ای – معده‌ای دارند.
در بعضی نقاط دنیا ریشه و برگ کاسنی مانند سبزیجات مصرف می‌شود. ریشه‌های کاسنی پس از بو دادن، مانند قهوه برای نوشیدن استفاده می‌شود. کاسنی همچنین مسکن و مقوی قلب است. اینولین و ترکیبات وابسته موجود در ریشه کاسنی می‌توانند از یبوست جلوگیری کنند. از دیگر اثرات مهم کاسنی می‌توان ضد اسهال، ضد سرطان و اشتهاآور بودن آن را نام برد.
طریقه و میزان مصرف
روزانه ۳ تا ۵ گرم پودر ریشه در ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیلیتر آب میل شود. همچنین می‌توان معادل ۱۰ گرم (دو قاشق غذاخوری) از برگ و ساقه و گل کاسنی را خرد یا له کرد و با یک لیوان آب به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه جوشاند و پس از صاف کردن مصرف نمود. این جوشانده را می‌توان با کمی شکر، نبات یا عسل شیرین کرد و روزی یک تا دو نوبت از آن خورد.
عوارض جانبی
تماس با گیاه کاسنی ممکن است باعث درماتیت شود.
احتیاط
افرادی که سنگ کلیه دارند باید با مشورت پزشک از کاسنی استفاده کنند.
مهمترین اثرات گزارش شده
ضد باکتری، صفراآور، ضد التهاب، ضد موتاژن، ضد نفخ، مقوی قلب، ملین، مسهل، ادرارآور، هضم‌کننده، شیرافزا، محافظ کبد، کاهش‌دهنده کلسترول، مسکن، تقویت‌کننده معده، تقویت‌کننده اعصاب و کاهش‌دهنده قندخون.
نکات قابل توجه
۱- بهترین ریشه کاسنی برای مصرف، ریشه گیاه یکساله است، زیرا ریشه در سال‌های بعد ضخیم و چوبی می‌شود.
۲- کاسنی گونه‌های مختلفی دارد که از همه آنها استفاده می‌کنند. این گونه‌ها ممکن است از نظر رنگ گل و یا شکل برگها با هم متفاوت باشند.
۳- برگهای کاسنی را باید در تابستان چید تا هم رشد کافی کرده باشند و هم به گیاه آسیب نرسد. همچنین، نباید همه برگ‌ها را چید.
۴- کاسنی را می‌توان با دانه آن کاشت. زمینی که کاسنی در آن کشت می‌شود باید دارای رطوبت کافی باشد و بهتر است کشت آن در اردیبهشت ماه صورت گیرد.
۵- کاسنی از قدیم در بسیاری از نقاط دنیا به عنوان گیاهی مفید برای کبد مشهور بوده است. همچنین، از این گیاه برای درمان قولنج‌های کبدی، یرقان، نارسایی‌های کبد و به عنوان صفراآور استفاده می‌کردند و در حال حاضر نیز برای رفع مشکلات کبد مصرف زیادی در جهان دارد.
۶- بسیاری از اثرات کاسنی، بخصوص در مشکلات کبدی، مربوط به ترکیبات سنگینی است که این ترکیبات در عرق کاسنی وجود ندارد و در عصاره و یا فرآورده‌هایی مانند جوشانده آن وجود دارد؛ لذا عرق کاسنی موجود در بازار اکثر خواص ذکر شده در این کتاب را ندارد و باید از فرآوردههای صنعتی و یا جوشانده آن استفاده کرد.

 

 لینک ثابت

بازدید : 1194
به گزارش افکارنیوز، این فعال بازار مسکن در بخش فروش پنت‌هاوس‌های شمال تهران درباره علت مارک‌دار شناخته شدن برخی از ساختمان‌ها سطح شهر به گفت: در تهران چند شرکت ساختمانی وجود دارد که آپارتمان‌هایی که توسط آنها ساخته می‌شود دارای کیفیت بالایی است، سازندگان این ساختمان‌های با کیفیت، در پی اثبات مرغوبیت ساخت، نشان گروه ساختمانی خود را در محدوده ورودی ساختمان روی دیوار آن حک کرده یا سبکی خاص را در پروژه‌های خود به صورت متوالی به کار می‌برند. به این ترتیب پیوندی مادام‌العمر میان گروه ساختمانی سازنده و ساختمان ساخته شده ایجاد می‌کنند و به این ترتیب ضامن کیفیت بالای سازه خود در تمامی جوانب آن خواهند بود.

این فعال بازار مسکن ادامه داد: در گذشته موارد نادری وجود داشت که خریدار با سازنده ملک خود آشنا باشد اما چند سالی است که شاهد ظهور سازندگانی هستیم که با حک نام و نشان خود روی ساختمان کیفیت ساخت‌وساز خود را برای همیشه تضمین می‌کنند.


کدام منطقه تهران خانه «مارک‌دار» دارد؟
بررسی فایل‌های خرید و فروش آپارتمان‌ها در مناطق مختلف تهران نشان می‌دهد در میان مناطق ۲۲ گانه تهران، منطقه یک را می‌توان به‌عنوان گران‌ترین منطقه برای خرید مسکن دانست. بررسی اطلاعاتی که در آخرین گزارش مرکز آمار ایران ارائه شده است این نکته را تایید می‌کند. براساس آمارهای مربوط به متوسط قیمت رسمی مسکن در پاییز۹۲، میانگین قیمت مسکن در کل شهر تهران طی پاییز سال گذشته مترمربعی ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ثبت شده است.

این در حالی است که این رقم در منطقه یک تهران به ۷ میلیون و ۹۸۸ هزار تومان ‌رسیده است و در مناطق مرکزی، مناطق غربی و شرقی قیمت آپارتمان حدود ۴ میلیون تومان در هر متر برآورد ‌شده است. به گفته کارشناسان مسکن یکی از دلایل تفاوت قیمت مسکن در منطقه یک با سایر مناطق تهران به تمرکز خانه‌های لوکس هم در این منطقه مربوط می‌شود. یکی از فعالان بازار مسکن در بخش خرید و فروش خانه‌های مارک‌دار به «دنیای اقتصاد» گفت: زعفرانیه، کامرانیه، شهرک غرب و الهیه از جمله محله‌هایی هستند که بیشترین خانه‌های مارک‌دار در آنها ساخته شده‌اند.


ویژگی خانه‌های مارک‌دار
با مروری بر قیمت این خانه‌ها در فایل‌های فروش به قیمت‌هایی بر می‌خوریم که با وضعیت فعلی بازار مسکن تناسب چندانی ندارند. آپارتمان‌هایی با ویژگی‌هایی همچون مبلمان‌های خارجی، استخرهای اختصاصی، حیاط سازی‌های منحصربه فرد با آبشار، برکه و آلاچیق، سالن بیلیارد یا سینمای سه‌بعدی با پارکینگ‌های اختصاصی و دید ۳۶۰ درجه به شهر و دیوارهای طلاکوب شده از جمله امکانات و ویژگی‌های خانه‌های مارک‌دار است. به عنوان مثال یکی از لوکس‌ترین پنت‌هاوس‌های طلاکوب شده پایتخت در خیابان فرشته با ۴۵۰ متر زیر بنا و ۸۰ متر تراس در طبقه پانزدهم یک ساختمان قرار گرفته که دارای سقفی گنبدی با ارتفاع بیش از ۵ متر و پنج اتاق خواب است.

قیمت خانه‌های مارک‌دار
یکی از مشاوران مسکن ویژه فروش این نوع آپارتمان‌ها درباره قیمت خرید و فروش آپارتمان‌های مارک‌دار اظهار کرد: قیمت این آپارتمان‌ها از متری ۱۲ میلیون شروع و تا بیش از ۳۰ میلیون ادامه دارد. به عنوان مثال یکی از آپارتمانهای مارک‌داری که اخیرا در محله زعفرانیه برای فروش گذاشته شده است متری ۲۵ میلیون قیمت‌گذاری شده است. او افزود: در بازار فعلی مسکن دو نوع معامله انجام می‌شود؛ یکی آپارتمان‌های کوچک و ارزان قیمت و دیگری آپارتمان‌های مارک‌دار. به گفته وی این نوع آپارتمان‌ها همیشه مشتریان خودش را داشته و رکود بازار تاثیری بر بازار این نوع آپارتمان‌ها نگذاشته است. او تصریح کرد: طیف وسیعی از افراد مشتری پنت‌هاوس‌های تهران هستند، از کارخانه دارها و صاحبان شرکت‌های بزرگ گرفته تا پزشکان زیبایی، مغز و اعصاب و زمین داران شهرستان‌ها و بساز و بفروش‌ها. این فعال بازار مسکن با اشاره به هزینه شارژ ماهانه آپارتمان‌های مارک‌دار گفت: معمولا پول شارژ ماهانه پنت‌هاوس و واحدهای بزرگ آپارتمانی لوکس از ماهی یک میلیون تومان شروع می‌شود و بر اساس واحدهای رفاهی آن افزایش یا کاهش دارد.

اجاره بهای خانه‌های مارک‌دار، معادل قیمت یک آپارتمان
یکی از فعالان بازار مسکن در شمال تهران درباره نرخ اجاره این نوع آپارتمان‌ها عنوان کرد: اجاره آپارتمان‌های لوکس تهران بسیار بالا است. به عنوان مثال اکنون در شمال تهران آپارتمان‌ها و برج‌های لوکسی است که برای اجاره آن حدود ۱۰۰ میلیون تومان رهن و ماهی ۸میلیون تومان اجاره دریافت می‌شود. او مشتری‌های این املاک را افرادی می‌داند که از خارج برای پروژه‌های کاری سالانه به ایران می‌آيند. او تاکید کرد: پنت‌هاوس‌نشینی در تهران همه گیر نیست و افراد خاصی برای خرید این املاک اقدام می‌کنند.


 مقایسه بین املاک  مارکدار با فقط 45 دقیقه فاصله از تهران .واقعا قیمتهای مفت نیستند!؟؟که شما با دوزار پول اینهمه توقع دارید؟؟ این پولها که شما آوردید به بچه بدهید قهر میکنه  و  شما توقع باغ و زمین و ویلای و...خوب دارید!؟؟

چرا بدنبال ویلاهای بالای 800میلیونی هستید؟که معمولا در جاهای پرت و بی آب وعلف هستند.از یک ویلای معمولی جز یک مکان خوب با امکانات کامل برای زندگی و استراحت و نزدیک رودخانه و باغات و آب و هوای عالی و قیمت واقعا مناسب  توقع دیگری دارید؟. فقط 300سیصد میلیون تومان برای 150مترمربع زمین 2 بر به خیابان و کوچه اختصاصی که شامل(125 مترمربع بنای ساختمان باز سازی شده تمام فلزی از پی تا بام بسیار تمیز.کف سرامیک.دیوارها کنیتکس.آشپزخانه اوپن با کابینت تمامMDF.پنجره ها دوجدار.2 اطاق خوابه.+15 متر طبقه پائین سرایداری+15 حیاط با درب جداگانه. امکانات فول( با آب و برق و گاز و تلفن وموقعیت عالی محلی.بسیار تمیز و ماشینرو )چه توقعی دارید؟ تنها40 دقیقه فاصله تا تهران.داخل شهر با آینده و پیشرفت مطمئن .از این بهتر شما سراغ دارید؟ملک ایده ال زیرکمتر از یک ویلا نیست. نمای بسیار زیبا مشرف به رودخانه و باغات.کلا یک سند ششدانگ تک برگی جدید با نقشه.قیمت با تخفیف ویژه تا7/ابان/93 فقط 300سیصد میلیون تومان .پول زمینش هم نیست.عالی برای زندگی.سکونت.ییلاقی و سرمایه گذاری و اجاره.با اجاره دادن هم سریع سرمایه برگشت می شود.الان یک اپارتمان 93 متری حدالقل330 میلیون تومان قیمت دارد با چند واحد دیگر آیا یک خانه 150 متری دربست و مستقل  و نوساز300سیصد میلیون تومان نمی ارزد؟قطعا می پسندید.نشانی:استان تهران.شهر دماوند.منطقه بالای شهر(محله درویش یا تجریش .میدان 17شهریور).خیابان رودخانه.تلفن09197225539. باتخفیف ویژه فقط تا7/آبان/.93- لطفا واسطه و بنگاهها مراجعه نکنند فروش مستقیم به خریدار است. برای مشاهده لیست املاک واقعا عالی در کیفیت و قیمت به وبسایت های رسمی امداد املاک و خدمات ساختمانی ایران مراجعه فرمائید.www.EMDADAMLAK.IR - www.EMDADEAMLAK.IR--تلفن09197225539

توجه:تمام قیمتها  با تخفف ویژه وثابت بوده و بهیچ عنوان امکان تخفیف  مجدد وجود ندارد ضمن اینکه 10% ده درصد هم  بابت حق  کمیسیون قانونی به مبالغ اضافه نمائید از هر طرف خریدار و فروشنده 5%پنج درصد قبل از تنظیم اسناد در مشاور املاک معتبر با اخذ کد رهگیری دریافت میشود. تا 3ماه اینده"زمستان93"دیگر همین هم پیدا نمیشود و گیرتان نمی آید...

ویلا شامل500پانصد مترمربع زمین مستطیلی خوش قواره+140 یکصدوچهل مترمربع بنا و ساختمان دوبلکس جدید .2اطاق خوابه با تمام امکانات فوق مدرن "درب ضد سرقت و..." +استخر و تراس رو به مناظر بسیار زیبای طبیعی.واقع در استان تهران.شهر مرکری دماوند.ابتدای جاده اول کیلان.قیمت  با تخفیف ویژه  تا آخر آبان93 فقط400چهارصد میلیون تومان قطعا مپسندید- تلفن09197225539- وبسایت امداد املاک ایران">امداد املاک ایرانWWW.EMDADAMLAK.IR

توجه:تمام قیمتها  با تخفف ویژه وثابت بوده و بهیچ عنوان امکان تخفیف  مجدد وجود ندارد ضمن اینکه 10% ده درصد هم  بابت حق  کمیسیون قانونی به مبالغ اضافه نمائید از هر طرف خریدار و فروشنده 5%پنج درصد قبل از تنظیم اسناد در مشاور املاک معتبر با اخذ کد رهگیری دریافت میشود. تا 3ماه اینده"زمستان93"دیگر همین هم پیدا نمیشود و گیرتان نمی آید...

 1000مترمربع زمین(20*50متر) .مستطیلی.خوش قواره.2بر به خیابان(20متر) و کوچه که پس از اصلاحی915مترمربع  خالصی شده با قابلیت تبدیل به تجاری(جلوی زمین فقط یک زمین حدود200مترمربعی سنگ فروشی هست تا اتوبان تهران فیروزکوه).سند ششدانگ.موقعیت عالی برای امور تجاری و نمایندگی خودرو و خدمات با قیمت یک ملک مسکونی!؟نشانی استان تهران.دماوند.گیلاوند.200متر پائینتر از پمپ بنزین.قیمت فقط 980میلیون تومان.با تخفیف ویژه تا7/شهریور/93.تلفن09197225539

 زمینی واقع در شهر مرکزی دماوند.منطقه مشاء اول جاده دهکده خوشبختی. بمساحت4000 مترمربع که 3 بر آزاد به خیابان داشته با دیوار کشی سنگ قرمز.سند ششدانگ با تمام استعلامات شهرداری و ثبت و غیره با دو چشمه آبمعدنی در داخل آن بطور یکجا فروخته میشود با قیمت پایه1/600 یک میلیاردو ششصد میلیون تومان.ملک فوق بصورت 7 قطعه بالای 550 مترمربعی نیز در حال تفکیک می باشد .که هر قطعه 550 مترمربعی حدالقل470چهاروهفتاد میلیون قیمت گذاری شده است( در حال تفکیک در آبان93) و بعد تفکیک و سند آماده قطعا گرانتر خواهد بود.تلفن09197225539

تا 3ماه اینده"زمستان93"دیگر همین هم پیدا نمیشود و گیرتان نمی آید...

برای مشاهده لیست املاک واقعا عالی در کیفیت و قیمت به وبسایت های رسمی امداد املاک و خدمات ساختمانی ایران مراجعه فرمائید.www.EMDADAMLAK.IR  -  www.EMDADEAMLAK.IR-- تلفن09197225539

1886هزاروهشتصدوهشتاد و شش متر مربع زمین مستطیلی خوش نفشه دیوارکشی شده با سنگ. (نه زمین خالی و بدون اطمینان)2دو درب بزرگ گاراژی.2دو طرف به خیابان.امکان بزرگتر بودن ملک تا2500مترمربع (قیمت افزوده میشود) با سند تائید شورائی واقع در دماوند.گیلاوند.منطقه ویلائی نشین وادان(فقط55دقیقه فاصله تا تهران) با مناظر واقعا رویائی طبیعی.با تخفیف ویژه تا آخر آـبان93 فقط 570 پانصدوهفتاد میلیون تومان-تلفن09197225539----


500 پانصد متر مربع زمین حصار کشی شده با سند تائید شورائی .واقع در دماوند.گیلاوند.منطقه ویلائی نشین وادان(فقط 55دقیقه فاصله تا تهران)-17 متر بر آزاد به خیابان. و دیوار کشی و فنش کشی شده ( کاملا مجزا از دیگر املاک و با اطمینان خاطر) .با تخفیف ویژه تا آخر آبان93- فقط 180 یکصدوهشتاد میلیون تومان .تلفن09197225539--------

قطعات 500مترمربعی زمین با سند ششدانگ واقع در مرکز شهر دماوند.شهر توریستی ویلائی آویشن(مختص بزرگان است و اشراف بر کل شهر بزرگ دماوند).با سند ششدانگ و قابلیت اخذ جواز ساخت و راه اسفالت.و اشراف بر کل مناظر طبیعی و باغات و ویلاهای دماوند.هر متر مربع قبل از اسفالت بیش از یک میلیون تومان فروخته می شد و بعد از ان گرانتر شده .امداد املاک ایران">امداد املاک ایران برای رضایت مشتریان خود با همان قیمت قبلی هر قطعه500 مترمربعی فقط 500پانصد میلیون تومان با تخفیف ویژه ارائه مینماید برای فرصت محدود تا آبان93- تلفن09197225539-------

ملکی واقع در شهر دماوند.منطقه شهری مشاع بمساحت زمین440مترمربع.بالای100مترمربع بنای بالای15 ساخت آجری با تمام امکانات(آب شهری.برق.گاز.تلفن)2 خوابه.سند ششدانگ منگوله ای. بدون اصلاحی ماشینرو.در موقعیت بسیار خوب که کمتر از یک ویلا نیست.بصورت مزایده بفروش می رسد قیمت پایه با تخفیف ویژه فقط370 میلیون تومان برای آبان93- بعد از آن قطعا افزایش قیمت داریم .تلفن09197225539--------

5600
پنج هزاروششصد مترمربع. زمین با سند ششدانگ منگوله ای.واقع در دماوند- منطقه یلاقی یدره- فقط متری200دویست هزار تومان کلا/160/1 یک میلیارد و یکصدو شصت میلیون تومان(برای ابان93).اگر تفکیک کنید به آسانی با توجه به داشتن سند ششدانگ حدالقل متری 500 هزارتومان می ارزه.تلفن09197225539-----

توجه:تمام قیمتها با تخفف ویژه وثابت بوده و بهیچ عنوان امکان تخفیف مجدد وجود ندارد ضمن اینکه 10% ده درصد هم بابت حق کمیسیون قانونی به مبالغ اضافه نمائید از هر طرف خریدار و فروشنده 5%پنج درصد قبل از تنظیم اسناد در مشاور املاک معتبر با اخذ کد رهگیری دریافت میشود. تا 3ماه اینده"زمستان93"دیگر همین هم پیدا نمیشود و گیرتان نمی آید... -----


زمینی واقع در شهر مرکزی دماوند.منطقه مشاء اول جاده دهکده خوشبختی. بمساحت4000 مترمربع که 3 بر آزاد به خیابان داشته با دیوار کشی سنگ قرمز.سند ششدانگ با تمام استعلامات شهرداری و ثبت و غیره با دو چشمه آبمعدنی در داخل آن بطور یکجا فروخته میشود با قیمت پایه1/600 یک میلیاردو ششصد میلیون تومان.ملک فوق بصورت 7 قطعه بالای 550 مترمربعی نیز در حال تفکیک می باشد .که هر قطعه 550 مترمربعی حدالقل470چهارصدوهفتاد میلیون قیمت گذاری شده است( در حال تفکیک در آبان93) و بعد تفکیک و سند آماده قطعا گرانتر خواهد بود.تلفن09197225539-------

توجه:تمام قیمتها با تخفف ویژه وثابت بوده و بهیچ عنوان امکان تخفیف مجدد وجود ندارد ضمن اینکه 10% ده درصد هم بابت حق کمیسیون قانونی به مبالغ اضافه نمائید از هر طرف خریدار و فروشنده 5%پنج درصد قبل از تنظیم اسناد در مشاور املاک معتبر با اخذ کد رهگیری دریافت میشود. تا 3ماه اینده"زمستان93"دیگر همین هم پیدا نمیشود و گیرتان نمی آید... --------

چرا بدنبال ویلاهای بالای 800میلیونی هستید؟که معمولا در جاهای پرت و بی آب وعلف هستند.از یک ویلای معمولی جز یک مکان خوب با امکانات کامل برای زندگی و استراحت و نزدیک رودخانه و باغات و آب و هوای عالی و قیمت واقعا مناسب توقع دیگری دارید؟. فقط 300سیصد میلیون تومان برای 150مترمربع زمین 2 بر به خیابان و کوچه اختصاصی که شامل(125 مترمربع بنای ساختمان باز سازی شده تمام فلزی از پی تا بام بسیار تمیز.کف سرامیک.دیوارها کنیتکس.آشپزخانه اوپن با کابینت تمامMDF.پنجره ها دوجدار.2 اطاق خوابه.+15 متر طبقه پائین سرایداری+15 حیاط با درب جداگانه. امکانات فول( با آب و برق و گاز و تلفن وموقعیت عالی محلی.بسیار تمیز و ماشینرو )چه توقعی دارید؟ تنها40 دقیقه فاصله تا تهران.داخل شهر با آینده و پیشرفت مطمئن .از این بهتر شما سراغ دارید؟ملک ایده ال زیرکمتر از یک ویلا نیست. نمای بسیار زیبا مشرف به رودخانه و باغات.کلا یک سند ششدانگ تک برگی جدید با نقشه.قیمت با تخفیف ویژه تا7/ابان/93 فقط 300سیصد میلیون تومان .پول زمینش هم نیست.عالی برای زندگی.سکونت.ییلاقی و سرمایه گذاری و اجاره.با اجاره دادن هم سریع سرمایه برگشت می شود.الان یک اپارتمان 93 متری حدالقل330 میلیون تومان قیمت دارد با چند واحد دیگر آیا یک خانه 150 متری دربست و مستقل و نوساز300سیصد میلیون تومان نمی ارزد؟قطعا می پسندید.نشانی:استان تهران.شهر دماوند.منطقه بالای شهر(محله درویش یا تجریش .میدان 17شهریور).خیابان رودخانه.تلفن09197225539. باتخفیف ویژه فقط تا7/آبان/.93- لطفا واسطه و بنگاهها مراجعه نکنند فروش مستقیم به خریدار است.---------

برای مشاهده لیست املاک واقعا عالی در کیفیت و قیمت به وبسایت های رسمی امداد املاک و خدمات ساختمانی ایران مراجعه فرمائید.www.EMDADAMLAK.IR - www.EMDADEAMLAK.IR--تلفن09197225539----------

لطفا اول به موارد نوشته شده در سایت امداد املاک ایران">امداد املاک ایران توجه بفرمائید و بعد تماس بگیرید. با100 یا200میلیون تومان هم توقع باغ و خانه و زمین و ویلا و جای خوب نداشته باشید این پولها.پول خرد بچه ها است. ملک میخواهید بخرید نه پفک.که مدام چانه میزنید و توقع بالا دارید(حدالقل500متر زمین و آب و برق و گاز و بنای2طبقه و سند ششدانگ و قیمت مفت"زیر100میلیون"و نپرداختن کمیسیون و ....در همان خواب و خیال خودتان دنبالش باشید نه واقعیت.اینها که شما میخواهید متری1/8یکمیلیون و هشتصد هزار تومان فقط پول زمینش نه متری200هزارتومان که تازه چانه هم میزنید و توقع بالا دارید . ملک میخواهید بخرید نه پفک که دوزار دست گرفتید آمدید و توقع باغ و ویلا و زمین و ... آنچنانی دارید همین هم 3ماه آینده گیرتان نمی آید.. وقت ما را هم نگیرید و مزاحم نباشید با زبان بازی و آدرس گیری و ....)اگر از این قماش هستید هرگز تماس نگیرید.چون ممکنه در آخر بدجوری خفیف شوید.اگرچه احترام بخود و دیگران یک واجب است ولی امداد املاک ایران">امداد املاک ایران هم بنگاه خیریه نیست که شما مفت خور با تلفنهای بی وقت و بعد ازظهر .با یک تلفن ساده بخواهید از شرق و غرب عالم اطلاع بگیرید کمی وقت وعمر وهزینه و بنزین و سرمایه خود را صرف کنید تا بدانید دنیا چه خبره.برای این موارد باید دقیقه ای 200دویست هزار ریال حق مشاوره را اول باید بپردازید حتی تلفنی.-----------

توجه:تمام قیمتها با تخفف ویژه وثابت بوده و بهیچ عنوان امکان تخفیف مجدد وجود ندارد ضمن اینکه 10% ده درصد هم بابت حق کمیسیون قانونی به مبالغ اضافه نمائید از هر طرف خریدار و فروشنده 5%پنج درصد قبل از تنظیم اسناد در مشاور املاک معتبر با اخذ کد رهگیری دریافت میشود. تا 3ماه اینده"زمستان93"دیگر همین هم پیدا نمیشود و گیرتان نمی آید...

فقط اگر خریدار واقعی هستید تماس بگیرید.قیمتها با تخفیف ویژه وکمتر از بازار هستند تا 7آبان/93 . از این کمتر امکان پذیر نیست(ما نمیتوانیم مثل اکثر افراد به دروغ قیمت بالاتری بگوئیم تا با چانه زنی شما به قیمت اصلی برسیم ما همان قیمت اصلی را میگوئیم.این شخصیت و خود شما هستید که دیگران را وادار میکنید به شما دروغ بگویند زیرا عادت کرده اید به چانه زنی و مفت خری.حتی اگر فردی به شما حقیقت را بگوید).زیرا بنگاه های املاک منطقه قیمتهای بالاتری را مشتری میاورند یا افراد دنبال مال مفت هستید و چانه زنی و خرید مستقیم و دور زدن هستند اگر از این قماش هستید اصلا تماس نگیرید.زیرا جوابی بدی می بینید.----------

 لینک ثابت

بازدید : 1263

سه شنبه 15 مهر 1393 - 08:38:37 چاپ

امتیاز به مطلب 1 نفر

چطور تورم پایین می رود قیمت ها بالا؟

وبلاگ > پاکزاد، علی - ما جماعت اقتصاد خوانده تعلق خاطر زیادی به کلمات مبهم داریم و مردم هم کلافه از این همه زیر و بم نامفهوم مخلوط با اعداد و ارقام گوناگون ؛ متاسفانه همین می شود تمام ابعاد گفتمان متقابل کارشناسان اقتصادی و ما روزنامه نگاران اقتصاد خوانده با مردم.

یک مثال ساده: کارشناسان و مدیران با استناد به شاخص قیمت ها استدلال می کنند تورم کاهش پیدا کرده، من روزنامه نگار همین را می نویسم، پیرمرد در روزنامه می خواند به من و آقای کارشناس فحش می دهد که همین دیروز رفتم شیر بگیرم؛ شیر 2200 تومانی شده 2500 تومان چرا دروغ مینویسید ...

واقعیت این است که نه کارشناس دروغ گفته؛ نه من اشتباه نوشتم و نه پیرمرد مشکل حافظه پیدا کرده؛ مشکل جای دیگری است. آنچه به عنوان تورم اعلام می شود گرانی نیست بلکه سرعت گرانی است، مثل تفاوت ماشین و سرعت ماشین و کسی هم قصد توضیح دادن این غلط مصطلح را نداد.

ماشین در حال حرکت است و گرانی در حال افزایش، وقتی سرعت ماشین کم می شود یک مسافت را در زمان بیشتری طی می­کند.

گرانی هم همین طور در حال افزایش است وقتی نرخ تورم کاهش پیدا میکند به جای آنکه قیمت ها هر ماه به طور مثال 10 تومان گران شود، 5 تومان گران می شود، نه اینکه قیمت کاهش پیدا کند سرعت بالا پریدنش کم می شود،به همین سادگی.

بانک مرکزی هر هفته قیمت مواد خوراکی را در پایتخت برآورد کرده متوسط آنرا منتشر می کند، تازه ترین گزارش این قیمت ها مربوط است به هفته اول مهرماه، ازحدود 40 قلم مواد غذایی در جدول زیر 24 قلم آنرا با واحد کیلوگرم و شانه برای تخم مرغ و لیتر برای شیر جدا کنی یک سبد کالای تمثیلی داری از مایحتاج مردم درشهرتهران ، قیمت این سبد در مهر سال 89 تا 93 از 79800 تومان به 155856تومان افزایش داشته، تمام آنچه جدول زیر می گوید همین است.

جدول قیمت برخی مواد غذایی در پایتخت

قابل توجه افرادی منتظرند که املاک(زمین.باغ.ویلا.خانه آپارتمان و غیره) ارزان شود.جدول رسمی بالا خود گویاست.
حالا چطور می شود با این جدول و سبد نشان داد نرخ تورم کاهش داشته؟، خیلی ساده درسال 89 به 90 قیمت این سبد ثابت کالا 7070 تومان بالارفته یعنی یک رشد 8.9 درصدی قیمت ها در سال 90 نسبت به قیمت های سال  89.

در سال 91 برای خرید همین سبد کالا یک شهروند تهرانی رقمی معادل 132210 تومان باید هزینه کند یعنی قیمت سبد 45 هزار تومان گران شده و تورم نقطه به نقطه ای معادل 52.2 درصد اتفاق افتاده است تا به اینجای کار هم تورم بالا رفته و هم قیمت ها.

اما مشکل ازاینجا به بعد آغازمی شود، همین سبد کالا در مهرماه سالهای 92و 93 به ترتیب 16443 تومان و 7203 تومان نسبت به سال قبل گران شده اند ولی مدیران دولت و کارشناسان می گویند تورم کاهش پیدا کرده است!

تورم نقطه ای

رمزکار اینجاست: در سالهای 92 و 93 که قیمت ها به ترتیب نسبت به سال قبل از خود معادل 12.4 درصد و 4.8 درصد گران شده اند یعنی قیمت ها افزایش داشته ولی چون سبد کالایی ما در سال 92 به جای 45هزار تومان سال 91 فقط 16هزار تومان گران شده می گوییم تورم کاهش پیدا کرده است، یابه عبارت دیگر وقتی سرعت رشدقیمت از 52.2 درصد به 12.4 درصدرسیده یعنی سرعت رشد قیمت ها پایین آمده بنابراین نرخ رشد تورم پایین آمده.

این وضعیت در سال 93 هم تکرار میشود وقتی درسال 93 سبد کالای فرضی ما به جای 16 هزار تومان سال 92 در سال 93 معادل 7200 تومان گران شده یعنی سرعترشد قیمت در سال 93 نسبت به سال 92 از 12.4 درصدبه 4.8درصد پایین آمده یعنی تورم نزولی بوده است در حالی که رشد قیمت ها نه کاهش یافته و نه متوقف شده بلکه بالا هم رفته است ولی تورم پایین آمده.

(البته در محاسبه نرخ واقعی تورم آنچه به عنوان سبد کالا مبنا قرار می گیرد شامل نوسان دوره ای قیمت 294 کالا و 91 خدمت مختلف است که سبد مصرفی خانوارها را تشکیل می دهند.)

بنابراین به سادگی می توان متوجه شد چرا زمانی که گفته می شود نرخ رشد تورم در حال کاهش است همه ما هنوز درگیر بالا رفتن قیمت ها و رشد گرانی هستیم.

کلید واژه ها: سبد کالا - مواد غذایی - سبدخانوار - پایتخت - تورم - گرانیلینک ثابت

برچسب ها : .زمین ارزان.خانه ارزان.باغ ارزان.آپارتمان ارزان.تجاری ارزان.خوشگل.زمین ,
بازدید : 1200

چهارشنبه 21 آبان 1393 - 11:25:42 چاپ

امتیاز به مطلب 6 نفر

چند درصد مردم خانه شخصی دارند؟

اقتصاد > مسکن - ایرنا نوشت:

 بررسی خانوارها از نظر نوع مصالح عمده بکار رفته در ساختمان محل سکونت آنان نشان می دهد در سال 92 حدود 17.4 درصد خانوارها در ساختمان های بتون آرمه، 25.5 درصد در بناهای اسکلت فلزی، 2.8 درصد در ساختمان های بلوک سیمانی،6.0 درصد در بناهای آجری با تیرچه بلوک، 42.4 درصد در ساختمان های آجری با تیرآهن، 3.4 درصد در بناهای آجری با تیرچوبی و 2.5 درصد در ساختمان های خشتی، گلی و چوبی و یا سایر مصالح سکونت داشته اند.


طبق نتایج این بررسی 3.9 درصد از خانوارها در محل سکونت خود از یک اتاق، 30.8 درصد از دو اتاق، 46.3 درصد از سه اتاق، 14.7 درصد از چهار اتاق، 2.8 درصد از پنج اتاق و 1.5 درصد از شش اتاق و بیشتر استفاده نموده اند.


 تسهیلات محل سکونت و لوازم زندگی مورد استفاده خانوارها

بررسی تسهیلات محل سکونت خانوارها در سال 1392 نشان می دهد که حدود 99.4 درصد از خانوارها از آب لوله کشی، 100 درصد از برق، 92.9 درصد از گاز شهری، 41.2 درصد از سیستم فاضلاب شهری، 82.2 درصد از تلفن، 23.9 درصد از اینترنت، 98.1 درصد از آشپزخانه، 99.3 درصد از حمام، 62.5درصد از کولر ثابت آبی، 17.6 درصد از کولر گازی، 8.6 درصد از سیستم حرارت مرکزی (شوفاژ)،5.2 درصد از پکیج و 41.7 درصد از انباری بهره مند بوده اند.

نتایج این بررسی گویای آن است که 44.4 درصد خانوارها از اتومبیل شخصی، 17.8 درصد از موتورسیکلت، 13.7 درصد از دوچرخه، 57.6 درصد از چرخ خیاطی، 30.2 درصد از رادیو ضبط و ضبط صوت، 12.8 درصد از رادیو، 99.3 درصد از تلویزیون، 53.8 درصد از ویدئو، 47 درصد از رایانه، 15.2 درصد از دوربین فیلمبرداری، 50.2 درصد از یخچال، 81.8 درصد از فریزر و یخچال فریزر، 51.1 درصد از پنکه، 99.2 درصد از اجاق گاز، 92.1 درصد از جارو برقی، 84.5 درصد از ماشین لباسشویی و 94.7 درصد از تلفن همراه استفاده می کنند.لینک ثابت

برچسب ها : .زمین ارزان.خانه ارزان.باغ ارزان.آپارتمان ارزان.تجاری ارزان.خوشگل.زمین ,
بازدید : 1140

دوشنبه 26 آبان 1393 - 06:10:00 چاپ

امتیاز به مطلب 13 نفر

خانه های بالای یک میلیارد تومان در کدام مناطق تهران هستند؟

اقتصاد > مسکن - روزنامه دنیای اقتصاد جدول زیر را منتشر کرد:

برای مشاهده شفاف تر جدول، روی آن کلیک کنیدلینک ثابت

برچسب ها : .زمین ارزان.خانه ارزان.باغ ارزان.آپارتمان ارزان.تجاری ارزان.خوشگل.زمین ,
بازدید : 1197

سه شنبه 20 آبان 1393 - 05:05:00 چاپ

امتیاز به مطلب 21 نفر

قیمت ساخت یک متر آپارتمان در تهران چقدر است؟

اقتصاد > مسکن - دنیای اقتصاد نوشت:

ئیس کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر اینکه قیمت ساخت مسکن در شهر تهران حداقل یک میلیون و 500 هزار تومان تمام می‌شود،  گفت: البته این نرخ برای مناطق ارزان‌قیمت و ساختمان‌های معمولی است که با افزودن هزینه‌های مربوط به عوارض و انشعاب و خواب سرمایه، این رقم به 4 میلیون تومان هم می‌رسد.

جمشید برزگر در حالی این آمار را اعلام کرده که طبق اعلام بانک مرکزی در آخرین گزارشی که از نرخ‌های سال 92 منتشر کرده است میانگین هزینه ساخت بدون احتساب زمین مترمربعی 900 هزار تومان و متوسط قیمت هر مترمربع زمین در تهران 5 میلیون تومان است. به این ترتیب، سهم قیمت زمین در هزینه تمام شده ساخت مسکن مترمربعی حدود 2 میلیون تومان است که با این حساب کل قیمت تمام شده مسکن شامل هزینه ساخت و قیمت زمین به نزدیک مترمربعی 3 میلیون تومان می‌رسد.

 لینک ثابت

بازدید : 1042

کد خبر: ۳۶۳۱۶۸
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۳ - ۰۸:۳۸
در این گزارش به 8 روش کلاهبرداری از کارت‌های بانکی اشاره شده است.
به گزارش مشرق، پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا برخی از روش‌های کلاهبرداری که کمتر به آنها پرداخته شده را مورد اشاره قرار داده است.

1 . سوءاستفاده از شلوغی

در برخی از ایام ماه و سال مثل اول ماه، هنگام پرداخت یارانه ها و یا سال نو صف های طویلی در پشت خود پرداز ها شکل می گیرد که بهشت کلاهبرداران است. آنها از کلافگی و عجله افراد استفاده می‌کنند تا به بهانه کمک، سرعت بخشیدن به کار و ... شما بفریبند. پس هنگام شلوغی صبر خود را حفظ کنید و به غریبه‌ها اعتماد کنید.

2. شما برنده‌اید

چنانچه فردی به هر دلیل از جمله خرید اقلام، برنده شدن در قرعه کشی‌ها ، فروش اجناس عتیقه، معرفی خود بعنوان فردی شاخص و... از شما تقاضای مراجعه به عابربانک و پرداخت پول به شما را نماید شک نکنید! او کلاهبردار است و هیچگاه چنین عملی انجام ندهید.

به پیامک‌های ارسالی مشکوک به هیچ عنوان توجه نفرمایید و اطلاعات مربوط به حساب خودتان را بصورت تلفنی در اختیار هیچ فردی قرار ندهید.

3. برگ رسید

برخی سوء استفاده گران از قبض‌های رسید شما به شماره کارت و اطلاعاتتان پی می‌برند. لطفا علاوه براینکه به فکر حفظ محیط زیست هستید همچنین برای امنیت بیشتر رسید بانکی‌تان را کنار خود پرداز رها نکنید.

4. سایت های جعلی

از ارائه اطلاعات مالی و بانکی خود از قبیل شماره حساب و شماره های کارت اعتباری و اعلام رمز آنها و غیره به سایت های متفرقه و مشکوک خودداری کنید و از عملکرد اینترنتی و قانونی بانک ها و سایر مراکز دولتی و رسمی اطمینان حاصل کنید.

5. کمک

دیده شده افرادی به بهانه کمک به سالمندانی که طرز استفاده از کارت بانک را به خوبی نمی دانند و یا به بهانه کمک گرفتن اطلاعات و رمزهای شما را سرقت می کنند. پس نه اینکه به کسی کمک نکنید بلکه هنگام کمک کردن و کمک گرفتن جانب احتیاط را رعایت کنید.

6. دستکاری خودپرداز

هنگام استفاده از خود پردازهای بانکی دقت کنید قطعه ای مشکوک به آن نچسبیده باشد و همچنین اگر به هر دلیل کارت شما در دستگاه باقی ماند ابتدا اطمینان حاصل کنید به داخل دستگاه رفته و جایی در بین مسیر در قسمت ورودی کارت خوان گیر نکرده باشد.

7. کارت خوان

هنگام استفاده از کارت خوان از فروشنده بخواهید دستگاه را در اختیار شما قرار دهد تا خودتان رمز را وارد کنید. از اینکه به فروشنده بر بخورد یا برخورد مناسبی با شما نداشته باشد نترسید. اطلاعات شخصی شما متعلق به شماست و باید در حفظ آن بکوشید.

8.کپی برداری از اطلاعات مغناطیسی

به هیچ عنوان کارت عابر بانک خود را حتی بدون رمز در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید زیرا کپی برداری از اطلاعات مغناطیسی آن امکان پذیر است.
منبع: فارس
 
مطالب مرتبط

 لینک ثابت

بازدید : 1109
مطلب مورد نظر رمز دارد.
لطفا رمز عبور مربوط به مطلب را وارد کرده ، دکمه تایید را کلیک کنید.
WYN


ادامه مطلب


بازدید : 982
مطلب مورد نظر رمز دارد.
لطفا رمز عبور مربوط به مطلب را وارد کرده ، دکمه تایید را کلیک کنید.
wyn


ادامه مطلب


بازدید : 1246

مرد واقعی و ایده آل برای زن ها

مرد واقعی و ایده آل برای زن هاادامه مطلب


بازدید : 1000

چهارشنبه 21 آبان 1393 - 06:49:00 چاپ

این مرد میلیاردر با 700 ماهواره می‌خواهد به همه دنیا اینترنت رایگان بدهد / رقیب جدید فیس بوک و گوگل

«الون ماسک» (جوانی که از 2000 در کار ساخت کپسول های فضایی، اتومبیل‌های الکتریکی و موشک‌های فضایی با استفاده مجدد است) در مصاحبه با وال‌استریت از پروژه اینترنت دار کردن همه مردم جهان با 700 ماهواره سخن گفت و اینکه کمپانی SpaceX در حال تهیه ماهواره‌ای کوچک در حجم 113 کیلوگرم در تعداد زیاد است.

وی می‌گوید هزینه هر ماهواره حدود 1 میلیون دلار خواهد بود و 700 ماهواره یعنی 700 میلیون دلار و وی این کار را با گریک وایلر که قبلاً شریک گوگل در پروژه اینترنت ماهواره‌ای بوده و از گوگل جداشده ، انجام خواهد داد.

گریک عهده‌دار کمپانی O3b Network بوده و حالا در کنار آقای ماسک می‌خواهد دنیا را پر از اینترنت رایگان کند.

حالا گوگل و فیس بوک که پروژه مشابهی را در دست تهیه دارند، باید عجله کنند تا رقیب جدید و سرسخت آن‌ها زودتر پروژه خود را عملیاتی نکند!

به هر حال کشورهای آرزومند اینترنت بدون دردسر و مناطق آفلاین کنونی در چند سال آینده برای همیشه راحت خواهند شد.

 

منبع: انگجتلینک ثابت

بازدید : 918
مطلب مورد نظر رمز دارد.
لطفا رمز عبور مربوط به مطلب را وارد کرده ، دکمه تایید را کلیک کنید.
wyn


ادامه مطلب


بازدید : 940
مطلب مورد نظر رمز دارد.
لطفا رمز عبور مربوط به مطلب را وارد کرده ، دکمه تایید را کلیک کنید.
wyn


ادامه مطلب


بازدید : 894


به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز، در اين گزارش، منصور خازني يك مشاور املاك در شرق تهران به «دنياي‌اقتصاد» اعلام كرده بود: مالك يك آپارتمان 4طبقه در نارمك قيمت فروش را متري 2 ميليون تومان اعلام كرده است.


اين مشاور املاكي ديروز ضمن تصحيح گفته‌هاي خود، اعلام كرد: فايلي كه قيمت آن را اعلام كردم، يك آپارتمان قديمي‌ساز بوده كه در محله هفت‌حوض نبوده بلكه در محله درجه سه بيرون نارمك قرار داشته است. ضمن اينكه، اين فايل جزو فايل‌هاي پول‌لازم و استثنايي بوده است.


وي افزود: با توجه به اينكه سطح كنوني قيمت مسكن در نارمك و ساير محله‌هاي شرقي تهران، ارقام مختلفي است و حداقل از متري 3 ميليون شروع و تا 7 ميليون تومان هم برآورد مي‌شود، حتما از متري 2 ميليون تومان بيشتر است و نبايد اين تصور در بازار ايجاد شود كه همه آپارتمان‌هاي اين منطقه، حراج شده‌اند.


وي افزود: ساختمان 4طبقه‌اي كه قيمت آن را متري 2 ميليون تومان اعلام كردم، به صورت يكجا براي فروش گذاشته شده است در حالي كه نرخ عرف منطقه از اين رقم بيشتر است. در اين ساختمان، همچنين زيربناي هر آپارتمان‌، 110 مترمربع بوده است به اين معني كه اگر چه قيمت هر متر آن، كمتر از سطح متوسط منطقه، قيمت‌گذاري شده اما ارزش كل ساختمان كه يكجا قرار بوده فروش رود، در مجموع رقم قابل‌توجهي براي فرد خريدار خواهد شد.


دنیای اقتصاد: طبق آخرين اعلام رسمي متوسط قيمت مسكن در تهران متري 4 ميليون تومان است و مالكان به تناسب تصميم خود، قيمت پيشنهادي را بالاتر يا پايين‌تر از اين رقم اعلام مي‌كنند.


طبق گزارش سامانه رهگيري معاملات مسكن، متوسط قيمت مسكن در منطقه4 تهران در شهريور و مهر امسال بين 4ميليون و 500 هزار تا 4 ميليون و 200 هزار تومان در هرمترمربع در نوسان بوده است.


مشاوران املاك مي‌گويند: قيمت پيشنهادي يك مالك، نمي‌تواند مبناي يك محله قرار بگيرد چرا كه قيمت‌هاي عرف منطقه، بر قيمت‌گذاري‌ها موثر است. اما برخي مالكان، تحت شرايط خاص كه به پول‌نقد نياز مبرم پيدا مي‌كنند، حاضر مي‌شوند ملك خود را زير قيمت، عرضه كنند كه اين حراج، ملاك عمل كل منطقه نيست./110لینک ثابت

بازدید : 1089


به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز، ابوالحسن میرعمادی – کارشناس مسکن – با اعلام مطلب فوق درباره‌ی روند بازار مسکن اظهار کرد: جریان در بازار مسکن همیشه یک سیر صعودی و نزولی داشته است.

وی افزود: همیشه نیاز مسکن در کشور وجود داشته اما در چند سال اخیر رکودی در این حوزه پیش آمده که می‌توان گفت براساس نیاز‌ باید از این رکود فاصله بگیریم.

میرعمادی با بیان این‌که در حال حاضر قیمت‌ها در بازار متعادل است، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در یکسال آینده قیمت‌ها افزایش یابد.

این کارشناس مسکن تاکید کرد: اگر یک روال مدیریتی صحیح در این حوزه ایجاد کنیم، می‌توانیم امیدوار باشیم که رونق به این بازار بر می‌گردد و بدون آنکه در بازار تب و تابی به وجود بیاید، روال ثابت و متعادلی ایجاد شود.

وی با بیان این‌که در مقطع زمانی آنقدر قیمت‌ها افزایش می‌یابد که با قدرت خرید مردم فاصله می‌گیرد، تصریح کرد: این میزان افزایش قیمت باعث رکود در این حوزه می‌شود.

این کارشناس مسکن خاطر نشان کرد: قیمت‌ها در کشور به جای این‌که روی یک منحنی حرکت کند به صورت پلکانی و غیرمتناسب پیش می‌رود.

میرعمادی با اشاره به این‌که سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن کاهش داشته، افزود: اما می‌توان امیدوار بود که رونق به این حوزه باز می‌گردد، چرا که نیاز در این بخش وجود دارد.

وی در ادامه گفت: نیاز مسکن تا 10 سال دیگر در کشور وجود دارد که این امر نیازمند مدیریت صحیح است، زمانی که قیمت‌ها افزایش می‌یابد باید با تولید مناسب و مدیریت جلوی روند افزایش قیمت‌ها گرفته شود.

میرعمادی خاطر نشان کرد: وقتی جمعیت متعادل شود بحران مسکن هم کاهش می‌یابد به گونه‌ای که بعد از آن مساله‌ی کیفیت پررنگ‌تر مطرح خواهد شد./ایسنا/لینک ثابت

بازدید : 1090
:: تعداد صفحات : 7
1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد


.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • گیتاریست
  • سی اچ تی و
  • کنترل سی
  • کارت شارژ